**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 28-02-2020
dr. khairul farhah binti khairuddin

pensyarah universiti

pusat kajian pendidikan & kesejahteraan komuniti

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Khairul Farhah Khairuddin is a Senior Lecturer in Faculty of Education at the Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia. She began her career as a teacher of the deaf in Malaysia before completed an MA in Special Education from the University of Newcastle, Australia. She received her PhD from the University of Manchester which focused on inclusive education for deaf individuals in Malaysian education system.

 • siti zaiton djemiko, khairul farhah khairuddin.  (2020).  persepsi guru aliran perdana terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di empat buah sekolah rendah di daerah sabak bernam.  - kuala lumpur international conference on business, education, social sciences and technology.  149-158. 

   

  ahmad asmawi mat salim, khairul farhah khairuddin.  (2020).  penglibatan ibu bapa dalam pendidikan murid berkeperluan khas.  - international multidisciplinary conference on education, social sciences & technology.  125-143. 

   

  siti daniah salleh, khairul farhah khairuddin.  (2020).  readiness of lecturers in teaching technical courses to students with autism.  - international conference on special education in south east asia region.  165-170. 

   

  aizan sofia amin, azianura hani shaari, khairul farhah khairuddin.  (2020).  barriers to marriage and motherhood: the experiences of disabled women in malaysia.  - the history of the family.  246-264. 

   

  thilakavathy a/p paskaran, mohd hanafi mohd yasin, khairul farha khairuddin.  (2019).  mengurangkan tingkah laku distruptif iaitu menggigit kuku bagi murid bermasalah pendengaran.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara (skepen) ke-d 2019.  1066-1076. 

   

  aizan sofia amin, azianura hani shaari, khairul farhah khairuddin.  (2020).  barriers to marriage and motherhood: the experiences of disabled women in malaysia.  - the history of the family.  246-264. 

   

  khairul farhah khairuddin, susie miles.  (2019).  school staff members and parents experiences of the inclusion of deaf children in malaysian mainstream schools.  - education 3 13.  1-15. 

   

  khairul farhah khairuddin, susie miles and wendy mccracken.  (2018).  deaf learners experiences in malaysian schools: access, equality and communication.  - social inclusion.  46-55. 

   

  hasnah toran, khairul farhah khairuddin, nor siti hajar mohamad razali.  (2015).  modul urus diri (siri pendidikan autisme).  - 97. 

   

  khairul farhah khairuddin.  (2019).  the inclusion of deaf children in malaysia: parental support and advocacy.  - education enabling review.  10-11.