dr. fadlan bin mohd othman

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  fadlan othman.  (2022).  praktikal takhrij hadis langkah demi langkah melalui aplikasi ensiklopedi hadits.  - 70. 

   

  mohd ridhuwan remly, siti nor azimah sabaruddin, nur kamilah kamaruddin, nik nurul akmal ab alim, muhd najib abdul kadir, fadlan mohd othman, hamdi ishak.  (2022).  peranan pengurusan masjid dan ahli jemaah dalam mengimarahkan institusi masjid pasca wabak covid-19: satu sorota.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  1-19. 

   

  mohammad taha hassan, fadlan mohd othman.  (2022).  analisis komparatif hadith al-rahmah al-musalsal bi al-awwaliyyah riwayat qadi qudah al-jin shamharush al-sahabi.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  20-28. 

   

  fadlan othman.  (2022).  asas takhrij hadis: persiapan untuk mendepani hadis-hadis yang viral.  - 53. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2016).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 38 no 1 2016.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  shafiza shafie, fadlan mohd othman.  (2015).  garis panduan bagi pendakwah wanita di televisyen dalam aspek penampilan berdasarkan al-quran.  - islamiyyat. 

   

  fadlan mohd othman, latifah abdul majid, muhammad al firdaus awang kesah, aminudin basir @ ahmad, shumsudin yabi.  (2022).  takhrij al-hadith in the book of anak kunci syurga by al-mandili.  - international journal of academic research in business and social sciences.  355-364. 

   

  ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, mohd fauzi mohd amin, muhamad rozaimi ramle.  (2016).  the fabricated hadith: a review on its implication to society.  - ponte international scientific researches journal.  414-422. 

   

  abur hamdi usman, mohammad fattah, mohd fauzi mohd amin, wan nasyrudin wan abdullah, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir.  (2015).  the ules of interpretation: how do al-`am and al-khas applied in shihab`s exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  523-532. 

   

  usman a.h., fattah m., amin m.f.m., abdullah w.n.w., othman f.m., kadir m.n.a..  (2015).  the rules of interpretation: how do al-'?m and al-kh?? applied in shihab's exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  523-532. 

   

  mohd arif nazri, lutpi mustafa, fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman & mohd fauzi mohd amin.  (2015).  the intellectuality of al-dihlawi : a review on his contribution in science of prophetic tradition.  - mediterranean journal of social sciences.  302-308. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

   

  nur adilah amiruddin, fadlan mohd othman.  (2019).  habib dan kaedah bertawassul.  - 114. 

   

  haji muhammad said umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, mohd nazri ahmad, bahrum faizan & luqman hakeem rusdi.  (2017).  tafsir nur al-ihsan - edisi rumi dan tahkik (surah ali imran, al-nisa` dan al-ma`idah).  - 183. 

   

  haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

   

  fadlan mohd othman, mohd riduan khairi.  (2020).  raja dan rakyat berpisah tiada.  - 15. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

   

  haziyah hussin, ridzwana sirajuddin & fadlan mohd othman.  (2016).  maqasid al-quran peranan dan pembudayaan.  - 14. 

   

  izziah suryani m.resad,azmul fahimi kamaruzaman,w.kamal mujani, mazlan ibrahim,latifahabd.majid,roziahsidik,farid matzain,ezadazraai jamsari,ermyazziatyrozali,sabrimohamad,fadlanothman,rabitah,haziyah.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 1-178. 

   

  fadlan moth othman, latifah abdul majid, mazlan ibrahim, muhd najib abd kadir, jaafary awang, yuhanaza hasbullah.  (2012).  islam liberal: isu dan reaksi.  - 80-89. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  fadlan othman.  (2022).  praktikal takhrij hadis langkah demi langkah melalui aplikasi ensiklopedi hadits.  - 70. 

   

  fadlan othman.  (2022).  asas takhrij hadis: persiapan untuk mendepani hadis-hadis yang viral.  - 53. 

   

  fadlan othman.  (2021).  kemelut hadis palsu : punca, kesan & penyelesaian.  - 60. 

   

  fadlan othman.  (2021).  petunjuk sunnah dalam mengamalkan ajaran islam.  - 84. 

   

  muhammad hasan said iderus,latifah abdul majid, fadlan mohd othman.  (2021).  kedudukan hadis mursal menurut al shaikh muhammad al kandahlawiyy dalam kitab awjaz al masalik ila muwatta malik.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-9. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, najah nadiah amran, sabri mohamad, fadlan mohd othman, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, mohd yakub @ zulkifli mohd yusoff.  (2021).  pembukuan tafsir tuan guru dato seri haji abdul hadi awang.  - 1-68. 

   

  mohd arif bin nazri;ahamad asmadi bin sakat;latifah binti abdul majid;najah nadiah binti amran;fadlan bin mohd othman.  (2019).  pembinaan modul motivasi kontemporari: implimentasi al-quran dan al-sunnah.  -

   

  fadlan mohd otman.  (2018).  manusia munafik seperti batang kayu yang tersandar.  - majalah al-islam. 

   

  fadlan mohd othman.  (2018).  kurniaan allah terhadap hambanya.  - majalah al-islam.