prof. madya dr. rosmah bt. mat isa

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

No. sambungan :  0389213942

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Rosmah Mat Isa memperolehi ijazah sarjana muda Pengurusan Perniagaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1992. Beliau mula berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun yang sama di Fakulti Pengurusan Perniagaan. Beliau berjaya memperolehi ijazah sarjana dalam Sistem Maklumat Perniagaan dari Strathclyde Business School, Scotland pada tahun 1995. Beliau memperolehi ijazah kedoktoran dalam bidang kelakuan organisasi daripada Aston Business School, Aston University, United Kingdom. Bidang kepakaran beliau ialah kelakuan organisasi, teknologi maklumat dan pengantarabangsaan perniagaan kecil dan sederhana.

 • farhana binti sidek;rosmah bt. mat isa;ratana binti jabir;shifa binti mohd nor.  (2022).  developing a model on muslim entrepreneurs and entrepreneurial opportunity.  -

   

  rusliza yahaya, mohamad rohieszan ramdan, nor lela ahmad, rosmini ismail, khalizul khalid, mohd abdullah jusoh, rosmah mat isa.  (2022).  educators' motivation and intention within the utaut model to adopt the flipped classroom: a scoping review.  - international journal of learning, teaching and educational research.  285-302. 

   

  farhana sidek, rosmah mat isa, abu hanifah ayob.  (2022).  world scientific encyclopedia of business sustainability, ethics and entrepreneurship. volume3: spirituality, entrepreneurship and social change.  - 18. 

   

  mohamad rohieszan ramdan, nor liza abdullah, rosmah mat isa, mohd hizam hanafiah.  (2021).  organizational ambidexterity within supply chain management: a scoping review.  - logforum scientific journal of logistics.  531-546. 

   

  rosmah mat isa, kannaki s. narayansany, mohamad nizam asmuni, mohamad roshieszan ramdan.  (2021).  leadership in a wave of change.  - 16. 

   

  khairul akmaliah adham, hasmiah kasimin, rosmah mat isa, fatimah othman, faizah ahmad.  (2015).  developing a framework for a viable research university.  - systematic practice and action research.  503-525. 

   

  mohamad rohieszan ramdan, nor liza abdullah, rosmah mat isa, mohd hizam hanafiah.  (2021).  organizational ambidexterity within supply chain management: a scoping review.  - logforum scientific journal of logistics.  531-546. 

   

  rosmah mat isa, siti faridah abdul jabbar.  (2021).  caveat emptor: islamic commercial law perspective.  - company lawyer.  319-321. 

   

  kannaki narayansany, rosmah mat isa.  (2021).  the relationship between onboarding program and newcomer's turnover intention: the role of organizational identification as mediator.  - jurnal pengurusan.  3-17. 

   

  mohd faizal abdul ghani, mohd hizam hanafiah, rosmah mat isa, hamizah abd hamid.  (2021).  systematic literature review: the trend on franchising strategy.  - international journal of entrepreneurship.  1-19. 

   

  nurul ashykin abd aziz, mohd hizam hanafiah, hamizah abd hamid, rosmah mat isa.  (2020).  the barriers of international franchise expansion: a study on malaysian education and learning centre franchisors.  - systematics reviews in pharmacy.  888-895. 

   

  khawar naheed & rosmah mat isa.  (2018).  islamic work ethics and tacit knowledge sharing: autonomous motivation as mediator.  - the european proceedings of social & behavioural sciences epsbs. 

   

  farhana sidek, rosmah mat isa, abu hanifah ayob.  (2022).  world scientific encyclopedia of business sustainability, ethics and entrepreneurship. volume3: spirituality, entrepreneurship and social change.  - 18. 

   

  rosmah mat isa, kannaki s. narayansany, mohamad nizam asmuni, mohamad roshieszan ramdan.  (2021).  leadership in a wave of change.  - 16. 

   

  rosmah mat isa, rasidah arshad, nor liza abdullah.  (2021).  pengaruh revolusi industri 4.0 dan generasi milenial terhadap pekerjaan masa hadapan.  - 159. 

   

  rosmah mat isa.  (2021).  pengaruh revolusi industri 4.0 dan generasi milenial terhadap pekerjaan masa hadapan.  - 19. 

   

  rosmah mat isa, rasidah arshad, nor liza abdullah.  (2021).  pengaruh revolusi industri 4.0 dan generasi milenial terhadap pekerjaan masa hadapan.  - 12. 

   

  farhana sidek, rosmah mat isa, abu hanifah ayob.  (2022).  world scientific encyclopedia of business sustainability, ethics and entrepreneurship. volume3: spirituality, entrepreneurship and social change.  - 18. 

   

  rosmah mat isa, kannaki s. narayansany, mohamad nizam asmuni, mohamad roshieszan ramdan.  (2021).  leadership in a wave of change.  - 16. 

   

  rosmah mat isa, rasidah arshad, nor liza abdullah.  (2021).  pengaruh revolusi industri 4.0 dan generasi milenial terhadap pekerjaan masa hadapan.  - 12. 

   

  rosmah mat isa.  (2021).  pengaruh revolusi industri 4.0 dan generasi milenial terhadap pekerjaan masa hadapan.  - 19. 

   

  mohamad rohieszan ramdan, nor liza abdullah, rosmah mat isa, mohd hizam hanafiah.  (2020).  keberkesanan dalam pembangunan teknologi : penyelidikan dan aplikasi.  - 9. 

   

  rosmah mat isa, rasidah arshad, nor liza abdullah.  (2021).  pengaruh revolusi industri 4.0 dan generasi milenial terhadap pekerjaan masa hadapan.  - 159. 

   

  zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 126. 

   

  zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 200. 

   

  rasidah arshad & rosmah mat isa.  (2017).  pemerkasaan modal insan di malaysia.  - 80. 

   

  farhana binti sidek;rosmah bt. mat isa;ratana binti jabir;shifa binti mohd nor.  (2022).  developing a model on muslim entrepreneurs and entrepreneurial opportunity.  -

   

  rosmah mat isa.  (2021).  islamic economic system.  - 1-30. 

   

  siti faridah abdul jabbar, rosmah mat isa, zizah che senik.  (2021).  developing a legal framework for the sustainability of social enterprises in malaysia.  - 1-2. 

   

  rosmah mat isa.  (2021).  conventional economic systems.  - 1-29. 

   

  rosmah mat isa.  (2021).  investment in islamic.  - 1-53.