**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 19-03-2019
dr. farhana binti mohd foudzi

pensyarah universiti

jabatan kejuruteraan mekanikal & pembuatan

No. sambungan :  6117

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Memperolehi ijazah kedoktoran (PhD) dari Nagaoka University of Technology (NUT), Jepun pada tahun 2016 dalam bidang Kejuruteraan Bahan. Bidang kajian adalah Ujian Tidak Musnah Ultrabunyi (Non Destructive Test (NDT) ultrasound). Dilantik sebagai penyelidik pasca doktoral (postdoctoral researcher) dalam bidang pengacuan suntikan di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM pada tahun 2017-2018. Bidang kepakaran adalah metalurgi serbuk, percetakan 3D logam (metal 3D printing), pengacuan suntikan (injection molding) dan sistem pemantauan menggunakan ultrabunyi NDT. Sedang aktif dalam menjalankan beberapa penyelidikan khususnya percetakan 3D logam bersama beberapa kolaborasi industri. Aktif dalam mendapatkan geran penyelidikan di peringkat universiti, kementerian (KPM) dan juga antarabangsa.

 • norhamidi bin muhamad;abu bakar bin sulong;zainuddin bin sajuri;zaliha binti wahid;intan fadhlina binti mohamed;farhana binti mohd foudzi.  (2020).  magnetic – non-magenetic layered bi-material through co-powder injection moulding (co-pim).  -

   

  zainuddin sajuri, wan fathul hakim w zamri, nor kamaliana khamis, mariyam jameelah ghazali, hawa hishamuddin, azhari shamsudeen, farhana mohd foudzi.  (2019).  book of abstracts : apsim 2019.  - 6th international conference on advanced processes and systems in manufacturing.  1-38. 

   

  najla nazihah mas'ood, abu bakar sulong, norhamidi muhamad, intan fadhlina mohamed, farhana mohd foudzi, mohd ikram ramli, farrahshaida mohd salleh.  (2018).  flow behavior and injectability of ss17-4ph with ps and pe binders in powder injection molding.  - journal of advanced research in fluid mechanics and thermal sciences.  121-125. 

   

  najla nazihah mas'ood, farhana mohd foudzi, abu bakar sulong, norhamidi muhamad, intan fadhlina mohamed, farrahshaida mohd salleh, ukwueze bonaventure emeka.  (2018).  two component materials in powder metallurgy: a review paper focused on the processing technique applied in powder metallurgy.  - jurnal kejuruteraan.  23-31. 

   

  mohd ikram ramli, abu bakar sulong, norhamidi muhamad, andanastuti muchtar, amir arifin, farhana mohd foudzi, mohannad saleh hammadi al-furjan.  (2018).  effect of sintering parameters on physical and mechanical properties of powder injection moulded stainless steel hydroxyapatite composite.  - plos one.  1-17. 

   

  mohd ikram ramli, abu bakar sulong, norhamidi muhamad, andanastuti muchtar, amir arifin, farhana mohd foudzi, mohannad saleh hammadi al-furjan.  (2018).  effect of sintering parameters on physical and mechanical properties of powder injection moulded stainless steel hydroxyapatite composite.  - plos one.  1-17. 

   

  najla nazihah mas'ood, farhana mohd foudzi, abu bakar sulong, norhamidi muhamad, intan fadhlina mohamed, farrahshaida mohd salleh, ukwueze bonaventure emeka.  (2018).  two component materials in powder metallurgy: a review paper focused on the processing technique applied in powder metallurgy.  - jurnal kejuruteraan.  23-31. 

   

  mohd khairul fadzly md radzi, norhamidi muhamad, majid niaz akhtar, zakaria razak & farhana mohd foudzi.  (2018).  the effect of kenaf filler reinforcement on the mechanical and physical properties of injection moulded polypropylene composites.  - sains malaysiana. 

   

  norhamidi bin muhamad;abu bakar bin sulong;zainuddin bin sajuri;zaliha binti wahid;intan fadhlina binti mohamed;farhana binti mohd foudzi.  (2020).  magnetic – non-magenetic layered bi-material through co-powder injection moulding (co-pim).  -