dr. mohd suhaimi bin mohamad

pensyarah universiti

pusat pengajian psikologi & pembangunan manusia

 pghsiswa@ukm.edu.my

No. sambungan :  3655

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • mohd suhaimi bin mohamad;manisah bt. mohd. ali;fairuz nazri binti abdul rahman;marhani binti midin;chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;mohammad rahim bin kamaluddin.  (2019).  development of mental health framework to prevent non-suicidal self-injury among students in malaysia.  - 1-162. 

   

  fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 26. 

   

  khadijah binti alavi;zahara binti abdul manaf;mohd rizal bin abdul manaf;mohd hasni bin ja`afar;rosnah binti sutan;mohd suhaimi bin mohamad.  (2019).  keberkesanan pemerkasaan pelajar gerontologi ukm sebagai sahabat warga emas.  -

   

  rozita ibrahim, azmah mohti, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi.  (2019).  tanggungjawab sosial korporat (csr) untuk pembangunan komuniti: pengkongsian pengalaman ukm-celcom-orang asli tasik chini.  - 1-19. 

   

  danish yusrie mohd khairul, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  prevalens dan faktor psikologikal tingkah laku mencederakan diri tanpa niat membunuh diri: satu tinjauan literatur.  - malaysian journal of youth studies.  89-113. 

   

  norhayati ibrahim, hui chien 0ng, suzaily abd wahab, normah che din, mahadir ahmad, noh amit, mohd suhaimi mohamad.  (2016).  psychological wellbeing among caregivers of schizophrenia patients in malaysia.  - international journal of psychology.  678-679. 

   
  Tiada Rekod

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2016).  intergenerational support and intergenerational social support among elderly: a short review in malaysian context.  - procedia - social and behavioral sciences.  513-519. 

   

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2016).  intergenerational support and intergenerational social support among elderly: a short review in malaysian context.  - procedia - social and behavioral sciences.  513-519. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan & manisah ali.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 20. 

   

  mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 13. 

   

  khadijah alavi & mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 20. 

   

  mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, salina nen, nik hairi omar & ku basyirah ku yaacob.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

   

  fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 26. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan & manisah ali.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 20. 

   

  khadijah alavi & mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 20. 

   

  mohd suhaimi mohamad.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 13. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  rozita ibrahim, azmah mohti, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi.  (2019).  tanggungjawab sosial korporat (csr) untuk pembangunan komuniti: pengkongsian pengalaman ukm-celcom-orang asli tasik chini.  - 1-19. 

   

  khadijah binti alavi;zahara binti abdul manaf;mohd rizal bin abdul manaf;mohd hasni bin ja`afar;rosnah binti sutan;mohd suhaimi bin mohamad.  (2019).  keberkesanan pemerkasaan pelajar gerontologi ukm sebagai sahabat warga emas.  -

   

  mohd suhaimi bin mohamad;manisah bt. mohd. ali;fairuz nazri binti abdul rahman;marhani binti midin;chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;mohammad rahim bin kamaluddin.  (2019).  development of mental health framework to prevent non-suicidal self-injury among students in malaysia.  - 1-162. 

   

  mohd suhaimi mohamad, marhani midin, manisah mohd ali, fairuz nazri abdul rahman, nasrudin subhi, mohammad rahim kamaluddin & chong sheau tsuey.  (2018).  pembinaan kerangka kesihatan mental dalam pencegahan tingkah laku mencederakan diri tanpa niat membunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah menengah di malaysia.  -

   

  nor jana saim, nasrudin subhi & mohd suhaimi mohammad.  (2018).  delving into the story of an unwed mother by photovoice methodology.  -