dr. syahanim bt. mohd salleh

pensyarah universiti

pusat kajian teknologi & pengurusan perisian (softam)

 syahanim@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :


 • masura ramat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan, nurhidayah bahar.  (2024).  ftsm memenuhi undangan sambutan ulangtahun ke 10 "klik dengan bijak".  - advancing knowledge for success.  84-85. 

   

  rosnizam eusoff, syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2023).  the usability of p2p-flip framework for teaching programming via flipped classroom.  - international conference on electrical engineering and informatics, iceei.  1-5. 

   

  syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2023).  pembelajaran aktif, flip classroom, kolaboratif.  - persidangan penyelidikan pendidikan kebangsaaan xvii tahun 2023.  281-296. 

   

  syahanim salleh, masura rahmat, kauthar m. daud, nur sabrina mohamed amin*.  (2023).  spammk- inovasi pengurusan aktiviti kecemerlangan pelajar ftsm.  - knovasi 2023.  1-29. 

   

  masura rahmat, nurhidayah bahar, hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  strategi lot tajaan menyokong penjanaan dalam program vic.  - advancing knowledge for success.  74-75. 

   

  rosnizam eusoff, abdullah mohd zin, syahanim mohd salleh.  (2022).  learning of programming, flipped classroom, active learning, collaborative learning.  - international journal on advanced science, engineering and information technology.  539-549. 

   

  rosnizam eusoff, syahanim mohd salleh, abdullah mohd zin.  (2021).  implementing flipped classroom strategy in learning programming.  - (ijacsa) international journal of advanced computer science and applications.  602-607. 

   

  rodziah latih, marini abu bakar, norleyza jailani, noorazean mohd ali, syahanim mohd salleh, abdullah mohd zin.  (2018).  challenge-based programming learning design.  - international journal on advanced science, engineering and information technology. 

   

  syahanim mohd salleh, zarina shukur, hairulliza mohamad judi.  (2018).  scaffolding model for efficient programming learning based on cognitive load theory.  - international journal of pure and applied mathematics.  77-83. 

   

  hairulliza mohamad judi, syahanim mohd salleh, norijah hussin and sufian idris.  (2010).  activity surveillance and hawthorne effect to prevent programming plagiarism.  - journal of computer science.  6(11):1341-1346. 

   

  intan yusrina zairon, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan.  (2023).  gamification adaptive elements in virtual learning to improve behaviour and collaborative interaction.  - 2023 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  1-6. 

   

  rosnizam eusoff, syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2023).  the usability of p2p-flip framework for teaching programming via flipped classroom.  - international conference on electrical engineering and informatics, iceei.  1-5. 

   

  intan yusrina zairon, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan and masura rahmat.  (2021).  analysis of behaviour and learning style on education 4.0 in virtual mentoring using gamification.  - 2021 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  1-5. 

   

  syahanim mohd salleh , zarina shukur, hairulliza mohamad judi.  (2013).  analysis of research in programming teaching tools: an initial review.  - procedia social and behavioral sciences -13th international educational technology conference. 

   

  rosilah hassan, norul huda yusof dan syahanim mohd salleh.  (2012).  easy electronic software for digital logic design.  - procedia social dan behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  tengku siti meriam tengku wook, fasihah jamaludin, syahanim mohd salleh, masura rahmat & hadi affendy.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  intan yusrina zairon, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & masura rahmat.  (2022).  teknologi pengajaran dan pembelajaran ketika covid-19: inklusif, imersif dan integratif.  - 13. 

   

  masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti mariam tengku wook, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  tengku siti meriam tengku wook, fasihah jamaludin, syahanim mohd salleh, masura rahmat & hadi affendy.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  intan yusrina zairon, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & masura rahmat.  (2022).  teknologi pengajaran dan pembelajaran ketika covid-19: inklusif, imersif dan integratif.  - 13. 

   

  syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti mariam tengku wook, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  tengku siti meriam bt tengku wook, masura rahmat dan syahanim mohd salleh.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 142. 

   

  elly johana johan, syahanim mohd salleh.  (2022).  pendekatan persuasif, tugasan makmal, pengaturcaraan.  - 162. 

   

  syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2020).  pemancar: model pengajaran pengaturcaraan berasaskan teori beban kognitif.  - 128. 

   

  masura ramat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan, nurhidayah bahar.  (2024).  ftsm memenuhi undangan sambutan ulangtahun ke 10 "klik dengan bijak".  - advancing knowledge for success.  84-85. 

   

  masura rahmat, nurhidayah bahar, hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  strategi lot tajaan menyokong penjanaan dalam program vic.  - advancing knowledge for success.  74-75. 

   

  syahanim mohd salleh, zarina shukur.  (2023).  pembelajaran aktif, flip classroom, kolaboratif.  - persidangan penyelidikan pendidikan kebangsaaan xvii tahun 2023.  281-296. 

   

  syahanim salleh, masura rahmat, kauthar m. daud, nur sabrina mohamed amin*.  (2023).  spammk- inovasi pengurusan aktiviti kecemerlangan pelajar ftsm.  - knovasi 2023.  1-29. 

   

  hadi affendy dahlan, nurhidayah bahar, syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  sambutan raya bersama ahli kelab video inovasi.  - buletin akses 2022 (vol 4).  30-31.