prof. madya dr. suraiya binti ishak

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Berkhidmat di Program Sains Pembangunan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berkelulusan PhD (Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya), Sarjana Pentadbiran Perniagaan dan Sarjanamuda Perakaunan (UKM). Bidang penyelidikan beliau ialah kelakuan organisasi, keusahawanan dan etika.

 • suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 17. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  kepimpinan keusahawanan pandemik covid-19.  - 13. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 19. 

   

  rusyda ramly, sarmila md. sum, suraiya ishak, seng boon lim.  (2021).  impak perusahaan sosial terhadap pembangunan komuniti rentan dan alam sekitar di malaysia.  - geografia - malaysian journal of society and space.  159-175. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, nur syaheera mohd jasli, mohd yusof hussain.  (2021).  the single mother entrepreneurs' business growth conundrum: what matters?.  - international journal of asian social science.  137-153. 

   

  abd hair awang, noorsafiza mohd sapie, mohd yusof hussain, suraiya ishak, rozman md yusof.  (2019).  nurturing innovative employees: effects of organizational learning and work environment.  - economic research.  1152-1168. 

   

  mahani amat, suraiya ishak.  (2019).  faktor psikkit: pendorong inovasi pembungkusan dalam kalangan industri kecil dan sederhana berasaskan perusahaan makanan.  - geografia malaysia journal of society & space.  90-103. 

   

  suraiya ishak, sarmila md sum, ahmad raflis che omar & abdullah sanusi othman.  (2019).  menjejaki amalan model perniagaan koperasi pekebun kecil sawit di malaysia.  - geografia online : malaysian journal of society and space.  67-83. 

   

  halima begum, er ah choy, a.s.a. ferdous alam, chamhuri siwar, suraiya ishak.  (2019).  sustainability practices framework of the palm oil milling sub-sector: a literature survey.  - international journal of environment and sustainable development.  387-407. 

   

  suraiya ishak, kartini khalid, nidzam sulaiman.  (2018).  influencing consumer boycott between sympathy and pragmatic.  - journal of islamic marketing (jima).  19-35. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, fahruddin mustafa al bakri, lokhman hakim osman.  (2018).  amalan pembelajaran dan kesannya terhadap pembentukan pengetahuan serta kemahiran perniagaan dalam kalangan generasi z.  - geografia malaysian journal of society and space.  15-28. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, nur syaheera mohd jasli, mohd yusof hussain.  (2021).  the single mother entrepreneurs' business growth conundrum: what matters?.  - international journal of asian social science.  137-153. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abd manaf.  (2021).  entrepreneurial leadership in the micro and small enterprises (mses) research context: a literature review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  397-404. 

   

  suraiya ishak; ahmad raflis che omar; sarmila md sum; azhar ahmad; abd hair awang; abdullah sanusi othman.  (2021).  intellectual capital, members' participation and cooperative performance: the mediating role of management capabilities.  - research in world economy.  252-266. 

   

  lokhman hakim osman, ahmad raflis che omar, suraiya ishak.  (2021).  assessing supply network complexity in maritime industry in malaysia: inter-firms relations drives pattern of supply network structure.  - logforum scientific journal of logistics.  157-171. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, sarmila md sum, abdullah sanusi othman.  (2020).  identiti koperasi pekebun kecil sawit di malaysia: satu deskripsi awal.  - geografia malaysian journal of society & space.  84-101. 

   

  abd hair awang, norsafiza mohd sapie, mohd yusof hussain, suraiya ishak, rozman md yusof.  (2014).  organizational learning and work enviroment: a formation of innovative work behaviot at small and medium enterprises.  - proceedings of the 11th international conference on intellectual capital, knowledge management and organisational learning / the university of sydney business school icickm 2014.  30-38. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  kepimpinan keusahawanan pandemik covid-19.  - 13. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19.  - 127. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 19. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 17. 

   

  kartini aboo talib @ khalid, suraiya ishak.  (2020).  ekstremisme dan keganasan: konteks, konsep dan praktis.  - 20. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 19. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  kepimpinan keusahawanan pandemik covid-19.  - 13. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 17. 

   

  kartini aboo talib @ khalid, suraiya ishak.  (2020).  ekstremisme dan keganasan: konteks, konsep dan praktis.  - 20. 

   

  suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19.  - 127. 

   

  suraiya ishak.  (2019).  etika dan pembangunan.  - 249. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2019).  perniagaan & etika orang tengah industri sawit malaysia.  - 121. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir arifin & mohd yusof hussain.  (2014).  etika & pembangunan.  - 81. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, mohd fauzi mohd jani, amal hayati ishak, abdullah sanusi othman, hamdino hamdan, jumaat abd. moen & zaimah darawi.  (2013).  perniagaan sosial di malaysia.  - 148. 

   

  suraiya binti ishak;abdullah sanusi othman;ahmad raflis bin che omar;sarmila binti md sum.  (2021).  keberkesanan peranan koperasi pekebun kecil sawit: analisis terhadap aktiviti dan pencapaian tugas pemerkasaan ekonomi pekebun kecil.  -

   

  azhar bin ahmad;norazlan bin alias;mara ridhuan bin che abdul rahman;ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak;lokhman hakim osman.  (2021).  implement business model.  -

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, nur syaheera mohd jasli.  (2020).  orientasi keusahawanan dan pertumbuhan perniagaan milik usahawan ibu tunggal.  - 8th international seminar on entrepreneurship and business (iseb 2020).  1-12. 

   

  suraiya ishak.  (2020).  perniagaan tanpa rasuah.  - dewan tamadun islam.  38-41. 

   

  ahmad raflis che omar; azhar ahmad; suraiya ishak.  (2020).  impact of covid-19 on small and medium enterprises (smes) cash flow.  - international conference on research and practices in science, technology and social sciences 2020 (icrest 2020).  66.