prof. madya dr. karim bin harun

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 linguist@ukm.edu.my

No. sambungan :  89213630

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan , UKM. Bidang kajian adalah bidang Linguistik, Sejarah Linguistik dan Psikolinguistik.

 • maslida yusof, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, karim harun.  (2021).  pelaporan isu kelapa sawit dalam tajuk akhbar dalam talian: analisis pragmatik.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  126-145. 

   

  karim harun, maslida yusof, zaitul azma zainon hamzah.  (2020).  pemerolehan dan penguasaan bahasa dalam kerangka standard bahasa melayu: satu penilaian awal.  - kolokium penyelidikan kerangka standard bahasa melayu 2020.  1-13. 

   

  ahmed hafizainol bin ahmed adris, karim bin harun.  (2020).  penguasaan bahasa melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar pondok bantan thailand.  - jurnal melayu.  457-477. 

   

  maslida yusof, karim harun, rusmadi baharuddin, salinah jaafar, zaitul azma zainon hamzah, kartini abd wahab, wan nur azira wan mahmood.  (2019).  strategi lakuan bahasa terima kasih generasi teknologi z.  - seminar linguistik kebangsaan 2019 (slik 2019).  523-528. 

   

  azrizan abu bakar, karim harun.  (2019).  kata eksklusif dialek kelantan dalam komunikasi kumpulan whatsapp.  - akademika.  15-28. 

   

  azrizan abu bakar, karim harun.  (2019).  kata eksklusif dialek kelantan dalam komunikasi kumpulan whatsapp.  - akademika.  15-28. 

   

  karim harun & maslida yusof.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 12. 

   

  noraini salleh, maslida yusof & karim harun.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 23. 

   

  saadiah maalip, maslida yusof & karim harun.  (2016).  pengajian melayu kontemporari.  - 15. 

   

  karim harun, maslida yusof, sa`adiah ma`alip & kartini abd. wahab.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 12 : 141-152. 

   

  karim harun, sa;adiah ma'alip, maslida yusof, kartini abd. wahab.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 16. 

   

  noraini salleh, maslida yusof & karim harun.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 23. 

   

  karim harun & maslida yusof.  (2017).  kesinambungan linguistik melayu.  - 12. 

   

  saadiah maalip, maslida yusof & karim harun.  (2016).  pengajian melayu kontemporari.  - 15. 

   

  karim harun.  (2015).  linguistik melayu.  - 22. 

   

  karim harun.  (2017).  nahu bahasa melayu abad ke-17.  - 339. 

   

  chong shin, karim harun, yabit alas.  (2007).  reflections in southeast asian seas.  - 1-235. 

   

  karim harun, maslida yusof, zaitul azma zainon hamzah.  (2020).  pemerolehan dan penguasaan bahasa dalam kerangka standard bahasa melayu: satu penilaian awal.  - kolokium penyelidikan kerangka standard bahasa melayu 2020.  1-13. 

   

  supyan hussin;karim bin harun;junaini binti kasdan.  (2019).  penyediaan kit ujian kecekapan bahasa melayu sebagai bahasa asing.  -

   

  maslida yusof, karim harun, kartini abd wahab, saadiah maalip, nasrun alias, salinah jaafar, rusmadi baharuddin, zaitul azma zainun hamzah.  (2019).  hala tuju program pengajian bahasa melayu.  - 1-59. 

   

  haziyah binti hussin;supyan hussin;sa`adiah binti ma`alip;maslida binti yusof;karim bin harun;salamiah binti ab. ghani;farid bin mat zain;rokiah binti haji omar;zubir bin idris;zamri bin mahamod;muhamad razak bin idris;mohd aderi bin che noh;hayati lateh;.  (2019).  pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  -

   

  chong shin;karim bin harun;james thomas collins.  (2018).  istilah-istilah dalam teknologi tradisional melayu dan melanau sarawak: kajian etnolinguistik, terminologi, dan pendokumentasian.  -