prof. madya dr. azima bt. abdul manaf

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 azima@ukm.edu.my

No. sambungan :  0192864332

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Profesor Madya di Program Pembangunan, Fakuti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Memperoleh ijazah Sarjana dalam bidang Penilaian Harta daripada Universiti Teknologi Malaysia dan Doktor Falsafah dalam bidang Pentadbiran Tanah dari universiti yang sama. Merupakan Ahli Jawatankuasa Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia (PERTAMA). Berkepakaran dalam bidang Pembangunan Komuniti (Tanah dan Komuniti) dan Pengurusan dan Penilaian Projek Pembangunan Minat kajian - kajian Tanah berstatus khas seperti Tanah NCR di Sabah dan Sarawak, Tanah Adat Minang, Tanah Rezab Orang Asli dan Tanah Rezab Melayu Kajian dalam bidang Pengurusan Projek pula berkait dengan pengurusan projek awam dan kajian kepuasan pelanggan terhadap projek pembangunan awam dan swasta

 • ah choy er, habibah ahmad, azima abdul manaf.  (2021).  comparative cost benefit analysis of conventional farming and agroecological farming for rice cultivation in bachok, kelantan.  - international journal of environment and development.  181-187. 

   

  mohd raiz radzuan, zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf.  (2021).  entrepreneurship quality and rural entrepreneur development in malaysia.  - internationational journal of academic research in business and social sciences.  346-363. 

   

  nazaitulsyima mohammad zaki, azima abdul manaf.  (2021).  kepuasan penghuni terhadap pengurusan fasiliti perumahan berstrata.  - e-bangi.  64-82. 

   

  azima abdul manaf, shafeq akmal kasimon.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 15. 

   

  suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 216. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, ismail omar.  (2019).  native customary land and ownership dispute among owners.  - international journal of advanced and applied sciences.  81-91. 

   

  azima abdul manaf, goh ie zheng.  (2019).  faktor-faktor penentu harga rumah dari perspektif pemaju perumahan.  - geografia malaysiajjournal of society and space.  246-260. 

   

  lee hou zei, vivien w.c. yew, azima, a.m., mal kong sia, geraldine, k.l. chan.  (2018).  perubahan sosioekonomi komuniti orang asli jakun akibat rancangan penempatan semula: satu kajian kes di rps runchang, pahang.  - geografia online malaysian journal of society and space.  127-141. 

   

  azima abdul manaf, shafeq akmal kasimon.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 15. 

   

  azima abdul manaf, nur akmalia azhar.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 15. 

   

  azima abdul manaf, er ah choy, novel lyndon.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 14. 

   

  suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

   

  azima abdul manaf.  (2017).  makna pemilikan dan persempadanan tanah adat.  - 127. 

   

  azima abdul manaf, shafeq akmal kasimon.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 15. 

   

  azima abdul manaf, nur akmalia azhar.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 15. 

   

  azima abdul manaf, er ah choy, novel lyndon.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 14. 

   

  suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

   

  azima abdul manaf.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 19. 

   

  suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 216. 

   

  azima abdul manaf.  (2017).  makna pemilikan dan persempadanan tanah adat.  - 127. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 231. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

   

  hazita azman, azima abdul manaf, abd. hair awang & suhana saad.  (2016).  siri sayang bumi folio hijau.  - 53. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan usahawan agropreneur muda mada.  - 1-56. 

   

  azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli.  (2021).  menangani isu tanah ncr di sabah dengan menggunapakai pendekatan institusi ekonomi.  -

   

  azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

   

  azima abdul manaf.  (2019).  kenali kampung baru.  - astro awani. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad, adli baco.  (2019).  isu dan pertikaian pemberimilikan tanah kaum bumiputra di sabah.  - international conference on indigenous peoples, icip2019, 3rd -5th september 2019 at kuala tahan, national park, pahang malaysia.  1-10.