dr. mohammed azlan mis

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Seorang pensyarah kanan di Program Linguistik, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik UKM. Bidang kepakaran ialah sosiolinguistik dan dialektologi. Banyak menerbitkan artikel peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang berkenaan. Selain itu, seorang yang berpengalaman dalam bidang sosiolinguistik, terutamanya sosiolinguistik Borneo dan banyak mengkaji aspek berkenaan dalam masa yang terdekat.

 • ee wan xing, mohammed azlan mis.  (2022).  pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa cina di petaling jaya, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022 ( persada 2022 ).  1-19. 

   

  ee wan xing, mohammed azlan mis.  (2022).  pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa cina di petaling jaya, selangor.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  16-33. 

   

  aman shah syed ali, zamri mahamod, mohamed azlan mis.  (2022).  issues and difficulties in essay writing when learning malay as a second language.  - open journal of social sciences.  197-206. 

   

  mohammed azlan mis, ammar redza ahmad rizal.  (2022).  prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  1-762. 

   

  nurul syahirah batjo, mohammed azlan mis.  (2022).  pemilihan bahasa suku kaum melanau di mukah, sarawak.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  1-15. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

   

  mohd zakree ahmad nazri, tri basuki kurniawan, abdul razak hamdan, salwani abdullah, mohammed azlan mis.  (2018).  pembangunan taksonomi dari teks melayu menggunakan algoritma kunang-kunang pembahagi dua sama.  - gema online journal of language studies. 

   

  hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, mohammed azlan mis, khazriyati salehuddin.  (2016).  analisis eufemisme kematian masyarakat melayu sarawak dari perspektif semantik kognitif.  - gema online: journal of language studies.  53-71. 

   

  mohammed azlan mis, nur syafiqah muhammad situl.  (2022).  pemilihan bahasa dalam situasi rasmi di pejabat kerajaan.  - gema online® journal of language studies.  213-235. 

   

  aman shah syed ali, zamri mahamod, mohamed azlan mis.  (2022).  issues and difficulties in essay writing when learning malay as a second language.  - open journal of social sciences.  197-206. 

   

  dilah tuah, chong shin, remmy gedat, mohammed azlan mis.  (2021).  pilihan bahasa dalam kalangan etnik minoriti kedayan di bekenu, sarawak: satu penelitian awal.  - gema online journal.  177-194. 

   

  hamidah abdul wahab, khazriyati salehuddin, mohd azlan mis, imran ho abdullah.  (2020).  eufemisme perceraian dalam masyarakat melayu sarawak: analisis semantik kognitif.  - gema online journal of language studies.  74-94. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  mohammed azlan mis.  (2022).  hikayat panglima nikosa: menelusuri gagasan dan pemikiran ahmad shawal abdul hamid.  - 16. 

   

  tengku nur izzatti tg kamaruzaman, mohammed azlan mis.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 11. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  mohammed azlan mis.  (2020).  pilihan bahasa dan lingua franca.  - 128. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 190. 

   

  norsimah m.awal, m.azlan mis, hafriza burhanudeen & nor zakiah a.hamid.  (2006).  glosari bahasa melayu-bahasa indonesia.  - 87. 

   

  ee wan xing, mohammed azlan mis.  (2022).  pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa cina di petaling jaya, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022 ( persada 2022 ).  1-19. 

   

  nurul syahirah batjo mohammed azlan mis.  (2022).  pemilihan bahasa suku kaum melanau di mukah, sarawak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda fssk 2022.  1-11. 

   

  mohammed azlan mis.  (2022).  asal-usul perkembangan dialek.  - 1-16. 

   

  mohammed azlan mis.  (2022).  hal-hal yang mempengaruhi laras bahasa.  - 1-15. 

   

  mohammed azlan mis.  (2022).  pengenalan laras dan bahasa.  - 1-23.