prof. madya dr. mohd al adib bin samuri

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 al_adib@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  038921551

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Al Adib Samuri is an Associate Professor at the Faculty of Islamic Studies at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). He has taught comparative law courses at UKM`s Centre of Islamic Law, including child law, human rights and Islam, family law, Sharia court procedure, Islamic criminal law, law and multi-faith society, and the Malaysian legal system. Over the years, he has supervised postgraduate students on various Islamic law topics, including issues related to children`s rights, particularly in Malaysia, Brunei and Indonesia. He is interested in Islamic law and society, Islam and human rights, religious freedom, and children`s rights. He has participated in many university and national research projects and led eight that UKM, international agencies, Islamic authorities, and the government funded. One of the projects he led that had legal reform and policy implications was a study funded by UNICEF on child marriage, which investigated this harmful practice in various communities in Malaysian multi-ethnic society.

 • muhammad al-ghazalli abdol malek, mohd al adib samuri.  (2023).  pemetaan perspektif agamawan terhadap perkahwinan kanak-kanak:antara mafsadah atau maslahah.  - pemetaan perspektif agamawan terhadap perkahwinan kanak-kanak:antara mafsadah atau maslahah.  1-13. 

   

  muhammad al-ghazalli abdol malek, mohd al adib samuri, muhammad nazir alias.  (2023).  child marriage in malaysia reforming law through the siyasa al-shariyya framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  56-83. 

   

  mohd al adib samuri, peter hopkins.  (2023).  refugee youth: migration, justice and urban space.  - 238. 

   

  noor aziah mohd awal, siti hajar jamal, mohd al adib samuri, fariza md sham, mohd ikhwan ismail, nurul izzah zainol, mohd. adli baco.  (2023).  right to education of children in detention institutions in malaysia.  - akademika.  1-13. 

   

  mohd al adib samuri.  (2023).  child marriage under malaysian law.  - 1-24. 

   

  mohd al adib samuri, norfadilah amir.  (2019).  wacana undang-undang hudud dalam khutbah jumaat di negeri-negeri terpilih di malaysia.  - islamiyyat : the international journal of islamic studies.  117-129. 

   

  asmidah ahmad, noor aziah mohd awal, mohd al adib samuri.  (2019).  guideline for judicial conversation with children in court.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  109-121. 

   

  mohd kamel mat salleh, mohd al adib samuri, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2017).  konflik di antara fatwa dan keputusan panel penasihat syariah dalam kes muamalat di mahkamah malaysia.  - islamiyyat. 

   

  mashitoh mohamad hashim, mohd al adib samuri.  (2017).  sorotan literatur kuasa sultan dalam kehakiman islam.  - islamiyyat. 

   

  mohd al adib samuri, peter hopkins.  (2017).  voices of islamic authorities: friday khutba in malaysian mosques.  - islam and christian muslim relations.  47-67. 

   

  muhammad al-ghazalli abdol malek, mohd al adib samuri, muhammad nazir alias.  (2023).  child marriage in malaysia reforming law through the siyasa al-shariyya framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  56-83. 

   

  mohd al adib samuri, muhammad al-ghazalli abdol malek, muhammad nazir alias, peter hopkins.  (2022).  hadith of aisha`s marriage to prophet muhammad: islamic discourse on child marriage.  - international journal of islamic thought.  93-105. 

   

  mohd al adib samuri, noor aziah mohd awal, muhammad abral abu bakar.  (2022).  curbing child marriage amongst muslims in malaysia: towards legal reform.  - uum journal of legal studies.  1-20. 

   

  azlan shah nabees khan, mohd al adib samuri.  (2022).  unilateral conversion of minors to islam: legal discourse and muslim converts` narrative on custody and religious rights in malaysia.  - kajian malaysia.  59-81. 

   

  mohd al adib samuri, azlan shah nabees khan.  (2021).  legal literacy for muslim converts in malaysia.  - pertanika journal of social science and humanities.  1693-1708. 

   

  mohd al adib samuri, peter hopkins.  (2023).  refugee youth: migration, justice and urban space.  - 238. 

   

  dayang anita abdul aziz, zarina abdul latif, sharifah ezat wan puteh, suzaily wahab, harlina haliza siraj, norlaila mustafa, aznida firzah abdul aziz, ani amelia zainuddin, siti farhan mohd pauzi, mohd al adib samuri, nurhafilah musa, farah nini dasuki.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  dayang anita abdul aziz,zarina abdul latiff, sharifa ezat wan puteh,suzaily wahab, harlina halizah siraj,norlaila mustafa,aznida firzah abdul aziz,ani amelia zainuddin,siti farhan moh fauzi,mohd al adib samuri,nurhafilah musa,farah nini dusuki, azad.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  mohd al adib samuri, fariza md sham, farah ayuni mohd hatta.  (2022).  muslim scholars in islamic civilisation.  - 265. 

   

  mohd al adib samuri.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 8. 

   

  mohd al adib samuri, peter hopkins.  (2023).  refugee youth: migration, justice and urban space.  - 238. 

   

  dayang anita abdul aziz,zarina abdul latiff, sharifa ezat wan puteh,suzaily wahab, harlina halizah siraj,norlaila mustafa,aznida firzah abdul aziz,ani amelia zainuddin,siti farhan moh fauzi,mohd al adib samuri,nurhafilah musa,farah nini dusuki, azad.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  mohd al adib samuri.  (2022).  muslim scholars in islamic civilisation.  - 11. 

   

  dayang anita abdul aziz, zarina abdul latif, sharifah ezat wan puteh, suzaily wahab, harlina haliza siraj, norlaila mustafa, aznida firzah abdul aziz, ani amelia zainuddin, siti farhan mohd pauzi, mohd al adib samuri, nurhafilah musa, farah nini dasuki.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  mohd al adib samuri.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 8. 

   

  mohd al adib samuri, fariza md sham, farah ayuni mohd hatta.  (2022).  muslim scholars in islamic civilisation.  - 265. 

   

  mohd al adib samuri.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 213. 

   

  mohd kamel mat salleh, mohd al adib samuri.  (2020).  autoriti fatwa & pendapat mufti dalam undang-undang di malaysia.  - 130. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 297. 

   

  romlah jaafar, norliza abd.rahman, mohd al adib samuri, wahiza wahi, siti aishah samsudin, musa zainal abidin othman, rabaiah arham, mursidi ahamad, zulkfli amat, rajan munusamy, noor salini mohamed salim, khalid hashim, azlina mat ludin.  (2019).  buku panduan integriti: buat jangan tak buat.  - 30. 

   

  mohd al adib samuri.  (2023).  child marriage under malaysian law.  - 1-24. 

   

  mohd al adib samuri.  (2023).  from striving to thriving lessons from malaysian research institutions for uzbekistan research growth.  - international scientific-practical conference 2023.  1-13. 

   

  muhammad al-ghazalli abdol malek, mohd al adib samuri.  (2023).  pemetaan perspektif agamawan terhadap perkahwinan kanak-kanak:antara mafsadah atau maslahah.  - pemetaan perspektif agamawan terhadap perkahwinan kanak-kanak:antara mafsadah atau maslahah.  1-13. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  mohd hafiz bin safiai;khairul anwar @ johari bin mastor;roziah bt. sidik @ mat sidek;ermy azziaty binti rozali;muhammad nazir bin alias;mohd al adib bin samuri;mohd izhar ariff bin mohd kashim.  (2023).  penggunaan parameter altitud matahari -18ยบ bagi penentuan waktu subuh dan implikasinya terhadap sosio ibadah.  -