dr. muhammad syawal bin amran

pensyarah universiti

pusat kajian inovasi pembelajaran & pengajaran

 syawal@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr Muhammad Syawal Amran Pensyarah Kanan Psikologi Pendidikan (Emosi, Kognitif dan Neurosains Pendidikan) Pusat Inovasi & Pengajaran Fakulti Pendidikan UKM

 • nithiyaa sakthi saravanan, muhammad syawal amran.  (2021).  penggunaan teknik permainan berkumpulan 'vocabulary taskforce' untuk meningkatkan motivasi pelajar dalam menguasai perbendaharaan kata bahasa inggeris.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam (medc 2020).  537-552. 

   

  muhammad syawal amran, khairul azhar jamaluddin.  (2021).  the impact of unplanned school closures on adolescent behavioral health during the covid-19 pandemic in malaysia.  - frontiers in public health.  1-5. 

   

  voon alice, muhammad syawal amran.  (2021).  pengaplikasian teori pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran matematik.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam (medc 2020).  421-438. 

   

  ng cian wen, muhammad syawal amran.  (2021).  pembelajaran menggunakan kaedah koperatif "stay and stray" dalam penulisan bahasa.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia (medc2020).  439-456. 

   

  tee yi hui, muhammad syawal amran.  (2021).  tinjauan sistematik pembelajaran koperatif menggunakan kaedah jigsaw dalam penulisan bahasa.  - seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti pendidikan awam (medc2020).  475-487. 

   

  muhammad syawal amran, khairul azhar jamaluddin.  (2021).  the impact of unplanned school closures on adolescent behavioral health during the covid-19 pandemic in malaysia.  - frontiers in public health.  1-5. 

   

  faridah mydin kutty & muhammad syawal amran.  (2016).  penyelidikan empirikal dalam pendidikan.  - 16. 

   

  muhammad syawal amran, saemah rahman.  (2016).  humor dalam matematik.  - 1. 

   

  muhammad syawal amran, saemah rahman dan shahlan surat.  (2016).  improving classroom instruction: a lesson from neuroscience.  - 1.