dr. siti shahara binti zulfakar

pensyarah universiti

pusat kajian toksikologi & risiko kesihatan (core)

No. sambungan :  60392897237

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • muhammad ikram a. wahab & siti shahara zulfakar.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 12. 

   

  siti shahara zulfakar, nornazatul shima muhammad zain, mohd raizal roslin dan flavia longik.  (2021).  kaedah pelaksanaan dan penilaian simulasi kerja lapangan berkaitan penguatkuasaan keselamatan makanan dalam talian.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi).  160-161. 

   

  siti shahara zulfakar dan muhammad ikram a wahab.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komunit dan pelaksana.  - 7. 

   

  nornazatul shima muhammad zin, mohd raizal roslin, flavia longik, shamrul aizam abd rahman, siti shahara zulfakar.  (2021).  video prosedur pengambilan sampel makanan (mikrobiologi).  - 1-3. 

   

  siti shahara zulfakar, noraziah mohamad zin, siti nur shafika mat zalami and nur syakirah mohd nawawee.  (2021).  identification and antibiotic resistance profile of salmonella spp. and citrobacter spp. isolated from street-vended beverages.  - pertanika journal science & technology.  593-606. 

   

  nur syakirah mohd nawawee, nur faizah abu bakar and siti shahara zulfakar.  (2019).  microbiological safety of street-vended beverages in chow kit, kuala lumpur.  - international journal of environmental research and public health.  1-9. 

   

  siti shahara zulfakar, jason d. white, tom ross, mark tamplin.  (2013).  effect of ph, salt and chemical rinses on bacterial attachment to extracellular matrix proteins.  - food microbiology.  34(2):369-375. 

   

  siti shahara zulfakar, jason d. white, tom ross, mark tamplin.  (2013).  cultured c2c12 cell lines as a model for assessment of bacterial attachment to bovine primary muscle cells.  - meat science.  94:215-219. 

   

  zulfakar, s.s., white, j.d., ross, t., tamplin, m.l..  (2012).  bacterial attachment to immobilized extracellular matrix proteins in vitro.  - international journal of food microbiology.  157(2):210-217. 

   

  siti shahara zulfakar, farah natasha haezam, mohd sham othman, nur faizah abu bakar, muhammad ikram a. wahab.  (2020).  evaluation of edible bird's nest processing plant wastewater quality:a factory case study.  - arabian journal of geosciences.  1-8. 

   

  siti shahara zulfakar, noraziah mohamad zin, siti nur shafika mat zalami and nur syakirah mohd nawawee.  (2021).  identification and antibiotic resistance profile of salmonella spp. and citrobacter spp. isolated from street-vended beverages.  - pertanika journal science & technology.  593-606. 

   

  siti shahara zulfakar, farah natasha haezam, mohd sham othman, nur faizah abu bakar, muhammad ikram a. wahab.  (2020).  evaluation of edible bird's nest processing plant wastewater quality:a factory case study.  - arabian journal of geosciences.  1-8. 

   

  siti shahara zulfakar, nur faizah abu-bakar, anith amirah aidilputra,alexander miatong and elizabeth sinirisan chong.  (2019).  microbial contamination of meat contact surfaces at the selected beef processing plants in selangor and its biofilm formation ability.  - pertanika journal of tropical agricultural science.  709-726. 

   

  nur syakirah mohd nawawee, nur faizah abu bakar and siti shahara zulfakar.  (2019).  microbiological safety of street-vended beverages in chow kit, kuala lumpur.  - international journal of environmental research and public health.  1-9. 

   

  elizabeth sinirisan chong, zul fadhli bidin, nur faizah abu bakar, and siti shahara zulfakar.  (2017).  bacterial contamination on beef carcass at selected abattoirs located in selangor, malaysia.  - malaysian applied biology journal.  37-43. 

   

  siti shahara zulfakar dan muhammad ikram a wahab.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komunit dan pelaksana.  - 7. 

   

  muhammad ikram a. wahab & siti shahara zulfakar.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 12. 

   

  ismarulyusda ishak, nur zakiah mohd saat, saadah mohamed akhir, normah che din and et..all.  (2016).  basic biostatistics for health sciences.  - 86. 

   

  muhammad ikram a. wahab & siti shahara zulfakar.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 12. 

   

  siti shahara zulfakar dan muhammad ikram a wahab.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komunit dan pelaksana.  - 7. 

   

  ismarulyusda ishak, nur zakiah mohd saat, saadah mohamed akhir, normah che din and et..all.  (2016).  basic biostatistics for health sciences.  - 86. 

   

  nornazatul shima muhammad zin, mohd raizal roslin, flavia longik, shamrul aizam abd rahman, siti shahara zulfakar.  (2021).  video prosedur pengambilan sampel makanan (mikrobiologi).  - 1-3. 

   

  siti shahara zulfakar, nornazatul shima muhammad zain, mohd raizal roslin dan flavia longik.  (2021).  kaedah pelaksanaan dan penilaian simulasi kerja lapangan berkaitan penguatkuasaan keselamatan makanan dalam talian.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi).  160-161. 

   

  siti shahara zulfakar, nornazatul shima muhammad zin, mohd raizal roslin, flavia longik.  (2021).  kualiti dan keselamatan makanan: ujian penilaian persampelan makanan.  - -. 

   

  siti shahara binti zulfakar;nur faizah binti abu bakar.  (2020).  pengetahuan dan amalan kebersihan tangan dan tahap pencemaran mikrobiologi dalam kalangan pengendali makanan di industri pemprosesan sate yang terpilih.  -

   

  farah diyana binti ariffin;azhar bin abdul halim;normah bt. awang;mohd. sham bin othman;rogayah binti abu hassan @ mohamad;mazrura binti sahani;marlia binti mohd hanafiah;siti shahara binti zulfakar;muhammad ikram bin a wahab;chan kok meng;nur faizah bint.  (2020).  penilaian kitar hayat: rawatan air sisa daripada penternakan ikan keli di sungai melaka menggunakan azolla sp..  -