dr. ibtisam bt. abdullah

guru bahasa

pejabat dekan fakulti pengajian islam   Biografi/ Biography :

 • Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab, KUSZA 1990 B.A Arabic Language and Literature UIA 1994 M.A Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM 2006 Bidang : Bahasa Arab Ph.D Linguistik Morfologi, FSSK UKM 2021

 • mohamad azwan kamarudin, ibtisam abdullah, hakim zainal, iqbal hamdan.  (2024).  rendering al-maful al-mutlaq in quranic translation: a comparative study of three malay versions.  - international journal of advanced research (ijar).  490-506. 

   

  ibtisam abdullah.  (2023).  asas sarf py 1012 bahasa arab praktikal.  - 1-19. 

   

  ibtisam abdullah.  (2023).  al masdar py 1012 bahasa arab praktikal sesi 2023/2024.  - 1-15. 

   

  ibtisam abdullah.  (2023).  asas nahu py 1012 bahasa arab praktikal sesi 2023/2024.  - 1-14. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam ab rahman, mohammad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2023).  bahasa arab praktikal.  - 1-57. 

   

  mohamad azwan kamarudin, ibtisam abdullah, hakim zainal, iqbal hamdan.  (2024).  rendering al-maful al-mutlaq in quranic translation: a comparative study of three malay versions.  - international journal of advanced research (ijar).  490-506. 

   

  kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

   

  ashinida aladdin, ibtisam abdullah, nabilah yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 6. 

   

  ashinida aladdin, ibtisam abdullah dan nurhafilah musa.  (2017).  al-lughatul al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatiha fi al-mamlakah al-sa udiyyah wa maliziya.  - 22-33. 

   

  ashinida aladdin, ibtisam abdullah, nabilah yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 6. 

   

  ashinida aladdin, ibtisam abdullah dan nurhafilah musa.  (2017).  al-lughatul al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatiha fi al-mamlakah al-sa udiyyah wa maliziya.  - 22-33. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

   

  zulkifli bin nawawi, salamiah ab ghani,dr. al muslim mustapa @ ab rahim,maryam abdul rahman, faizol azham mohamed,ummu hani hashim,muhammad nazri rostam, ibtisam abdullah, nurul atiqah mohd radzi, zainuddin ismail.  (2020).  al-muhadathah wa al-hiwar bi al-arabiyah.  - 94. 

   

  zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, al muslim mustapa@ab rahim, ummu hani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, maryam abdul rahman.  (2019).  al muhadathah wa al hiwar bi lughatil dhod.  - 106. 

   

  maryam abdul rahman, salamiah ab. ghani, al-muslim mustapha@ab rahim, mohd nazri rostam, zainuddin ismail, nurul atiqah radzi, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, zulkifli nawawi, ummu hani hashim.  (2019).  al qiraah baina yadaik.  - 117. 

   

  al muslim mustapa, khairuzzaman kadir, salamiah abd. ghani, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, faizah jusoh, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, faizol azham mohamad & mohd shukeri hamzah.  (2016).  al-qiraah wa al-isti`ab.  - 109. 

   

  ibtisam abdullah.  (2023).  asas sarf py 1012 bahasa arab praktikal.  - 1-19. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam ab rahman, mohammad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2023).  bahasa arab praktikal.  - 1-57. 

   

  ibtisam abdullah.  (2023).  asas nahu py 1012 bahasa arab praktikal sesi 2023/2024.  - 1-14. 

   

  ibtisam abdullah.  (2023).  al masdar py 1012 bahasa arab praktikal sesi 2023/2024.  - 1-15. 

   

  kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -