dr. nur khalidah binti dahlan

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 nurkhalidahdahlan@ukm.edu.my

No. sambungan :  6382

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • hammad mohamad dahalan, mohamad affendy hj junaidi, mohamad rizal abd. rahman, nur khalidah dahlan, mohamad azhan yahya.  (2021).  prosedur tatatertib peguam syarie di mahkamah syariah: analisis dari perspektif prinsip syariah.  - islamiyyat.  153-163. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 15. 

   

  nur khalidah dahlan, muhamad helmi md said & ramalinggam rajamanickam.  (2021).  mediation: practice in the corporate world.  - uum journal of legal studies.  51-67. 

   

  nur khalidah binti dahlan;ruzian bt. markom;safinaz bt. mohd. hussein.  (2021).  pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia..  -

   

  farah nuraliah zainudin & nur khalidah dahlan.  (2021).  penggunaan dinar emas dalam urusan perniagaan mengikut perspektif perundangan di malaysia.  - al-abqari journal.  112-136. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2018).  alternative dispute resolution for islamic finance in malaysia.  - malaysia technical universities conference on engineering and technology (mucet 2017).  1-4. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2019).  environmental issues in malaysia: a perspective of alternative dispute resolution with the aid of video conference technology.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  64-70. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2018).  alternative dispute resolution for islamic finance in malaysia.  - malaysia technical universities conference on engineering and technology (mucet 2017).  1-4. 

   

  ruzian markom, nurkhalidah dahlan, mohd izzat amsyar mohamed arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 5. 

   

  ruzian markom , nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 112. 

   

  ruzian markom, nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 7. 

   

  nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 15. 

   

  ruzian markom, nurkhalidah dahlan, mohd izzat amsyar mohamed arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 5. 

   

  dini amalina binti mohamad, aishah binti bidin, nur khalidah binti dahlan.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 18. 

   

  ruzian markom, nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 7. 

   

  dharshiny a/p avadiar, nur khalidah dahlan.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 18. 

   

  ruzian markom , nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 112. 

   

  nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

   

  nur khalidah binti dahlan;ruzian bt. markom;safinaz bt. mohd. hussein.  (2021).  pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia..  -

   

  nur khalidah binti dahlan & muhamad helmi bin md. said.  (2020).  sesi ceramah: undang-undang jenayah dan profesion keguruan.  - 1-27. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, . nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  prosedur pentadbiran harta pusaka.  - 1-92. 

   

  asma hakimah binti ab. halim;ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;mohd syukri yeoh bin abdullah;ahmad bazri bin mokhtar;nur khalidah binti dahlan.  (2020).  pendanaan projek wakaf melalui instrumen sukuk di malaysia dan layanan undang-undang percukaian.  -