dr. nur khalidah binti dahlan

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

No. Telefon Rasmi :  6382

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan, mohd zamre mohd zahir & nur insyirah mohamad noh.  (2022).  murid-murid sebagai kanak-kanak mengikut undang-undang.  - 1-10. 

   

  ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, tengku noor azira tengku zainudin, hasnizam hashim, deveni nagarajan.  (2022).  the position of pupils as children and the responsibility of teachers in a legal context.  - res militaris.  2138-2144. 

   

  ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, t. balaji, muhammad hatta.  (2022).  legal implication on the concept of in loco parentis to the teaching profession and students.  - res militaris.  2099-2110. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  industri pelancongan islam di malaysia: tinjauan terhadap inisiatif kerajaan dan aspek dalam perundangan.  - 1-8. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  industri pelancongan islam di malaysia: tinjauan terhadap inisiatif kerajaan dan aspek dalam perundangan.  - eproceedings on international conference on contemporary fiqh and law.  167-177. 

   

  ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, t. balaji, muhammad hatta.  (2022).  legal implication on the concept of in loco parentis to the teaching profession and students.  - res militaris.  2099-2110. 

   

  ramalinggam rajamanickam, mohd zamre mohd zahir, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, tengku noor azira tengku zainudin, hasnizam hashim, deveni nagarajan.  (2022).  the position of pupils as children and the responsibility of teachers in a legal context.  - res militaris.  2138-2144. 

   

  maisarah binti mustaffa, muhamad helmi md said, muhammad amrullah bin drs nasrul, muhamad sayuti bin hassan, ramalinggam rajamanickam & nur khalidah dahlan.  (2022).  criminal profiling then and now: prospect and challenges in malaysia.  - academic journal of interdisciplinary studies.  80-92. 

   

  nur khalidah dahlan, muhamad helmi md said & ramalinggam rajamanickam.  (2021).  mediation: practice in the corporate world.  - uum journal of legal studies.  51-67. 

   

  nur khalidah dahlan, ruzian markom, rozlinda mohamed fadzil.  (2020).  the rise of the mediation method in wealth management.  - international journal of innovation, creativity and change.  530-544. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2019).  environmental issues in malaysia: a perspective of alternative dispute resolution with the aid of video conference technology.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  64-70. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2018).  alternative dispute resolution for islamic finance in malaysia.  - malaysia technical universities conference on engineering and technology (mucet 2017).  1-4. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 5. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 145. 

   

  nevina ravichandran, ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan.  (2022).  keterangan ahli psikologi dan psikiatri sebagai saksi pakar.  - 122. 

   

  norainina shariful anuar & nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 11. 

   

  ruzian markom, nurkhalidah dahlan, mohd izzat amsyar mohamed arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 5. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 5. 

   

  norainina shariful anuar & nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 11. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 15. 

   

  nur iffa mazeni, khalidah dahlan.  (2021).  isu kontemporari undang-undang antarabangsa.  - 29. 

   

  ruzian markom, nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 7. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  undang-undang tort dan liabiliti di malaysia.  - 145. 

   

  nevina ravichandran, ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan.  (2022).  keterangan ahli psikologi dan psikiatri sebagai saksi pakar.  - 122. 

   

  ruzian markom , nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 112. 

   

  nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

   

  nur khalidah dahlan.  (2022).  industri pelancongan islam di malaysia: tinjauan terhadap inisiatif kerajaan dan aspek dalam perundangan.  - 1-8. 

   

  ramalinggam rajamanickam, nur khalidah dahlan, mohd zamre mohd zahir & nur insyirah mohamad noh.  (2022).  murid-murid sebagai kanak-kanak mengikut undang-undang.  - 1-10. 

   

  nur khalidah binti dahlan;ruzian bt. markom;safinaz bt. mohd. hussein.  (2021).  pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia..  -

   

  nur khalidah binti dahlan & muhamad helmi bin md. said.  (2020).  sesi ceramah: undang-undang jenayah dan profesion keguruan.  - 1-27. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48.