dr. riayati binti ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. Telefon Rasmi :  0389215728

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • RIAYATI AHMAD, Ph.D., adalah pensyarah kanan (Dr.) di Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari (SID), Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang penyelidikan beliau meliputi bidang ekonomi fiskal, pembiayaan awam, ekonomi pembangunan islam dan ekonometrik gunaan dalam analisis siri masa dan data panel. Beliau juga aktif membentangkan hasil penyelidikan di persidangan dalam dan luar negara. Dalam pengajaran, beliau aktif mengajar kursus Mikroekonomi I, Pembiayaan Awam dan Ekonomi Islam sama ada di peringkat prasiswazah mahupun siswazah.
  RIAYATI AHMAD, Ph.D., is a senior lecturer (Dr.) at the Center for Sustainable and Inclusive Development Studies, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia. Her research interests are economic fiscal, public finance, Islamic economic development and applied econometrics in time series and panel data. She actives in presenting research outcomes in conferences in local and overseas. In teaching, she teaches Microeconomics I, Public Finance and Islamic Economics in undergraduate and postgraduate levels.

 • riayati binti ahmad;norlida hanim binti mohd salleh;azrina abdullah al-hadi.  (2022).  cukai pelancongan di malaysia : kajian ke atas persepsi pengguna.  -

   

  mohammed daher alshammary, norlin khalid, zulkefly abdul karim, riayati ahmad.  (2022).  government expenditures and economic growth in the mena region: a dynamic heterogeneous panel estimation.  - international journal of finance and economics.  3287-3299. 

   

  norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

   

  muhamad fahmi ahmad, wye chung khain, riayati ahmad.  (2021).  covid-19 impact on unemployment: the role of monetary and fiscal policy.  - prosiding kolokium siswazah fep 2021 (volume 2).  91-102. 

   

  izyan hadirah mohd rosdi, riayati ahmad.  (2021).  tahap pengetahuan dan kesan pelaksanaan cukai perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna di malaysia.  - 1-31. 

   

  mohammed daher alshammary, norlin khalid, zulkefly abdul karim, riayati ahmad.  (2022).  government expenditures and economic growth in the mena region: a dynamic heterogeneous panel estimation.  - international journal of finance and economics.  3287-3299. 

   

  mohammed daher alshammary, norlin khalid, zulkefly abdul karim, riayati ahmad.  (2022).  government expenditures and economic growth in the mena region: a dynamic heterogeneous panel estimation.  - international journal of finance and economics.  3287-3299. 

   

  nur adyani binti sabarudin, suhaili binti alma'amun, riayati ahmad.  (2021).  analysing educational campaign's outcome in donation-based crowdfunding: social capital as a determinant factor.  - international journal of business and society.  862-880. 

   

  riayati ahmad, azyulail azra samsuddin, norlida hanim mohd salleh, suhaili alma'amun.  (2021).  kesan persepsi risiko dan motivasi melancong terhadap gelagat pelancong tempatan semasa pandemik covid-19.  - jurnal ekonomi malaysia.  137-148. 

   

  mohammed daher alshammary, norlin khalid, zulkefly abdul karim, riayati ahmad.  (2020).  twin deficits and the feldstein-horioka hypothesis in the mena region: new evidence using panel var analysis.  - international journal of economics and management.  311-329. 

   

  mohammed daher alshammary, zulkefly abdul karim, norlin khalid, riayati ahmad.  (2020).  debt-growth nexus in the mena region: evidence from a panel threshold analysis.  - economies.  1-12. 

   

  riayati binti ahmad;norlida hanim binti mohd salleh;azrina abdullah al-hadi.  (2022).  cukai pelancongan di malaysia : kajian ke atas persepsi pengguna.  -

   

  arifah jusoh, riayati ahmad.  (2021).  keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan sektor pembuatan di malaysia.  - 1-15. 

   

  riayati ahmad.  (2021).  islamic development economics.  - 1-12. 

   

  riayati ahmad.  (2021).  testing threshold relationship between budget balance and institutional quality.  - 1-12. 

   

  riayati ahmad.  (2021).  agihan pendapatan dan kemiskinan.  - 1-26.