prof. madya dr. karim bin harun

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 linguist@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  89213630

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan , UKM. Bidang kajian adalah bidang Linguistik, Sejarah Linguistik dan Psikolinguistik.

 • maslida yusof, rusmadi baharudin, salinah ja'afar, karim harun.  (2022).  lakuan tutur terima kasih: strategi pragmatik yang digunakan dalam kalangan generasi z melayu.  - jurnal bahasa.  1-28. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, suffian mansor, karim harun, mohamad rodzi abd razak.  (2021).  masyarakat orang asli jakun di rompin, pahang: kajian terhadap pemuliharaan cerita lisan.  - geografia onlinetm malaysian journal of society and space.  355-365. 

   

  chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

   

  burhan murshidi baharon, karim harun, rusydiah a. salam.  (2021).  pemerolehan sintaksis bahasa melayu dalam kanak-kanak melayu berusia lima tahun.  - jurnal melayu.  314-328. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 251. 

   

  azrizan abu bakar, karim harun.  (2019).  kata eksklusif dialek kelantan dalam komunikasi kumpulan whatsapp.  - akademika.  15-28. 

   

  maslida yusof, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, karim harun.  (2021).  pelaporan isu kelapa sawit dalam tajuk akhbar dalam talian: analisis pragmatik.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  126-145. 

   

  maslida yusof, karim harun.  (2021).  spesifikasi ruang dalam kata kerja deiktik datang dan pergi.  - geografia onlinetm malaysian journal of society and space.  402-416. 

   

  azrizan abu bkar, karim harun, habibu morsili zanariah mat isa.  (2017).  the use of kelantan dialect in cyberspace.  - human resource management academic research society.  59-66. 

   

  habibu morsili, karim harun, azrizan abu bakar.  (2017).  language choice of melanau community in daro district, sarawak.  - journal of academic research in business and social sciences.  249-254. 

   

  maslidayusof, karim harun dan nasrun alias.  (2016).  sampai `di` vs sampai `ke`:accomplishment or achivement verb?.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  49-64. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 13. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 251. 

   

  noraini salleh, maslida yusof & karim harun.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 23. 

   

  karim harun & maslida yusof.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 12. 

   

  saadiah maalip, maslida yusof & karim harun.  (2016).  pengajian melayu kontemporari.  - 15. 

   

  habibu morsili, karim harun.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial.  - 9. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 13. 

   

  karim harun, sa;adiah ma'alip, maslida yusof, kartini abd. wahab.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 16. 

   

  karim harun & maslida yusof.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 12. 

   

  noraini salleh, maslida yusof & karim harun.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 23. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 251. 

   

  karim harun.  (2017).  nahu bahasa melayu abad ke-17.  - 339. 

   

  chong shin, karim harun, yabit alas.  (2007).  reflections in southeast asian seas.  - 1-235. 

   

  maslida binti yusof;sa`adiah binti ma`alip;karim bin harun;kartini binti abd. wahab.  (2021).  penilaian kesopanan dan kecekapan pragmatik dalam lakuan bahasa generasi z melayu.  -

   

  chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

   

  karim harun, maslida yusof, zaitul azma zainon hamzah.  (2020).  pemerolehan dan penguasaan bahasa dalam kerangka standard bahasa melayu: satu penilaian awal.  - kolokium penyelidikan kerangka standard bahasa melayu 2020.  1-13. 

   

  maslida yusof, karim harun, kartini abd wahab, saadiah maalip, nasrun alias, salinah jaafar, rusmadi baharuddin, zaitul azma zainun hamzah.  (2019).  hala tuju program pengajian bahasa melayu.  - 1-59. 

   

  supyan hussin;karim bin harun;junaini binti kasdan.  (2019).  penyediaan kit ujian kecekapan bahasa melayu sebagai bahasa asing.  -