prof. madya dr. azima bt. abdul manaf

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. Telefon Rasmi :  0192864332

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Profesor Madya di Program Pembangunan, Fakuti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Memperoleh ijazah Sarjana dalam bidang Penilaian Harta daripada Universiti Teknologi Malaysia dan Doktor Falsafah dalam bidang Pentadbiran Tanah dari universiti yang sama. Merupakan Ahli Jawatankuasa Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia (PERTAMA). Berkepakaran dalam bidang Pembangunan Komuniti (Tanah dan Komuniti) dan Pengurusan dan Penilaian Projek Pembangunan Minat kajian - kajian Tanah berstatus khas seperti Tanah NCR di Sabah dan Sarawak, Tanah Adat Minang, Tanah Rezab Orang Asli dan Tanah Rezab Melayu Kajian dalam bidang Pengurusan Projek pula berkait dengan pengurusan projek awam dan kajian kepuasan pelanggan terhadap projek pembangunan awam dan swasta

 • kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, abd hair awang.  (2022).  pemakaian lesen pendudukan sementara dalam memperuntukkan keselamatan pegangan tanah: satu keperluan terhadap pendekatan pembangunan manusia.  - malaysian journal of society and space.  90-102. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abdul manaf, nur shafiqah mohd sabri, lokhman hakim osman.  (2022).  incubators and micro and small enterprise growth: a narrative literature review.  - international journal of asian social science.  69-83. 

   

  nurul amira abdul wahab; azima abdul manaf.  (2022).  tanah komunal alternatif memiliki tanah dalam komuniti orang asli.  - malaysian journal of social sciences.  1-20. 

   

  kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, abd hair awang.  (2022).  land tenure security for low- income residents' urban livelihoods, a human development approach review of temporary occupation licence.  - land use policy.  106-223. 

   

  irweeda naim; azima abdul manaf.  (2022).  perspektif rumah mampu milik: kajian kes penjawat awam di putrajaya.  - e-bangi.  126-138. 

   

  kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, abd hair awang.  (2022).  land tenure security for low- income residents' urban livelihoods, a human development approach review of temporary occupation licence.  - land use policy.  106-223. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, ismail omar.  (2019).  native customary land and ownership dispute among owners.  - international journal of advanced and applied sciences.  81-91. 

   

  azima abdul manaf, goh ie zheng.  (2019).  faktor-faktor penentu harga rumah dari perspektif pemaju perumahan.  - geografia malaysiajjournal of society and space.  246-260. 

   

  lee hou zei, vivien w.c. yew, azima, a.m., mal kong sia, geraldine, k.l. chan.  (2018).  perubahan sosioekonomi komuniti orang asli jakun akibat rancangan penempatan semula: satu kajian kes di rps runchang, pahang.  - geografia online malaysian journal of society and space.  127-141. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abdul manaf, nur shafiqah mohd sabri, lokhman hakim osman.  (2022).  incubators and micro and small enterprise growth: a narrative literature review.  - international journal of asian social science.  69-83. 

   

  kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, abd hair awang.  (2022).  land tenure security for low- income residents' urban livelihoods, a human development approach review of temporary occupation licence.  - land use policy.  106-223. 

   

  suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, noraliza basrah, fatin umaira muhamad azian.  (2021).  housing preferences: an analysis of malaysian youths.  - planning malaysia.  134-145. 

   

  zaimah, r., sarmila, m.s., azima, a.m., rosmiza, m.z..  (2021).  level of financial management among young agro-entrepreneur.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1042-1057. 

   

  ah choy er, habibah ahmad, azima abdul manaf.  (2021).  comparative cost benefit analysis of conventional farming and agroecological farming for rice cultivation in bachok, kelantan.  - international journal of environment and development.  181-187. 

   

  azima abdul manaf, shafeq akmal kasimon.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 15. 

   

  suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 4. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 13. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 23. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd. manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 20. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 13. 

   

  azima abdul manaf, shafeq akmal kasimon.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 15. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd. manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 20. 

   

  suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 4. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 23. 

   

  suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 216. 

   

  azima abdul manaf.  (2017).  makna pemilikan dan persempadanan tanah adat.  - 127. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 231. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

   

  hazita azman, azima abdul manaf, abd. hair awang & suhana saad.  (2016).  siri sayang bumi folio hijau.  - 53. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan usahawan agropreneur muda mada.  - 1-56. 

   

  azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli.  (2021).  menangani isu tanah ncr di sabah dengan menggunapakai pendekatan institusi ekonomi.  -

   

  azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

   

  zaimah binti ramli;azima bt. abdul manaf;sarmila binti md sum;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan dalam kalangan agropreneur muda mada.  -

   

  alia shafiqah zainol, zaimah, r., sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pengurusan kewangan usahawan mada: kajian kes di kubang pasu, kedah.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian (persada 2019).  1-8.