prof. madya dr. mohd suhaimi bin mohamad

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. Telefon Rasmi :  0389214700

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • MOHD SUHAIMI MOHAMAD, PhD, pensyarah kanan di Pusat Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PSiTra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperolehi ijazah kedoktoran dalam bidang Kerja Sosial dari University of Bristol, United Kingdom. Beliau mengkhusus dalam bidang penjagaan keluarga dan kesihatan mental komuniti.

 • nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad, azmah mohti.  (2022).  penyisihan sosial kumpulan marginal.  - 18. 

   

  zubaidah bt mohd nasir;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;rozita binti ibrahim;mashitoh binti yaacob;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad.  (2022).  model kelestarian interaksi manusia dan alam sekitar (kimas) berasaskan amalan kelestarian orang asli.  -

   

  mohamad, m. s., subhi, n., chong, s. t., kamaluddin, m. r..  (2022).  levels of stress, anxiety, depression and thoughts of nonsuicidal self-injury behavior among university students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1429-1438. 

   

  muhammad azlan mohamad azhar, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, azlinda azman, fauziah ibrahim, aizan sofia amin,siti marziah zakaria.  (2022).  a review on community empowerment in disaster management: social work perspective.  - conference book abstracts, world islamic social science congress ( wissc 2021 ).  1-94. 

   

  muhammad azlan mohamad azhar, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad.  (2022).  community empowerment in disaster management: a systematic review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1401-1418. 

   

  sumaiya sadeka, mohd suhaimi mohamad, md. sujahangir kabir sarkar, abul quasem al-amin.  (2020).  conceptual framework and linkage between social capital and disaster preparedness: a case of orang asli families in malaysia.  - social indicators research.  479-499. 

   

  norhayati ibrahim, hui chien 0ng, suzaily abd wahab, normah che din, mahadir ahmad, noh amit, mohd suhaimi mohamad.  (2016).  psychological wellbeing among caregivers of schizophrenia patients in malaysia.  - international journal of psychology.  678-679. 

   

  samir muhazzab amin, mohd suhaimi mohamad, tunku latifah tunku ahmad.  (2019).  the development of social work undergraduate programs in malaysia public universities: issues, challenges and opportunities.  - pertanika journal of social science and humanities.  45-59. 

   

  tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

   

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2017).  pengalaman sokongan sosial intergenerasi dalam kalangan warga emas di institusi kebajikan awam.  - akademika.  65-74. 

   

  mohamad, m. s., subhi, n., chong, s. t., kamaluddin, m. r..  (2022).  levels of stress, anxiety, depression and thoughts of nonsuicidal self-injury behavior among university students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1429-1438. 

   

  muhammad azlan mohamad azhar, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad.  (2022).  community empowerment in disaster management: a systematic review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1401-1418. 

   

  mohd suhaimi mohamad, manisah mohd ali, nasrudin subhi, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey.  (2021).  relationship between cognitive distortion and life event with nssi thought on secondary school students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  723-733. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2021).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of relationship of social worker and client.  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

   

  nasrudin subhi, fatin nabihah omar, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  stress and coping strategies of trainee counsellors during covid-19 movement control order.  - international journal of academic research in business & social sciences.  958-968. 

   

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2016).  intergenerational support and intergenerational social support among elderly: a short review in malaysian context.  - procedia - social and behavioral sciences.  513-519. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad, azmah mohti.  (2022).  penyisihan sosial kumpulan marginal.  - 18. 

   

  manisah mohd. ali, mohd. suhaimi mohamad, nasrudin subhi.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 11. 

   

  sopian brahim, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  pengurusan kes kanak-kanak di malaysia.  - 294. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  mohd suhaimi mohamad.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 9. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad, azmah mohti.  (2022).  penyisihan sosial kumpulan marginal.  - 18. 

   

  manisah mohd. ali, mohd. suhaimi mohamad, nasrudin subhi.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 11. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, nasrudin subhi..  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran..  - 15. 

   

  mohd suhaimi mohamad.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 9. 

   

  sopian brahim, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  pengurusan kes kanak-kanak di malaysia.  - 294. 

   

  mohd suhaimi mohamad, roslee rajikan, kadir arifin, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abdul wahab, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor.  (2021).  pelan pengurusan krisis pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - 40. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  muhammad azlan mohamad azhar, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, azlinda azman, fauziah ibrahim, aizan sofia amin,siti marziah zakaria.  (2022).  a review on community empowerment in disaster management: social work perspective.  - conference book abstracts, world islamic social science congress ( wissc 2021 ).  1-94. 

   

  zubaidah bt mohd nasir;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;rozita binti ibrahim;mashitoh binti yaacob;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad.  (2022).  model kelestarian interaksi manusia dan alam sekitar (kimas) berasaskan amalan kelestarian orang asli.  -

   

  noor aziah mohd awal, bariah mohd ali, emma mirza wati mohamad, bahiyah dato haji abdul hamid, rohayu abdul ghani, mohd suhami mohamad, haniff ahamat, normah mustaffa, hanita othman, nasrudin yunos, muhammad walid osman, abdul aziz abu bakar dan lain-lain.  (2021).  dasar universiti kebangsaan malaysia terhadap gangguan seksual & kod amalan pengendalian aduan dan pencegahan gangguan seksual ukm (pindaan 2021).  - 1-28. 

   

  mohd suhaimi mohamad, kadir arifin, noor alaudin abdul wahab, shahrul nazmi sannusi, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor, azizi ab rahman, nurul aisyah abas, syahidrul ashraff zamri.  (2021).  prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  1-20. 

   

  khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2021).  penyeliaan latihan industri tanpa sempadan secara virtual ke arah kerja sosial pengantarabangsaan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  1-44.