dr. bity salwana binti alias

pensyarah universiti

pusat kajian kepimpinan & polisi pendidikan

 bity@ukm.edu.my

No. sambungan :  0123725032

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Memiliki Diploma dalam bidang Perdagangan Antara Bangsa dari Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari UIA, Diploma Perguruan Lepasan Ijazah dari Maktab Teknik, Sarjana Pentadbiran Pendidikan dari UKM, dan Ijazah Doktor Falsafah juga dari UKM. Mula berkhidmat sebagai guru di SMK Damansara Utama dari tahun1995 hingga 1999. Kemudian di SMK Jalan Tiga dan SMK Jalan Empat dari tahun 1999 hingga 2005. Berkhidmat di Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Komenterian Pendidikan Malaysia pada tahun 2009 hingga 2018 setelah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Doktor Falsafah sebagai Penolong Pengarah di Sektor Penyelidikan dan Penilaian. Memulakan perkhidmatan sebagai Pensyarah Kanan di UKM dari tahun 2018 hingga sekarang. Berpengalaman mengajar mata pelajaran Perdagangan, Prinsip Akaun, dan Kemahiran Hidup Bersepadu semasa berkhidmat sebagai guru dan mengajar kursus pengurusan dan kepimpinan pendidikan semasa di UKM sebagai ahli Pusat Kajian Kepimpinan dan Polisi Pendidikan. Kajian mengkhusus kepada bidang pentadbiran dan nilai-nilai murni termasuk untuk perpaduan dan integriti.

 • tor xin yuan, bity salwana alias.  (2021).  kepimpinan transformasi guru besar dan kepuasan kerja guru di sjkc daerah hulu perak.  - jurnal dunia pendidikan.  134-147. 

   

  azlin norhaini mansor, nur hidayah zabarani, khairul azhar jamaludin, mohamed yusoff mohd no, bity salwana alias, ahmad zamri mansor.  (2021).  home-based learning (hbl) teacher readiness scale: instrument development and demographic analysis.  - sustainability.  1-15. 

   

  muhammad zerni mubaraq, bity salwana alias.  (2021).  amalan kepimpinan lestari guru besar dan motivasi kerja guru di sekolah kebangsaan wilayah persekutuan putrajaya.  - international conference of future education and advances (icofea 2020).  439-446. 

   

  yap kim hon, bity salwana alias.  (2021).  amalan kepimpinan instruksional guru besar dan kepuasan kerja guru.  - international conference of future educations and advances (icofea 2020).  185-190. 

   

  kalaivani a/p karnan, bity salwana alias.  (2021).  gaya kepimpinan kolaboratif pengetua dan tahap kepuasan kerja guru di sekolah menengah.  - international conference oof future education and advances (icofea) 2020.  492-503. 

   

  azlin norhaini mansor, nur hidayah zabarani, khairul azhar jamaludin, mohamed yusoff mohd no, bity salwana alias, ahmad zamri mansor.  (2021).  home-based learning (hbl) teacher readiness scale: instrument development and demographic analysis.  - sustainability.  1-15. 

   

  bity salwana alias, zamri mahamod.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 45. 

   

  bity salwana alias, zamri mahamod, anita abdul rahman.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 60. 

   

  zamri mahamod, bity salwana alias, anita abdul rahman.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 85. 

   

  bity salwana alias.  (2020).  qualitative research design - the researcher's choice & consideration.  - 12. 

   

  bity salwana alias, zamri mahamod.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 45. 

   

  zamri mahamod, bity salwana alias, anita abdul rahman.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 85. 

   

  bity salwana alias, zamri mahamod, anita abdul rahman.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 60. 

   

  mumtaz begam abdul kadir & bity salwana alias.  (2015).  pemimpin: realiti dan harapan.  - 176. 

   

  rosli yacob.  (2020).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan guru.  1-127. 

   

  bity salwana binti alias;hawati binti janor;rajan a/l munusamy;muhamad hafiz bin che othman;azlin norhaini binti mansor;rorlinda binti yusof;nurfaradilla binti mohamad nasri;mohd effendi @ ewan bin mohd matore;fatimah binti mohd nor.  (2020).  kajian pengukuran tahap integriti dalam kalangan ahli akademik universiti kebangsaan malaysia.  -

   

  rosli yacob.  (2019).  jurnal penyelidikan pendidikan guru.  - jurnal penyelidikan pendidikan guru.  1-137.