dr. khairul naziya binti kasim

pensyarah universiti

pusat kajian perniagaan global & ekonomi digital (globde)

No. Telefon Rasmi :  0389215172

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • khairul naziya kasim.  (2022).  video animasi: pengguna maklumat perakaunan.  - 1. 

   

  khairul naziya binti kasim.  (2022).  kaedah klasifikasi kos.  - 1. 

   

  khairul naziya binti kasim.  (2022).  poster projek jualan eppa2813.  - 1. 

   

  nur arifah kamar, khairul naziya kasim.  (2021).  tahap kesedaran mahasiswa universiti kebangsaan malaysia terhadap insurans konvensional dan takaful.  - 1-29. 

   

  nik farah elina noor nasran, khairul naziya kasim.  (2021).  tahap penggunaan teknologi maklumat (it) di kalangan perusahaan kecil dan sederhana (pks).  - 1-32. 

   

  khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir, nor liza abdullah.  (2021).  kesan integrasi kelakuan kumpulan pengurusan atasan ke atas ketangkasan organisasi di malaysia: kapasiti penyerapan sebagai pemboleh ubah pengantara.  - international journal of management studies.  141-186. 

   

  aws younus hasani, khairul naziya kasim, norida basnan.  (2019).  comprehensive performance measurement system and work performance: the moderating role of organisational culture.  - international journal of management in education.  234-255. 

   

  wan madznah wan ibrahim, kumar bijoy, khairul naziya kasim.  (2008).  fundamentals of business accounting.  - 394. 

   

  khairul naziya kasim.  (2022).  video animasi: pengguna maklumat perakaunan.  - 1. 

   

  khairul naziya binti kasim.  (2022).  kaedah klasifikasi kos.  - 1. 

   

  khairul naziya binti kasim.  (2022).  poster projek jualan eppa2813.  - 1. 

   

  nur arifah kamar, khairul naziya kasim.  (2021).  tahap kesedaran mahasiswa universiti kebangsaan malaysia terhadap insurans konvensional dan takaful.  - 1-29. 

   

  khairul naziya kasim.  (2021).  isu-isu tingkahlaku dalam belanjawan.  - 1-32.