lt. kdr. (b) tldm prof. madya dr. abu yazid bin abu bakar

pensyarah universiti

pusat kajian kepelbagaian pendidikan

No. Telefon Rasmi :  0389216261

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr. Abu Yazid berkelulusan ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana Pendidikan dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Di samping itu, beliau memiliki ijazah sarjanamuda dalam bidang psikologi dari University of Michigan, Amerika Syarikat serta memegang sijil lepasan ijazah dalam bidang pendidikan pintar dan berbakat dari University of New South Wales (UNSW), Australia. Sebelum menjadi ahli akademik, beliau mempunyai pengalaman selama 10 tahun sebagai pegawai psikologi dan kaunseling dalam organisasi Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM). Dr. Abu Yazid juga pernah dilantik sebagai Felo di Pusat PERMATApintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk tempoh dua tahun sebaik sahaja menamatkan ijazah kedoktoran beliau pada tahun 2014. Selain itu, beliau juga merupakan Exco Persatuan Kakitangan Akademik UKM (PKAUKM) sesi 2015-2017, serta dilantik sebagai Ahli Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) untuk tempoh dua tahun (2018-2019).

 • abu dzar ahmad, ahmad haiqal fitri fitri ahmad fuad, mohammad haafiz aminuddin mohd azmi, mohd razif ahmad, mohd arif nazri, abu yazid abu bakar.  (2023).  the prophetic sunnah patience approach in the neighbourhood community : a literature review.  - business, management and economics engineering.  699-710. 

   

  harun bin baharudin;salleh bin amat;abu yazid bin abu bakar.  (2023).  kepelbagaian dalam pendidikan.  -

   

  zuraini idris, ku suhaila ku johari, abu yazid abu bakar.  (2023).  hubungan antara trait personaliti dan kecerdasan spiritual dalam kalangan guru pelatih di institut pendidikan guru malaysia (theme 4: social sciences & humanities).  - e-proceedings multidisciplinary international conference (mic) 2023.  126-133. 

   

  rosli suyot, normadiyana abdullah, abu yazid abu bakar.  (2023).  keperluan dan cabaran perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada murid berkeperluan khas.  - 9th international conference on business studies and education (icbe).  128-135. 

   

  abu yazid abu bakar.  (2023).  pembinaan pasukan berteraskan falsafah/prinsip 5k & 1i.  - 1-33. 

   

  ifdil ifdil, kadek suranata, itsar bolo rangka, abu yazid abu bakar, ketut susiani, tamil selvan subramaniam.  (2023).  mental health, resilience, and well-being during covid-19 outbreak: learning from balinese culture and public policy.  - international journal of disaster risk reduction.  1-14. 

   

  abu yazid abu bakar, shahrill ramli.  (2020).  psychosocial support for healthcare frontliners during covid-19 pandemic in malaysia.  - asian journal of psychiatry.  1-2. 

   

  hazaila hassan, abu yazid abu bakar & salleh amat.  (2019).  self-change among low performing officers through organizational counselling and psychology intervention.  - religación: revista de ciencias sociales y humanidades.  460-466. 

   

  mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, wan marzuki wan jaafar, abu yazid abu bakar & salleh amat.  (2019).  the career readiness construct between dysfunctional career thinking and career self-efficacy among undergraduate students.  - journal of engineering science and technology.  74-81. 

   

  noorlila ahmad, abu yazid abu bakar, dharatun nissa fuad mohd karim.  (2019).  the confirmatory factor and measurement model analyses of perceived restorativeness scale (prs) in malaysian context.  - religación: revista de ciencias sociales y humanidades.  41-49. 

   

  ifdil ifdil, kadek suranata, itsar bolo rangka, abu yazid abu bakar, ketut susiani, tamil selvan subramaniam.  (2023).  mental health, resilience, and well-being during covid-19 outbreak: learning from balinese culture and public policy.  - international journal of disaster risk reduction.  1-14. 

   

  abu dzar ahmad, ahmad haiqal fitri fitri ahmad fuad, mohammad haafiz aminuddin mohd azmi, mohd razif ahmad, mohd arif nazri, abu yazid abu bakar.  (2023).  the prophetic sunnah patience approach in the neighbourhood community : a literature review.  - business, management and economics engineering.  699-710. 

   

  ahmed hamdi aissa, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2023).  psychoeducational program at refugee schools in malaysia: an initial study.  - psychology.  1426-1436. 

   

  abu yazid abu bakar.  (2023).  fulfilling the aspirations of malaysian education blueprint 2013-2025: issues and challenges.  - journal for reattach therapy and developmental diversities (jrtdd).  13-17. 

   

  nurwina anuar, ahmad hakiim jamaluddin, abu yazid abu bakar, muhammad saleem, febriani fajar ekawati.  (2023).  imagery as alternative therapy of depression: a systematic literature review (slr).  - journal for reattach therapy and developmental diversities.  105-112. 

   

  unifah rosyidi, sasmoko, yasinta indrianti, sonya rapinta manalu, ramot lubis, jurike moniaga, abu yazid abu bakar.  (2020).  designing face recognition teacher wellbeing application that optimizes teacher's quality work life.  - international conference on advanced information scientific development (icaisd) 2020.  1-6. 

   

  abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, salleh amat.  (2020).  students career determination: the roles of parents and teachers in malaysian educational system.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  8472-8476. 

   

  abu yazid abu bakar, salleh amat, mohd izwan mahmud.  (2020).  enhancing teachers quality in malaysia: issues and challenges.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  8522-8529. 

   

  mohd fitri amir shoodi, abu yazid abu bakar, ku suhaila ku johari, dharatun nissa puad mohd kari, norhafizatulhusna ismail.  (2020).  family support system among recovering adolescents drug addicts: a case study.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  683-688. 

   

  sasmoko, yasinta indrianti, desi maya kristin, brilly andro makalew, yogi udjaja, abu yazid abu bakar.  (2020).  real time system for indonesian teacher engagement index application.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  655-659. 

   

  salleh amat, harizah izyan samsudin, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, mohd hasrul kamarulzaman.  (2023).  assessment and evaluation in higher education.  - 11. 

   

  abu yazid abu bakar, amla mohd salleh, dharatun nissa puad mohd karim.  (2022).  pengujian dan penilaian psikologi dalam kaunseling (edisi kedua).  - 177. 

   

  abu yazid abu bakar.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 143. 

   

  harun baharudin, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 143. 

   

  harun baharudin, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 143. 

   

  salleh amat, harizah izyan samsudin, abu yazid abu bakar, mohd izwan mahmud, mohd hasrul kamarulzaman.  (2023).  assessment and evaluation in higher education.  - 11. 

   

  wan muna ruzanna wan mohammad, mohamed yusoff mohd nor, norazah nordin, azlin norhaini mansor, muhamad helmi norman, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar.  (2023).  pemerkasaan dan kesejahteraan komuniti mukim pulau manis, pekan, pahang.  - 17. 

   

  abu yazid abu bakar, zulkarnin zakaria.  (2023).  education in malaysia: development, reforms and prospects.  - developments, reforms and prospects.  13. 

   

  harun baharudin, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 143. 

   

  abu yazid abu bakar.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 143. 

   

  abu yazid abu bakar, amla mohd salleh, dharatun nissa puad mohd karim.  (2022).  pengujian dan penilaian psikologi dalam kaunseling (edisi kedua).  - 177. 

   

  harun baharudin, abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 143. 

   

  abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2021).  kes kaunseling dalam komuniti.  - 174. 

   

  mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar, dharatun nissa fuad mohd karim.  (2020).  pendidikan teras kesejahteraan komuniti.  - 332. 

   

  sayuti ab ghani, mohd mahzan awang, abdul razak ahmad, burhanuddin jalal, abu yazid abu bakar.  (2020).  fenomena buli dan gangsterisme: satu kajian empirikal.  - 68. 

   

  abu yazid abu bakar.  (2023).  counseling 1 (ed.d) - understanding human mental health.  - 1-18. 

   

  abu yazid abu bakar.  (2023).  peran bimbingan konseling untuk meningkatkan sumber daya manusia.  - 1-16. 

   

  harun bin baharudin;salleh bin amat;abu yazid bin abu bakar.  (2023).  kepelbagaian dalam pendidikan.  -

   

  abu yazid abu bakar.  (2023).  pembinaan pasukan berteraskan falsafah/prinsip 5k & 1i.  - 1-33. 

   

  abu yazid abu bakar.  (2023).  counseling 2 - group stages & group facilitator.  - 1-18.