dr. farhana binti mohd foudzi

pensyarah universiti

jabatan kejuruteraan mekanikal & pembuatan

No. Telefon Rasmi :  6117

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Memperolehi ijazah kedoktoran (PhD) dari Nagaoka University of Technology (NUT), Jepun pada tahun 2016 dalam bidang Kejuruteraan Bahan. Bidang kajian adalah Ujian Tidak Musnah Ultrabunyi (Non Destructive Test (NDT) ultrasound). Dilantik sebagai penyelidik pasca doktoral (postdoctoral researcher) dalam bidang pengacuan suntikan di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM pada tahun 2017-2018. Bidang kepakaran adalah metalurgi serbuk, percetakan 3D logam (metal 3D printing), pengacuan suntikan (injection molding) dan sistem pemantauan menggunakan ultrabunyi NDT. Sedang aktif dalam menjalankan beberapa penyelidikan khususnya percetakan 3D logam bersama beberapa kolaborasi industri. Aktif dalam mendapatkan geran penyelidikan di peringkat universiti, kementerian (KPM) dan juga antarabangsa.

 • j mogan, w. s. w. harun, k. kadirgama, d. ramasamy, f. m. foudzi, a. b. sulong, f. tarlochan and f. ahmad.  (2023).  fused deposition modelling of polymer composite: a progress.  - polymers.  1-28. 

   

  nisa naima khalida, nabilah afiqah radzuana,b*, abu bakar sulonga,b, farhana mohd foudzia & ariffuddin hasrana.  (2023).  rheological test of flowability and diffusion behavior of carbon fibre reinforced polyamide.  - jurnal kejuruteraan.  215-222. 

   

  farhana mohd foudzi, minhalina ahmad buhairi, fathin iliana jamhari.  (2022).  effect of slm processing parameters and energy density on physical and mechanical properties at different surfaces.  - proceedings of the 7th international conference and exhibition on sustainable energy and advanced materials (ice-seam 2021), melaka malaysia.  46-51. 

   

  minhalina ahmad buhairi, farhana mohd foudzi, fathin iliana jamhari.  (2022).  handling supply shortage of medical equipment during covid-19 pandemic with additive manufacturing.  - proceedings of ice-seam2021:special edition.  9-11. 

   

  farhana binti mohd foudzi;norhamidi bin muhamad;abu bakar bin sulong.  (2022).  effect of heat treatment on the performance of additive manufactured titanium alloy via selective laser melting.  -

   

  j mogan, w. s. w. harun, k. kadirgama, d. ramasamy, f. m. foudzi, a. b. sulong, f. tarlochan and f. ahmad.  (2023).  fused deposition modelling of polymer composite: a progress.  - polymers.  1-28. 

   

  nisa naima khalid, nabilah afiqah mohd radzuan, abu bakar sulong, farhana mohd foudzi, david hui.  (2022).  adhesion behaviour of 3d printed polyamide carbon fibre composite filament.  - reviews on advanced materials science.  838-848. 

   

  nurul nadiah mahmud, farah atiqah abdul azam, mohd ikram ramli, farhana mohd foudzi, kei ameyama, abu bakar sulong.  (2021).  rheological properties of irregular-shaped titanium-hydroxyapatite bimodal powder composite moulded by powder injection moulding.  - journal of materials research and technology.  2255-2264. 

   

  mohd ikram ramli, abu bakar sulong, norhamidi muhamad, andanastuti muchtar, amir arifin, farhana mohd foudzi, mohannad saleh hammadi al-furjan.  (2018).  effect of sintering parameters on physical and mechanical properties of powder injection moulded stainless steel hydroxyapatite composite.  - plos one.  1-17. 

   

  farhana mohd foudzi, norhamidi muhamad, abu bakar sulong, hafizawati zakaria.  (2012).  yttria stabilized zirconia formed by micro ceramic injection molding: rheological properties and debinding effects on the sintered part.  - ceramics international.  2665-2674. 

   

  farhana mohd foudzi, fathin iliana jamhari & minhalina ahmad buhairi.  (2022).  pencirian dan perbandingan serbuk aloi titanium (ti6al4v) yang digunakan dalam peleburan laser selektif (slm).  - sains malaysiana.  1885-1894. 

   

  nisa naima khalid, nabilah afiqah mohd radzuan, abu bakar sulong, farhana mohd foudzi.  (2022).  prestasi bahan polimer komposit dicetak menggunakan pemodelan pemendapan bersatu: suatu ulasan ringkas.  - sains malaysiana.  1545-1556. 

   

  nabilah afiqah mohd radzuan, abu bakar sulong, farhana mohd foudzi, mohd yusuf zakaria and mohd ikram ramli.  (2020).  study on the influence mechanism of sintering hydroxyapatite (ha).  - journal of ceramic processing research.  662-666. 

   

  mohd khairul fadzly md radzi, norhamidi muhamad, majid niaz akhtar, zakaria razak & farhana mohd foudzi.  (2018).  the effect of kenaf filler reinforcement on the mechanical and physical properties of injection moulded polypropylene composites.  - sains malaysiana. 

   

  najla nazihah mas'ood, farhana mohd foudzi, abu bakar sulong, norhamidi muhamad, intan fadhlina mohamed, farrahshaida mohd salleh, ukwueze bonaventure emeka.  (2018).  two component materials in powder metallurgy: a review paper focused on the processing technique applied in powder metallurgy.  - jurnal kejuruteraan.  23-31. 

   

  j mogan, w. s. w. harun, k. kadirgama, d. ramasamy, f. m. foudzi, a. b. sulong, f. tarlochan and f. ahmad.  (2023).  fused deposition modelling of polymer composite: a progress.  - polymers.  1-28. 

   

  farhana mohd foudzi, fathin iliana jamhari & minhalina ahmad buhairi.  (2022).  pencirian dan perbandingan serbuk aloi titanium (ti6al4v) yang digunakan dalam peleburan laser selektif (slm).  - sains malaysiana.  1885-1894. 

   

  nisa naima khalid, nabilah afiqah mohd radzuan, abu bakar sulong, farhana mohd foudzi, david hui.  (2022).  adhesion behaviour of 3d printed polyamide carbon fibre composite filament.  - reviews on advanced materials science.  838-848. 

   

  nisa naima khalid, nabilah afiqah mohd radzuan, abu bakar sulong, farhana mohd foudzi.  (2022).  prestasi bahan polimer komposit dicetak menggunakan pemodelan pemendapan bersatu: suatu ulasan ringkas.  - sains malaysiana.  1545-1556. 

   

  nurul nadiah mahmud, farah atiqah abdul azam, mohd ikram ramli, farhana mohd foudzi, kei ameyama, abu bakar sulong.  (2021).  rheological properties of irregular-shaped titanium-hydroxyapatite bimodal powder composite moulded by powder injection moulding.  - journal of materials research and technology.  2255-2264. 

   

  fathin iliana jamhari, farhana mohd foudzi & minhalina ahmad buhairi.  (2022).  effect of hip on porosity of ti6al4v manufactured by laser powder bed fusion: a brief review.  - proceedings of the 7th international conference and exhibition on sustainable energy and advanced materials (ice-seam 2021), melaka malaysia.  22-25. 

   

  farhana mohd foudzi, minhalina ahmad buhairi, fathin iliana jamhari.  (2022).  effect of slm processing parameters and energy density on physical and mechanical properties at different surfaces.  - proceedings of the 7th international conference and exhibition on sustainable energy and advanced materials (ice-seam 2021), melaka malaysia.  46-51. 

   

  farhana mohd foudzi, minhalina ahmad buhairi, fathin iliana jamhari, abu bakar sulong, nabilah afiqah mohd radzuan, norhamidi muhamad, wan sharuzi wan harun, mohannad saleh hammadi al-furjan.  (2021).  effect of energy density on properties of additive manufactured ti6al4v via slm.  - international conference on powder metallurgy and particulate materials (powdermet2021).  434-448. 

   

  nisa naima khalid, nabilah afiqah mohd radzuan, abu bakar sulong and farhana mohd foudzi.  (2021).  a review on bonding of polyamide reinforced carbon fibre via additive manufacturing.  - iop conf. series: materials science and engineering.  1-6. 

   

  farhana mohd foudzi, fathin iliana jamhari, minhalina ahmad buhairi.  (2020).  effect of processing parameters on microhardness and microstructure of additive manufactured titanium alloy (ti6al4v) via selective laser melting (slm).  - proceedings of mechanical engineering research day 2020,.  58-60. 

   

  farhana mohd foudzi, norhamidi muhamad, abu bakar sulong.  (2021).  seramik nano: revolusi produk mikro.  - 173. 

   

  farhana mohd foudzi, norhamidi muhamad, abu bakar sulong.  (2021).  seramik nano: revolusi produk mikro.  - 173. 

   

  farhana binti mohd foudzi;norhamidi bin muhamad;abu bakar bin sulong.  (2022).  effect of heat treatment on the performance of additive manufactured titanium alloy via selective laser melting.  -

   

  norhamidi bin muhamad;mohd. zaidi bin omar;abu bakar bin sulong;nashrah hani binti jamadon;farhana binti mohd foudzi.  (2022).  effect of metal-ceramic (bi-material) on inter-surface bonding by micro co-powder injection molding.  -

   

  nisa naima khalid, nabilah afiqah mohd radzuan, abu bakar sulong, farhana mohd foudzi.  (2021).  conductive polymer composites using 3d printing for electronic devices: a review.  - international conference on manufacturing engineering technology (iconmet).  94. 

   

  norhamidi bin muhamad;abu bakar bin sulong;zainuddin bin sajuri;zaliha binti wahid;intan fadhlina binti mohamed;farhana binti mohd foudzi.  (2020).  magnetic – non-magenetic layered bi-material through co-powder injection moulding (co-pim).  -