prof. madya dr. suraiya binti ishak

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Berkhidmat di Program Sains Pembangunan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berkelulusan PhD (Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya), Sarjana Pentadbiran Perniagaan dan Sarjanamuda Perakaunan (UKM). Bidang penyelidikan beliau ialah kelakuan organisasi, keusahawanan dan etika.

 • nur anira alfitri, suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf.  (2023).  hubungan kompetensi keusahawanan, orientasi keusahawanan individu dan prestasi perniagaan belia.  - e-bangi.  115-126. 

   

  mohamad as syaqim mohamad idris, azima abdul manaf, ahmad dahlan salleh, abdul jalil omar, zaimah ramli, suraiya ishak.  (2023).  kerelevanan wakaf dalam mengurus tanah terbiar di malaysia.  - akademika.  1-23. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2023).  the influence of intangible resources on the performance of agricultural cooperatives.  - asian development policy review.  37-52. 

   

  ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak;lokhman hakim osman.  (2023).  amalan pelaburan di kalangan masyarakat kelas b40: kajian terhadap anggota tentera lain-lain pangkat.  -

   

  nuslan mohd nor; suraiya ishak.  (2023).  gaya kepimpinan transformasi dan transaksi terhadap komitmen organisasi konteks berkepatuhan tinggi.  - e-bangi.  155-167. 

   

  abd hair awang, noorsafiza mohd sapie, mohd yusof hussain, suraiya ishak, rozman md yusof.  (2019).  nurturing innovative employees: effects of organizational learning and work environment.  - economic research.  1152-1168. 

   

  mahani amat, suraiya ishak.  (2019).  faktor psikkit: pendorong inovasi pembungkusan dalam kalangan industri kecil dan sederhana berasaskan perusahaan makanan.  - geografia malaysia journal of society & space.  90-103. 

   

  suraiya ishak, sarmila md sum, ahmad raflis che omar & abdullah sanusi othman.  (2019).  menjejaki amalan model perniagaan koperasi pekebun kecil sawit di malaysia.  - geografia online : malaysian journal of society and space.  67-83. 

   

  halima begum, er ah choy, a.s.a. ferdous alam, chamhuri siwar, suraiya ishak.  (2019).  sustainability practices framework of the palm oil milling sub-sector: a literature survey.  - international journal of environment and sustainable development.  387-407. 

   

  suraiya ishak, kartini khalid, nidzam sulaiman.  (2018).  influencing consumer boycott between sympathy and pragmatic.  - journal of islamic marketing (jima).  19-35. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, fahruddin mustafa al bakri, lokhman hakim osman.  (2018).  amalan pembelajaran dan kesannya terhadap pembentukan pengetahuan serta kemahiran perniagaan dalam kalangan generasi z.  - geografia malaysian journal of society and space.  15-28. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2023).  the influence of intangible resources on the performance of agricultural cooperatives.  - asian development policy review.  37-52. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, abdullah sanusi othman, sarmila md sum.  (2022).  exploring the catalyst and constraint factors of agriculture cooperative performance.  - international journal of business & society.  476-495. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abdul manaf, nur shafiqah mohd sabri, lokhman hakim osman.  (2022).  incubators and micro and small enterprise growth: a narrative literature review.  - international journal of asian social science.  69-83. 

   

  nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, suraiya ishak, zaimah ramli, zanisah man.  (2022).  pemilikan tanah dalam kalangan masyarakat orang asli: suatu tinjauan literatur.  - geografia.  147-161. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, nur syaheera mohd jasli, mohd yusof hussain.  (2021).  the single mother entrepreneurs' business growth conundrum: what matters?.  - international journal of asian social science.  137-153. 

   

  abd hair awang, norsafiza mohd sapie, mohd yusof hussain, suraiya ishak, rozman md yusof.  (2014).  organizational learning and work enviroment: a formation of innovative work behaviot at small and medium enterprises.  - proceedings of the 11th international conference on intellectual capital, knowledge management and organisational learning / the university of sydney business school icickm 2014.  30-38. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, azhar ahmad, zafir mohd makhbul.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 14. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, abdullah sanusi othman, lokhman hakim osman dan mohd helmi ali.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 15. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak.  (2022).  keusahawanan sosial: konsep dan perlaksanaan.  - 164. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19.  - 127. 

   

  ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, suraiya ishak.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 16. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, azhar ahmad, zafir mohd makhbul.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 14. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, abdullah sanusi othman, lokhman hakim osman dan mohd helmi ali.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 15. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 13. 

   

  ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, suraiya ishak.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 16. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 17. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak.  (2022).  keusahawanan sosial: konsep dan perlaksanaan.  - 164. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19.  - 127. 

   

  suraiya ishak.  (2019).  etika dan pembangunan.  - 249. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2019).  perniagaan & etika orang tengah industri sawit malaysia.  - 121. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir arifin & mohd yusof hussain.  (2014).  etika & pembangunan.  - 81. 

   

  ahmad raflis bin che omar;azhar bin ahmad;suraiya binti ishak.  (2023).  entrepreneurial orientation, locus of control, worldview and value creation among palm oil smallholders.  -

   

  ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak;lokhman hakim osman.  (2023).  amalan pelaburan di kalangan masyarakat kelas b40: kajian terhadap anggota tentera lain-lain pangkat.  -

   

  ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak.  (2022).  introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19.  -

   

  azhar bin ahmad;norazlan bin alias;mara ridhuan bin che abdul rahman;ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak;lokhman hakim osman.  (2021).  implement business model.  -

   

  suraiya binti ishak;abdullah sanusi othman;ahmad raflis bin che omar;sarmila binti md sum.  (2021).  keberkesanan peranan koperasi pekebun kecil sawit: analisis terhadap aktiviti dan pencapaian tugas pemerkasaan ekonomi pekebun kecil.  -