dr. mohammed azlan mis

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Seorang pensyarah kanan di Program Linguistik, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik UKM. Bidang kepakaran ialah sosiolinguistik dan dialektologi. Banyak menerbitkan artikel peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang berkenaan. Selain itu, seorang yang berpengalaman dalam bidang sosiolinguistik, terutamanya sosiolinguistik Borneo dan banyak mengkaji aspek berkenaan dalam masa yang terdekat.

 • aman shah syed ali , zamri mahamod , mohammed azlan mis.  (2021).  masalah murid etnik bajau dalam pembelajaran bahasa melayu sebagai bahasa kedua.  - borneo international journal.  26-36. 

   

  aman shah syed ali, zamri mahamod, mohammed azlan mis.  (2021).  analisis keperluan pembangunan modul penulisan karangan bahasa melayu untuk murid bukan penutur natif di sekolah rendah.  - prosiding seminar kebangsaan pendidikan negara ke-7 2021.  589-602. 

   

  dilah tuah, chong shin, remmy gedat, mohammed azlan mis.  (2021).  pilihan bahasa dalam kalangan etnik minoriti kedayan di bekenu, sarawak: satu penelitian awal.  - gema online journal.  177-194. 

   

  mohammed azlan mis.  (2021).  ceramah kepelbagaian bahasa.  - suara sarawak.  12. 

   

  mohammed azlan mis.  (2021).  kesopanan bahasa.  - 1-17. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

   

  mohd zakree ahmad nazri, tri basuki kurniawan, abdul razak hamdan, salwani abdullah, mohammed azlan mis.  (2018).  pembangunan taksonomi dari teks melayu menggunakan algoritma kunang-kunang pembahagi dua sama.  - gema online journal of language studies. 

   

  hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, mohammed azlan mis, khazriyati salehuddin.  (2016).  analisis eufemisme kematian masyarakat melayu sarawak dari perspektif semantik kognitif.  - gema online: journal of language studies.  53-71. 

   

  dilah tuah, chong shin, remmy gedat, mohammed azlan mis.  (2021).  pilihan bahasa dalam kalangan etnik minoriti kedayan di bekenu, sarawak: satu penelitian awal.  - gema online journal.  177-194. 

   

  hamidah abdul wahab, khazriyati salehuddin, mohd azlan mis, imran ho abdullah.  (2020).  eufemisme perceraian dalam masyarakat melayu sarawak: analisis semantik kognitif.  - gema online journal of language studies.  74-94. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

   

  mohd zakree ahmad nazri, tri basuki kurniawan, abdul razak hamdan, salwani abdullah, mohammed azlan mis.  (2018).  pembangunan taksonomi dari teks melayu menggunakan algoritma kunang-kunang pembahagi dua sama.  - gema online journal of language studies. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal, mohammed azlan mis & norhayati lateh.  (2016).  the patterns of language choice at the border of malaysia-thailand.  - indonesian journal of applied linguistics.  176-185. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 11-27 (1). 

   

  mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

   

  mohammed azlan mis.  (2020).  pilihan bahasa dan lingua franca.  - 128. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 190. 

   

  norsimah m.awal, m.azlan mis, hafriza burhanudeen & nor zakiah a.hamid.  (2006).  glosari bahasa melayu-bahasa indonesia.  - 87. 

   

  mohammed azlan mis.  (2021).  peranan bahasa dalam dunia ict.  - 1-31. 

   

  mohammed azlan mis.  (2021).  kesopanan bahasa.  - 1-17. 

   

  nur syamima tumadi, mohammed azlan mis.  (2021).  peralihan bahasa jawa dalam kalangan belia di kampung paya dalam, bukit lintang, melaka.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-14. 

   

  mohammad fadzeli bin jaafar;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;mohammed azlan mis;chong shin.  (2021).  transformasi linguistik malaysia selepas enam dekad merdeka: introspeksi sikap dan penguasaan bahasa kebangsaan warga greater kl.  -

   

  mohammed azlan mis.  (2021).  ceramah kepelbagaian bahasa.  - suara sarawak.  12.