dr. nur khalidah binti dahlan

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 nurkhalidahdahlan@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :


 • cao zhaoxun, ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan.  (2024).  exploring the legal subjectivity of artificial intelligence in the incitement to suicide.  - jurnal ius kajian hukum dan keadilan.  31-42. 

   

  ramalinggam a/l a.rajamanickam;tengku noor azira bt. tengku zainudin;mohd effendi @ ewan bin mohd matore;nur khalidah binti dahlan.  (2024).  pembentukan mekanisme penyelesaian alternatif dalam pertikaian yang melibatkan institusi pendidikan persekolahan di malaysia.  -

   

  ramalinggam rajamanickam, paveethra manian, insyirah mohamad noh, nur khalidah dahlan, mohd zamre mohd zahir dan nadhilah a. kadir.  (2024).  an analysis of guidelines in conducting post-mortem during the pandemic of covid-19 in malaysia.  - kurdish studies.  1917-1928. 

   

  nur khalidah dahlan , mohd zamre mohd zahir, ramalinggam rajamanickam.  (2024).  kajian terhadap aspek dalam perundangan: industri pelancongan islam di malaysia.  - asian journal of law and governance.  14-24. 

   

  nur khalidah dahlan, mohammad al-saifee aziz azman.  (2023).  covid 19 dan implikasi perundangan.  - 18. 

   

  cao zhaoxun, ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan.  (2024).  exploring the legal subjectivity of artificial intelligence in the incitement to suicide.  - jurnal ius kajian hukum dan keadilan.  31-42. 

   

  ramalinggam rajamanickam, paveethra manian, insyirah mohamad noh, nur khalidah dahlan, mohd zamre mohd zahir dan nadhilah a. kadir.  (2024).  an analysis of guidelines in conducting post-mortem during the pandemic of covid-19 in malaysia.  - kurdish studies.  1917-1928. 

   

  wu dan, nur khalidah dahlan.  (2023).  a role of alternative dispute resolution for labour in the new era.  - journal of the balkan tribological association.  1109-1117. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, nurul hidayat ab rahman, nur khalidah dahlan, muhamad sayuti hassan, kevin brendan kung, ahnaf ahmad, nor afandi mohd sohime.  (2023).  hospital resource distribution and the ethical principle of justice.  - tuijin jishu/journal of propulsion technology.  473-484. 

   

  ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, tengku noor azira tengku zainudin, hasnizam hashim, deveni nagarajan.  (2022).  the position of pupils as children and the responsibility of teachers in a legal context.  - res militaris.  2138-2144. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2019).  environmental issues in malaysia: a perspective of alternative dispute resolution with the aid of video conference technology.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  64-70. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2018).  alternative dispute resolution for islamic finance in malaysia.  - malaysia technical universities conference on engineering and technology (mucet 2017).  1-4. 

   

  ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, hasnizam hashim.  (2023).  undang-undang dan pemerkasaan masyarakat.  - 10. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 5. 

   

  nevina ravichandran, ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan.  (2022).  keterangan ahli psikologi dan psikiatri sebagai saksi pakar.  - 122. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 145. 

   

  norainina shariful anuar & nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 11. 

   

  ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, hasnizam hashim.  (2023).  undang-undang dan pemerkasaan masyarakat.  - 10. 

   

  nur khalidah dahlan, jady zaidi hassim, ramalinggam rajamanickam dan mohd zamre mohd zahir..  (2023).  re-blooming of tourism in asia: legislation and policy for promoting tourism industry..  - 33. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2023).  access to justice in malaysia and beyond.  - 14. 

   

  nur khalidah dahlan, mohammad al-saifee aziz azman.  (2023).  covid 19 dan implikasi perundangan.  - 18. 

   

  nur khalidah dahlan, farah hani che omar.  (2023).  media dan pengguna.  - 12. 

   

  kor weizhen, ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan.  (2023).  nilai probatif cap jari sebagai keterangan di malaysia.  - 115. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 145. 

   

  nevina ravichandran, ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan.  (2022).  keterangan ahli psikologi dan psikiatri sebagai saksi pakar.  - 122. 

   

  ruzian markom , nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 112. 

   

  nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

   

  ramalinggam a/l a.rajamanickam;tengku noor azira bt. tengku zainudin;mohd effendi @ ewan bin mohd matore;nur khalidah binti dahlan.  (2024).  pembentukan mekanisme penyelesaian alternatif dalam pertikaian yang melibatkan institusi pendidikan persekolahan di malaysia.  -

   

  nur khalidah dahlan, ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir & jady @ zaidi hassim.  (2023).  legislative news: new laws and amendment towards addressing safety and well-being in malaysia.  - the 19th alin general meeting & conference.  170-171. 

   

  nur khalidah dahlan, ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir.  (2023).  fraud in holiday @ travel package in malaysia: civil or criminal offence?.  - 3rd international conference on management and communication (icmc) 2023.  1-11. 

   

  ruzian markom, nur khalidah dahlan.  (2023).  majalah impak: kluster warisan dan masyarakat madani.  - tadbir urus sistem kewangan islam berteraskan maqasid al syariah.  43. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  industri pelancongan islam di malaysia: tinjauan terhadap inisiatif kerajaan dan aspek dalam perundangan.  - 1-8.