dr. siti shahara binti zulfakar

pensyarah universiti

pusat kajian toksikologi & risiko kesihatan (core)

 sitishahara.zulfakar@ukm.edu.my

No. sambungan :  60392897237

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • nornazatul shima muhammad zin, mohd raizal roslin, flavia longik, shamrul aizam abd rahman, siti shahara zulfakar.  (2021).  video prosedur pengambilan sampel makanan (mikrobiologi).  - 1-3. 

   

  siti shahara zulfakar, nornazatul shima muhammad zin, mohd raizal roslin, flavia longik.  (2021).  kualiti dan keselamatan makanan: ujian penilaian persampelan makanan.  - -. 

   

  siti shahara zulfakar, noraziah mohamad zin, siti nur shafika mat zalami and nur syakirah mohd nawawee.  (2021).  identification and antibiotic resistance profile of salmonella spp. and citrobacter spp. isolated from street-vended beverages.  - pertanika journal science & technology.  593-606. 

   

  siti shahara binti zulfakar;nur zakiah binti mohd saat;wan syafira binti ishak;nur faizah binti abu bakar.  (2020).  pengetahuan dan tingkah laku keselamatan makanan dalam kalangan kanak-kanak prasekolah berdasarkan perspektif ibu bapa: adaptasi soal selidik.  -

   

  siti shahara binti zulfakar;nur faizah binti abu bakar.  (2020).  pengetahuan dan amalan kebersihan tangan dan tahap pencemaran mikrobiologi dalam kalangan pengendali makanan di industri pemprosesan sate yang terpilih.  -

   

  nur syakirah mohd nawawee, nur faizah abu bakar and siti shahara zulfakar.  (2019).  microbiological safety of street-vended beverages in chow kit, kuala lumpur.  - international journal of environmental research and public health.  1-9. 

   

  siti shahara zulfakar, jason d. white, tom ross, mark tamplin.  (2013).  effect of ph, salt and chemical rinses on bacterial attachment to extracellular matrix proteins.  - food microbiology.  34(2):369-375. 

   

  siti shahara zulfakar, jason d. white, tom ross, mark tamplin.  (2013).  cultured c2c12 cell lines as a model for assessment of bacterial attachment to bovine primary muscle cells.  - meat science.  94:215-219. 

   

  zulfakar, s.s., white, j.d., ross, t., tamplin, m.l..  (2012).  bacterial attachment to immobilized extracellular matrix proteins in vitro.  - international journal of food microbiology.  157(2):210-217. 

   

  siti shahara zulfakar, farah natasha haezam, mohd sham othman, nur faizah abu bakar, muhammad ikram a. wahab.  (2020).  evaluation of edible bird's nest processing plant wastewater quality:a factory case study.  - arabian journal of geosciences.  1-8. 

   

  ismarulyusda ishak, nur zakiah mohd saat, saadah mohamed akhir, normah che din and et..all.  (2016).  basic biostatistics for health sciences.  - 86. 

   

  ismarulyusda ishak, nur zakiah mohd saat, saadah mohamed akhir, normah che din and et..all.  (2016).  basic biostatistics for health sciences.  - 86. 

   

  nornazatul shima muhammad zin, mohd raizal roslin, flavia longik, shamrul aizam abd rahman, siti shahara zulfakar.  (2021).  video prosedur pengambilan sampel makanan (mikrobiologi).  - 1-3. 

   

  siti shahara zulfakar, nornazatul shima muhammad zin, mohd raizal roslin, flavia longik.  (2021).  kualiti dan keselamatan makanan: ujian penilaian persampelan makanan.  - -. 

   

  siti shahara binti zulfakar;nur zakiah binti mohd saat;wan syafira binti ishak;nur faizah binti abu bakar.  (2020).  pengetahuan dan tingkah laku keselamatan makanan dalam kalangan kanak-kanak prasekolah berdasarkan perspektif ibu bapa: adaptasi soal selidik.  -

   

  siti shahara binti zulfakar;nur faizah binti abu bakar.  (2020).  pengetahuan dan amalan kebersihan tangan dan tahap pencemaran mikrobiologi dalam kalangan pengendali makanan di industri pemprosesan sate yang terpilih.  -

   

  siti shahara zulfakar.  (2020).  jom bicara keselamatan makanan.  - knovasi 2020.  1-2.