prof. madya dr. azima bt. abdul manaf

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. Telefon Rasmi :  0192864332

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Profesor Madya di Program Pembangunan, Fakuti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Memperoleh ijazah Sarjana dalam bidang Penilaian Harta daripada Universiti Teknologi Malaysia dan Doktor Falsafah dalam bidang Pentadbiran Tanah dari universiti yang sama. Merupakan Ahli Jawatankuasa Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia (PERTAMA). Berkepakaran dalam bidang Pembangunan Komuniti (Tanah dan Komuniti) dan Pengurusan dan Penilaian Projek Pembangunan Minat kajian - kajian Tanah berstatus khas seperti Tanah NCR di Sabah dan Sarawak, Tanah Adat Minang, Tanah Rezab Orang Asli dan Tanah Rezab Melayu Kajian dalam bidang Pengurusan Projek pula berkait dengan pengurusan projek awam dan kajian kepuasan pelanggan terhadap projek pembangunan awam dan swasta

 • suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, zainudin awang, fatin umaira muhamad azian, noviatin syarifuddin.  (2023).  sustainable affordable structural model in home ownership.  - planning malaysia.  380-398. 

   

  nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, zaimah ramli, suraiya ishak, zanisah man.  (2023).  factors determining the element of communal land for orang asli communities: the fuzzy delphi method.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1287-1311. 

   

  sarmila md sum, zaimah ramli, azima abd manaf dan rozmiza mohd zainol.  (2023).  pembangunan modal sosial terhadap produktiviti perladangan pekebun kecil sawit (pks).  - 1-29. 

   

  mohamad as syaqim mohamad idris, azima abdul manaf, ahmad dahlan salleh, abdul jalil omar, zaimah ramli, suraiya ishak.  (2023).  kerelevanan wakaf dalam mengurus tanah terbiar di malaysia.  - akademika.  1-23. 

   

  sarmila md sum, zaimah ramli, azima abdul manaf , rosmiza mohd zainol & mohd yusran omar.  (2023).  hubungan modal sosial terhadap tahap aktiviti ekonomi pekebun kecil sawit.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-16, 2023. 4-6 august 2023 | penang, malaysia.  1-16. 

   

  kiky kirina abdillah, azima abdul manaf, abd hair awang.  (2022).  land tenure security for low- income residents' urban livelihoods, a human development approach review of temporary occupation licence.  - land use policy.  106-223. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, ismail omar.  (2019).  native customary land and ownership dispute among owners.  - international journal of advanced and applied sciences.  81-91. 

   

  azima abdul manaf, goh ie zheng.  (2019).  faktor-faktor penentu harga rumah dari perspektif pemaju perumahan.  - geografia malaysiajjournal of society and space.  246-260. 

   

  lee hou zei, vivien w.c. yew, azima, a.m., mal kong sia, geraldine, k.l. chan.  (2018).  perubahan sosioekonomi komuniti orang asli jakun akibat rancangan penempatan semula: satu kajian kes di rps runchang, pahang.  - geografia online malaysian journal of society and space.  127-141. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abdul manaf, rosmiza mohd zainol.  (2023).  entrepreneurial capability of young agropreneurs.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1732-1748. 

   

  nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, zaimah ramli, suraiya ishak, zanisah man.  (2023).  factors determining the element of communal land for orang asli communities: the fuzzy delphi method.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1287-1311. 

   

  suhana ismail, azima abdul manaf, mohd yusof hussain, zainudin awang, fatin umaira muhamad azian, noviatin syarifuddin.  (2023).  sustainable affordable structural model in home ownership.  - planning malaysia.  380-398. 

   

  nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, suraiya ishak, zaimah ramli, zanisah man.  (2022).  pemilikan tanah dalam kalangan masyarakat orang asli: suatu tinjauan literatur.  - geografia.  147-161. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abdul manaf, nur shafiqah mohd sabri, lokhman hakim osman.  (2022).  incubators and micro and small enterprise growth: a narrative literature review.  - international journal of asian social science.  69-83. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, azhar ahmad, zafir mohd makhbul.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 14. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad, novel lyndon.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 15. 

   

  azima abdul manaf, shafeq akmal kasimon.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 15. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 13. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd. manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 20. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, suhana saad, novel lyndon.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 15. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, azhar ahmad, zafir mohd makhbul.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 14. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abd manaf.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 13. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd. manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 20. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum.  (2021).  amalan dan cabaran pembangunan pertanian di malaysia.  - 23. 

   

  suhana saad, azima abdul manaf, mohd fuad mat jali.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 216. 

   

  azima abdul manaf.  (2017).  makna pemilikan dan persempadanan tanah adat.  - 127. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 231. 

   

  azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

   

  hazita azman, azima abdul manaf, abd. hair awang & suhana saad.  (2016).  siri sayang bumi folio hijau.  - 53. 

   

  sarmila md sum, zaimah ramli, azima abdul manaf , rosmiza mohd zainol & mohd yusran omar.  (2023).  hubungan modal sosial terhadap tahap aktiviti ekonomi pekebun kecil sawit.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) ke-16, 2023. 4-6 august 2023 | penang, malaysia.  1-16. 

   

  azima bt. abdul manaf;suhana binti saad;zaimah binti ramli;novel anak lyndon.  (2023).  mspo dan keperluan komitmen pekebun kecil : kajian kes di sarawak.  -

   

  sarmila md sum, zaimah ramli, azima abd manaf dan rozmiza mohd zainol.  (2023).  pembangunan modal sosial terhadap produktiviti perladangan pekebun kecil sawit (pks).  - 1-29. 

   

  novel anak lyndon;suhana binti saad;azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;rosniza aznie binti che rose;mohd nor shahizan bin ali;noordeyana binti tambi;zurinah binti tahir.  (2023).  pembangunan model produktiviti buruh pekebun kecil kelapa sawit di sarawak.  -

   

  nurul amira abdul wahab, azima abdul manaf, zaimah ramli, suraiya ishak, zanisah man.  (2023).  keperluan elemen tanah komunal bagi memperkasa komuniti orang asli ke arah keselamatan pemilikan tanah.  - persidangan ekonomi malaysia (perkem) ke 16.  1-20.