dr. hamdzun bin haron

pensyarah universiti

pusat citra universiti (citra ukm)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Dr. Hamdzun Haron berumur 55 tahun, berasal dari negeri Kelantan. Beliau adalah Pensyarah Kanan di Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangssan Malaysia semenjak 2002. Sebelumnya bermula sebagai Pensyarah (1999-2002) dan Tutor (1996-1998). Kepakaran beliau adalah dalam bidang Seni Visual. Kajian beliau merangkumi bidang seni lukis dan seni reka berkaitan budaya visual, sains dan teknologi, pendidikan dan komunikasi. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda pada tahun 1991 di Institut Teknologi Mara (UiTM) dan PGD/MA (Art and Design Education) pada tahun 1999 dari De Montfort University (UK)/ Institut Teknologi Mara (UiTM). Seterusnya beliau menamatkan ijazah PhD (Visual Art) di Universiti Malaya pada tahun 2011.

 • salina abdul manan, hamdzun haron, zuliskandar ramli, mohd jamil mat isa, daeng haliza daeng jamal dan narimah abd. mutalib.  (2020).  tengkolok as a traditional malay work of art in malaysia: an analysis of design.  - journal of critical reviews.  5141-5149. 

   

  salina abdul manan, hamdzun haron & zuliskandar ramli.  (2020).  tengkolok sebagai hasil seni rupa melayu.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2020.  875-888. 

   

  roslina mohd nor, nik mohd rahimi nik yusoff, hamdzun haron.  (2020).  meneroka kaedah pengajaran guru cemerlang pendidikan seni visual selangor (gcpsv): satu kajian kes.  - malaysia journal of social sciences and humanities (mjssh).  125-140. 

   

  siti maryam ali yasin, hamdzun haron, zuliskandar ramli & mohamad noorman masrek.  (2019).  kajian rintis: penerimaan masyarakat malaysia terhadap reka bentuk produk hidangan seramik studio pereka tempatan.  - prosiding seminar antarabangsa ke-8 arkeologi, sejarah, bahasa dan budaya di alam melayu.  595-600. 

   

  siti maryam ali yasin, hamdzun haron, zuliskandar ramli & mohamad noorman masrek.  (2019).  penerimaan masyarakat malaysia terhadap ciri-ciri reka bentuk produk hidangan seramik studio usahawan melayu.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

   

  liza marziana mohammad noh, hamdzun haron, abdul latif samian & ahmad rashidi hasan.  (2016).  the malay cultural symbol in malaysian modern sculpture.  - proceedings of the 2nd international colloqium of art and design education research (i-cader 2015).  261-271. 

   

  liza marziana mohammad noh, hamdzun haron, abdul latif samian & ahmad rashidi hasan.  (2016).  the malay cultural symbol in malaysian modern sculpture.  - proceedings of the 2nd international colloqium of art and design education research (i-cader 2015).  261-271. 

   

  sharifah nor izzati sayed hasan, zuliskandar ramli & hamdzun haron.  (2018).  etnoarkeologi malaysia : cerminan budaya material masyarakat peribumi.  - 22. 

   

  zainal zakaria & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 19. 

   

  abdul rahim jalil, oskar hasdinor hassan, norhidayah md zainuddin & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 16. 

   

  hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 15. 

   

  salwa ayob & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 13. 

   

  sharifah nor izzati sayed hasan, zuliskandar ramli & hamdzun haron.  (2018).  etnoarkeologi malaysia : cerminan budaya material masyarakat peribumi.  - 22. 

   

  hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 15. 

   

  zainal zakaria & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 19. 

   

  hamdzun haron & narimah abd. mutalib.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 23. 

   

  abdul rahim jalil, oskar hasdinor hassan, norhidayah md zainuddin & hamdzun haron.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 16. 

   

  hamdzun haron.  (2013).  akal rekaan pandai seni warisan melayu.  - 102. 

   

  abdul latif samian, nazri muslim dan hamdzun haron.  (2012).  sains & teknologi di alam melayu.  - 375. 

   

  hamdzun haron dan lain-lain lagi (rujuk muka surat penghargaan).  (2011).  modul pembangunan diri.  - 117. 

   

  abdul salam hj. yussof, syaidatun nazirah abu zahrin, nasruddin yunos, mohamad mohson mohamad said, hamdzun haron & nor afian hj. yuso.  (2010).  kemahiran berfikir: kreatif, kritis & inovatif.  - 222. 

   

  hamdzun haron dan jaffri hanafi.  (2007).  pendidikan seni visual 1.  - 189. 

   

  siti maryam ali yasin, hamdzun haron, zuliskandar ramli & mohamad noorman masrek.  (2019).  penerimaan masyarakat malaysia terhadap ciri-ciri reka bentuk produk hidangan seramik studio usahawan melayu.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

   

  norhasliyana hazlin zainal amri, hamdzun haron, abdul latif samian, zuliskandar ramli, siti maryam ali yasin dan salina abdul manan.  (2018).  keistimewaan seni sulaman kelingkan negeri kelantan.  - prosiding seminar antarabangsa sejarah & budaya kelantan-patani. 

   

  wahiza wahi, adi irfan che ani, nazri muslim, mashitoh yaacob, khairul anwar mastor, fazilah idris, mohamad mohsin said, hamdzun haron, abdul salam hj. yusof, azizah ya'acob, jamsari alias, zurina mahadi & fatin hazwani siran.  (2018).  panduan prasiswazah ijazah sarjana muda sains citra.  -

   

  wahiza wahi, khaidzir hj ismail, adi irfan che ani, khairul anwar mastor, fazilah idris, mohamad mohsin said, hamdzun haron, zurina mahadi, abdul salam yusof, sithaletchemy s. krishnaiyer, nor afian yusof, abdul qaiyum borhan, amir ismail & hazriati hasa.  (2018).  panduan prasiswazah pusat citra universiti sesi akademik 2018-2019.  -

   

  wan zulkifli.  (2016).  buletin citra.  -