dr. mohammed azlan mis

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)   Biografi/ Biography :

 • Seorang pensyarah kanan di Program Linguistik, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik UKM. Bidang kepakaran ialah sosiolinguistik dan dialektologi. Banyak menerbitkan artikel peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang berkenaan. Selain itu, seorang yang berpengalaman dalam bidang sosiolinguistik, terutamanya sosiolinguistik Borneo dan banyak mengkaji aspek berkenaan dalam masa yang terdekat.

 • mohammed azlan mis.  (2023).  isu pendidikan bahasa melayu di malaysia.  - 140. 

   

  nisa nurkarmila md. supendy, mohammed azlan mis.  (2023).  tabu bahasa dan penukaran kod bahasa jawa: kajian di kulai johor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2023.  443-463. 

   

  mohammed azlan mis.  (2023).  kajian pilihan basa dalam sektor pelancongan di negeri sarawak : analisis teori domain.  -

   

  lili sunaini ramli, zamri mahamod, mohammed azlan mis.  (2023).  malay language learning style of vocational college students.  - european chemical bulletin.  1622-1631. 

   

  anis asnira mohd faizal, mohammed azlan mis.  (2023).  penggunaan eufemisme dalam bahasa iban: kajian di kampung sampun kelili, asajaya, sarawak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2023.  330-348. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online Žjournal of language studies.  203-218. 

   

  mohd zakree ahmad nazri, tri basuki kurniawan, abdul razak hamdan, salwani abdullah, mohammed azlan mis.  (2018).  pembangunan taksonomi dari teks melayu menggunakan algoritma kunang-kunang pembahagi dua sama.  - gema online journal of language studies. 

   

  hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, mohammed azlan mis, khazriyati salehuddin.  (2016).  analisis eufemisme kematian masyarakat melayu sarawak dari perspektif semantik kognitif.  - gema online: journal of language studies.  53-71. 

   

  lili sunaini ramli, zamri mahamod, mohammed azlan mis.  (2023).  malay language learning style of vocational college students.  - european chemical bulletin.  1622-1631. 

   

  aman shah syed ali, zamri mahamod, mohamed azlan mis.  (2022).  issues and difficulties in essay writing when learning malay as a second language.  - open journal of social sciences.  197-206. 

   

  mohammed azlan mis, nur syafiqah muhammad situl.  (2022).  pemilihan bahasa dalam situasi rasmi di pejabat kerajaan.  - gema onlineŽ journal of language studies.  213-235. 

   

  lili sunaini ramli, zamri mahamod, mohammed azlan mis.  (2022).  metacognitive skills relationship with gender and malay subject achievement of malaysia vocational certificate students.  - journal of pharmaceutical negative results.  5531-5538. 

   

  lili sunaini ramli, zamri mahamod, mohammed azlan mis.  (2022).  study skills and its relationship to malay subject achievement of vocational college students.  - seybold report.  1588-1596. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  mohammed azlan mis.  (2022).  hikayat panglima nikosa: menelusuri gagasan dan pemikiran ahmad shawal abdul hamid.  - 16. 

   

  tengku nur izzatti tg kamaruzaman, mohammed azlan mis.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 11. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  mohammed azlan mis.  (2023).  isu pendidikan bahasa melayu di malaysia.  - 140. 

   

  mohammed azlan mis.  (2020).  pilihan bahasa dan lingua franca.  - 128. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 190. 

   

  mohammed azlan mis.  (2023).  kajian pilihan basa dalam sektor pelancongan di negeri sarawak : analisis teori domain.  -

   

  ee wan xing, mohammed azlan mis.  (2022).  pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa cina di petaling jaya, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022 ( persada 2022 ).  1-19. 

   

  nurul syahirah batjo mohammed azlan mis.  (2022).  pemilihan bahasa suku kaum melanau di mukah, sarawak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda fssk 2022.  1-11. 

   

  mohammed azlan mis.  (2022).  asal-usul perkembangan dialek.  - 1-16. 

   

  mohammed azlan mis.  (2022).  hal-hal yang mempengaruhi laras bahasa.  - 1-15.