prof. madya dr. azima bt. abdul manaf

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  0192864332

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Profesor Madya di Program Pembangunan, Fakuti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Memperoleh ijazah Sarjana dalam bidang Penilaian Harta daripada Universiti Teknologi Malaysia dan Doktor Falsafah dalam bidang Pentadbiran Tanah dari universiti yang sama. Merupakan Ahli Jawatankuasa Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia (PERTAMA). Berkepakaran dalam bidang Pembangunan Komuniti (Tanah dan Komuniti) dan Pengurusan dan Penilaian Projek Pembangunan Minat kajian - kajian Tanah berstatus khas seperti Tanah NCR di Sabah dan Sarawak, Tanah Adat Minang, Tanah Rezab Orang Asli dan Tanah Rezab Melayu Kajian dalam bidang Pengurusan Projek pula berkait dengan pengurusan projek awam dan kajian kepuasan pelanggan terhadap projek pembangunan awam dan swasta

 • mohd raiz radzuan, zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf.  (2021).  entrepreneurship quality and rural entrepreneur development in malaysia.  - internationational journal of academic research in business and social sciences.  346-363. 

   

  siti aishah suhana mohd niza, azima abdul manaf.  (2021).  tahap penerimaan masyarakat orang asli terhadap pemilikan tanah berstatus geran.  - e-bangi.  152-170. 

   

  azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli.  (2021).  menangani isu tanah ncr di sabah dengan menggunapakai pendekatan institusi ekonomi.  -

   

  nazaitulsyima mohammad zaki, azima abdul manaf.  (2021).  kepuasan penghuni terhadap pengurusan fasiliti perumahan berstrata.  - e-bangi.  64-82. 

   

  azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, ismail omar.  (2019).  native customary land and ownership dispute among owners.  - international journal of advanced and applied sciences.  81-91. 

   

  azima abdul manaf, goh ie zheng.  (2019).  faktor-faktor penentu harga rumah dari perspektif pemaju perumahan.  - geografia malaysiajjournal of society and space.  246-260. 

   

  lee hou zei, vivien w.c. yew, azima, a.m., mal kong sia, geraldine, k.l. chan.  (2018).  perubahan sosioekonomi komuniti orang asli jakun akibat rancangan penempatan semula: satu kajian kes di rps runchang, pahang.  - geografia online malaysian journal of society and space.  127-141. 

   

  azima abdul manaf, nur akmalia azhar.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 15. 

   

  azima abdul manaf, er ah choy, novel lyndon.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 14. 

   

  azima abdul manaf.  (2017).  makna pemilikan dan persempadanan tanah adat.  - 127. 

   

  suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

   

  hazita azman, azima abdul manaf, abd. hair awang & suhana saad.  (2016).  siri sayang bumi folio hijau.  - 53. 

   

  azima abdul manaf, nur akmalia azhar.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 15. 

   

  azima abdul manaf, er ah choy, novel lyndon.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 14. 

   

  suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

   

  azima abdul manaf.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 19. 

   

  azima abdul manaf.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 7. 

   

  azima abdul manaf.  (2017).  makna pemilikan dan persempadanan tanah adat.  - 127. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 231. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

   

  hazita azman, azima abdul manaf, abd. hair awang & suhana saad.  (2016).  siri sayang bumi folio hijau.  - 53. 

   

  azima abdul manaf dan ismail omar.  (2013).  tanah pertanian terbiar ekonomi institusi.  - 119. 

   

  azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli.  (2021).  menangani isu tanah ncr di sabah dengan menggunapakai pendekatan institusi ekonomi.  -

   

  azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

   

  azima abdul manaf.  (2019).  kenali kampung baru.  - astro awani. 

   

  azima abdul manaf.  (2019).  kelestarian pembangunan tanah rizab melayu melalui kaedah pemetaan berpenglibatan.  - buletin cemerlang.  8-11. 

   

  sivapalan a/l v. selvadurai ,mohd. yusof hussain ,azima abdul manaf , mohd. helmi abd. rahim,rosniza aznie che ros.  (2019).  pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit.  - 1-11.