hamezah binti md nor;harlina bt. mohamed on;khairul naziya binti kasim.  (2023).  impak dan faktor kejayaan kritikal pelaksanaan latihan industri semasa pandemik covid-19 dari perspektif pelajar perakaunan dan hos organisasi.  -

 

khairul naziya kasim.  (2022).  video animasi: pengguna maklumat perakaunan.  - 1. 

 

khairul naziya binti kasim.  (2022).  poster projek jualan eppa2813.  - 1. 

 

khairul naziya binti kasim.  (2022).  kaedah klasifikasi kos.  - 1. 

 

nur arifah kamar, khairul naziya kasim.  (2021).  tahap kesedaran mahasiswa universiti kebangsaan malaysia terhadap insurans konvensional dan takaful.  - 1-29. 

 

khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir, nor liza abdullah.  (2021).  kesan integrasi kelakuan kumpulan pengurusan atasan ke atas ketangkasan organisasi di malaysia: kapasiti penyerapan sebagai pemboleh ubah pengantara.  - international journal of management studies.  141-186. 

 

aws younus hasani, khairul naziya kasim, norida basnan.  (2019).  comprehensive performance measurement system and work performance: the moderating role of organisational culture.  - international journal of management in education.  234-255. 

 

wan madznah wan ibrahim, kumar bijoy, khairul naziya kasim.  (2008).  fundamentals of business accounting.  - 394. 

 

hamezah binti md nor;harlina bt. mohamed on;khairul naziya binti kasim.  (2023).  impak dan faktor kejayaan kritikal pelaksanaan latihan industri semasa pandemik covid-19 dari perspektif pelajar perakaunan dan hos organisasi.  -

 

khairul naziya kasim.  (2022).  video animasi: pengguna maklumat perakaunan.  - 1. 

 

khairul naziya binti kasim.  (2022).  poster projek jualan eppa2813.  - 1. 

 

khairul naziya binti kasim.  (2022).  kaedah klasifikasi kos.  - 1. 

 

nur arifah kamar, khairul naziya kasim.  (2021).  tahap kesedaran mahasiswa universiti kebangsaan malaysia terhadap insurans konvensional dan takaful.  - 1-29.