prof. madya dr. karim bin harun

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 linguist@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan , UKM. Bidang kajian adalah bidang Linguistik, Sejarah Linguistik dan Psikolinguistik.

 • maslida yusof, karim harun, azlan mis, sharifah raihan syed jaafar, rusmadi baharuddin.  (2024).  sapaan dalam kalangan pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal melayu.  105-119. 

   

  mohd yuszaidy bin mohd yusoff;karim bin harun;mohamad rodzi bin abd. razak;suffian bin mansor.  (2023).  pembangunan model pemuliharaan tradisi lisan orang asli jakun.  -

   

  maslida yusof, rahim aman, karim harun.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 249. 

   

  karim harun, mohamad hakimi mohammad haidzir, maslida yusof.  (2023).  tahap penguasaan kosa kata bahasa melayu oleh murid-murid orang asli semai.  - jurnal melayu.  104-121. 

   

  karim harun, khairulanuar ismail, azhar md. sabil.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 11. 

   

  azrizan abu bakar, karim harun.  (2019).  kata eksklusif dialek kelantan dalam komunikasi kumpulan whatsapp.  - akademika.  15-28. 

   

  maslida yusof, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, karim harun.  (2021).  pelaporan isu kelapa sawit dalam tajuk akhbar dalam talian: analisis pragmatik.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  126-145. 

   

  maslida yusof, karim harun.  (2021).  spesifikasi ruang dalam kata kerja deiktik datang dan pergi.  - geografia onlinetm malaysian journal of society and space.  402-416. 

   

  azrizan abu bkar, karim harun, habibu morsili zanariah mat isa.  (2017).  the use of kelantan dialect in cyberspace.  - human resource management academic research society.  59-66. 

   

  habibu morsili, karim harun, azrizan abu bakar.  (2017).  language choice of melanau community in daro district, sarawak.  - journal of academic research in business and social sciences.  249-254. 

   

  maslidayusof, karim harun dan nasrun alias.  (2016).  sampai `di` vs sampai `ke`:accomplishment or achivement verb?.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  49-64. 

   

  maslida yusof, rahim aman, karim harun.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 10. 

   

  maslida yusof, rahim aman, karim harun.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 249. 

   

  zanariah ibrahim, maslida yusof, karim harun.  (2023).  lakuan bahasa direktif guru pelatih dalam latihan mengajar.  - 264. 

   

  maslida yusof, salinah jaafar, karim harun, zaitul azma zainon hamzah, rusmadi baharuddin.  (2022).  gen z: tanggapan dan pemikiran dalam pengajian melayu.  - 35. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 251. 

   

  karim harun, khairulanuar ismail, azhar md. sabil.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 11. 

   

  maslida yusof, rahim aman, karim harun.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 10. 

   

  maslida yusof, salinah jaafar, karim harun, zaitul azma zainon hamzah, rusmadi baharuddin.  (2022).  gen z: tanggapan dan pemikiran dalam pengajian melayu.  - 35. 

   

  habibu morsili, karim harun.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial.  - 9. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 13. 

   

  maslida yusof, rahim aman, karim harun.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 249. 

   

  zanariah ibrahim, maslida yusof, karim harun.  (2023).  lakuan bahasa direktif guru pelatih dalam latihan mengajar.  - 264. 

   

  maslida yusof, karim harun, rahim aman.  (2021).  kaedah dan teknik penyelidikan linguistik melayu.  - 251. 

   

  karim harun.  (2017).  nahu bahasa melayu abad ke-17.  - 339. 

   

  chong shin, karim harun, yabit alas.  (2007).  reflections in southeast asian seas.  - 1-235. 

   

  mohd yuszaidy bin mohd yusoff;karim bin harun;mohamad rodzi bin abd. razak;suffian bin mansor.  (2023).  pembangunan model pemuliharaan tradisi lisan orang asli jakun.  -

   

  mohamad hakimi mohammad haidzir, karim harun.  (2022).  penguasaan kosa kata bahasa melayu oleh murid-murid orang asli semai di tapah, perak.  - seminar linguistik kebangsaan.  1-7. 

   

  chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

   

  maslida binti yusof;sa`adiah binti ma`alip;karim bin harun;kartini binti abd. wahab.  (2021).  penilaian kesopanan dan kecekapan pragmatik dalam lakuan bahasa generasi z melayu.  -

   

  karim harun, maslida yusof, zaitul azma zainon hamzah.  (2020).  pemerolehan dan penguasaan bahasa dalam kerangka standard bahasa melayu: satu penilaian awal.  - kolokium penyelidikan kerangka standard bahasa melayu 2020.  1-13.