prof. madya dr. mohd suhaimi bin mohamad

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0389214700

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • MOHD SUHAIMI MOHAMAD, PhD, pensyarah kanan di Pusat Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PSiTra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperolehi ijazah kedoktoran dalam bidang Kerja Sosial dari University of Bristol, United Kingdom. Beliau mengkhusus dalam bidang penjagaan keluarga dan kesihatan mental komuniti.

 • nasrudin subhi, fatin nabihah omar, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  stress and coping strategies of trainee counsellors during covid-19 movement control order.  - international journal of academic research in business & social sciences.  958-968. 

   

  sharifa ezat wan puteh, wan marina wan ismail, idayu badilla idris, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  exploring and developing items measuring treatment beliefs construct among heart failure patients: a case of malaysia.  - malaysian journal of medicine and health sciences.  98-102. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, ezarina zakaria, khadijah alavi, suzana mohd hoesni.  (2021).  the influence of peer pressure on male prisoners involvement in street crime.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1076-1086. 

   

  khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2021).  penyeliaan latihan industri tanpa sempadan secara virtual ke arah kerja sosial pengantarabangsaan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  1-44. 

   

  hairuzzaki mohd yusof, mohd suhaimi mohamad, mohd azlan shah zaidi, zainol mustafa, farizal mohd razalli, muhamad walid osman, mokshin hj. tumin, mursidi ahamad, rohana tan, mohd zulkefele mohd zain, muniroh abdul razak, suzana abu bakar, (12)..  (2021).  pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025 (pelan anti rasuah ukm).  - pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025.  1-58. 

   

  sumaiya sadeka, mohd suhaimi mohamad, md. sujahangir kabir sarkar, abul quasem al-amin.  (2020).  conceptual framework and linkage between social capital and disaster preparedness: a case of orang asli families in malaysia.  - social indicators research.  479-499. 

   

  norhayati ibrahim, hui chien 0ng, suzaily abd wahab, normah che din, mahadir ahmad, noh amit, mohd suhaimi mohamad.  (2016).  psychological wellbeing among caregivers of schizophrenia patients in malaysia.  - international journal of psychology.  678-679. 

   

  samir muhazzab amin, mohd suhaimi mohamad, tunku latifah tunku ahmad.  (2019).  the development of social work undergraduate programs in malaysia public universities: issues, challenges and opportunities.  - pertanika journal of social science and humanities.  45-59. 

   

  tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

   

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2017).  pengalaman sokongan sosial intergenerasi dalam kalangan warga emas di institusi kebajikan awam.  - akademika.  65-74. 

   

  mohd suhaimi mohamad, manisah mohd ali, nasrudin subhi, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey.  (2021).  relationship between cognitive distortion and life event with nssi thought on secondary school students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  723-733. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2021).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of relationship of social worker and client.  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

   

  n.k. tharshini, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2021).  the influence of self-concept, sense of community and social support towards social integration among young offenders in malaysia.  - kajian malaysia.  117-140. 

   

  kausalya devi sathoo, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  social support for optimal reintegration of malaysian parolees into community.  - international journal of academic research in business and social sciences.  431-443. 

   

  nasrudin subhi, fatin nabihah omar, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  stress and coping strategies of trainee counsellors during covid-19 movement control order.  - international journal of academic research in business & social sciences.  958-968. 

   

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2016).  intergenerational support and intergenerational social support among elderly: a short review in malaysian context.  - procedia - social and behavioral sciences.  513-519. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  mohd suhaimi mohamad.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 9. 

   

  rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, mushrifah idris.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan & manisah ali.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 20. 

   

  mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, nasrudin subhi..  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran..  - 15. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  mohd suhaimi mohamad.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 9. 

   

  rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, mushrifah idris.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

   

  fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 26. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2021).  penyeliaan latihan industri tanpa sempadan secara virtual ke arah kerja sosial pengantarabangsaan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  1-44. 

   

  zaizul bin ab rahman;khaidzir bin haji ismail;jaffary bin awang;mahadir bin ahmad;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad;mohamad nurman bin yaman.  (2021).  pengaplikasian modul pemerkasaan para pekerja mpob di lapangan dari aspek fiqh ta’amul, big five personaliti dan kualiti kehidupan.  -

   

  hairuzzaki mohd yusof, mohd suhaimi mohamad, mohd azlan shah zaidi, zainol mustafa, farizal mohd razalli, muhamad walid osman, mokshin hj. tumin, mursidi ahamad, rohana tan, mohd zulkefele mohd zain, muniroh abdul razak, suzana abu bakar, (12)..  (2021).  pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025 (pelan anti rasuah ukm).  - pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025.  1-58. 

   

  rozita ibrahim, harlina halizah haji siraj, mohd suhaimi mohamad, abu yazid abu bakar.  (2021).  doublextra @ citra #1: sugar-coated relationship(s)?.  - 1. 

   

  nuur asyikin binti mohd shukor, marhani midin, tuti iryani mohd daud , mohd suhaimi mohamad.  (2021).  exploring the unmet need of primary caregiver of patients with schizophrenia: a qualitative study using photovoice.  - 20th world psychiatry association conference.  1.