dr. nur khalidah binti dahlan

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

No. Telefon Rasmi :  6382

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • nur khalidah dahlan.  (2022).  industri pelancongan islam di malaysia: tinjauan terhadap inisiatif kerajaan dan aspek dalam perundangan.  - 1-8. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 5. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 145. 

   

  nur khalidah dahlan, nurdiana rosmin.  (2022).  penguatkuasaan undang-undang dalam isu penjualan barang tiruan: perbandingan antara malaysia dengan united kingdom.  - kanun: jurnal undang-undang malaysia.  75-96. 

   

  ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan, mohd zamre mohd zahir & nur insyirah mohamad noh.  (2022).  murid-murid sebagai kanak-kanak mengikut undang-undang.  - 1-10. 

   

  maisarah binti mustaffa, muhamad helmi md said, muhammad amrullah bin drs nasrul, muhamad sayuti bin hassan, ramalinggam rajamanickam & nur khalidah dahlan.  (2022).  criminal profiling then and now: prospect and challenges in malaysia.  - academic journal of interdisciplinary studies.  80-92. 

   

  nur khalidah dahlan, muhamad helmi md said & ramalinggam rajamanickam.  (2021).  mediation: practice in the corporate world.  - uum journal of legal studies.  51-67. 

   

  nur khalidah dahlan, ruzian markom, rozlinda mohamed fadzil.  (2020).  the rise of the mediation method in wealth management.  - international journal of innovation, creativity and change.  530-544. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2019).  appear in court thru video conferencing system: recommendation for an islamic finance perspective.  - international journal of recent technology and engineering.  528-532. 

   

  harmahinder singh a/l iqbal singh, safinaz mohd hussein, nur khalidah dahlan.  (2019).  proprietary remedies for constructive trusts: a commonwealth yardstick for malaysian courts.  - international journal of asian social science.  482-490. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2019).  environmental issues in malaysia: a perspective of alternative dispute resolution with the aid of video conference technology.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  64-70. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2018).  alternative dispute resolution for islamic finance in malaysia.  - malaysia technical universities conference on engineering and technology (mucet 2017).  1-4. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 5. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 145. 

   

  norainina shariful anuar & nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 11. 

   

  ruzian markom, nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 7. 

   

  ruzian markom, nurkhalidah dahlan, mohd izzat amsyar mohamed arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 5. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 5. 

   

  norainina shariful anuar & nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 11. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 15. 

   

  nur iffa mazeni, khalidah dahlan.  (2021).  isu kontemporari undang-undang antarabangsa.  - 29. 

   

  ruzian markom, nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 7. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 145. 

   

  ruzian markom , nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 112. 

   

  nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  industri pelancongan islam di malaysia: tinjauan terhadap inisiatif kerajaan dan aspek dalam perundangan.  - 1-8. 

   

  ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan, mohd zamre mohd zahir & nur insyirah mohamad noh.  (2022).  murid-murid sebagai kanak-kanak mengikut undang-undang.  - 1-10. 

   

  nur khalidah binti dahlan;ruzian bt. markom;safinaz bt. mohd. hussein.  (2021).  pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia..  -

   

  nur khalidah binti dahlan & muhamad helmi bin md. said.  (2020).  sesi ceramah: undang-undang jenayah dan profesion keguruan.  - 1-27. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48.