dr. mohammed azlan mis

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

 whg5026@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Seorang pensyarah kanan di Program Linguistik, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik UKM. Bidang kepakaran ialah sosiolinguistik dan dialektologi. Banyak menerbitkan artikel peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang berkenaan. Selain itu, seorang yang berpengalaman dalam bidang sosiolinguistik, terutamanya sosiolinguistik Borneo dan banyak mengkaji aspek berkenaan dalam masa yang terdekat.

 • mohammed azlan mis, willmay athena sualim.  (2020).  penukaran kod bahasa kolokial dusun daerah ranau.  - jurnal linguistik.  69-85. 

   

  mohammed azlan mis.  (2020).  dialektologi.  - 1-9. 

   

  hamidah abdul wahab, khazriyati salehuddin, mohd azlan mis, imran ho abdullah.  (2020).  eufemisme perceraian dalam masyarakat melayu sarawak: analisis semantik kognitif.  - gema online journal of language studies.  74-94. 

   

  mohammed azlan mis.  (2020).  pilihan bahasa dan lingua franca.  - 128. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

   

  mohd zakree ahmad nazri, tri basuki kurniawan, abdul razak hamdan, salwani abdullah, mohammed azlan mis.  (2018).  pembangunan taksonomi dari teks melayu menggunakan algoritma kunang-kunang pembahagi dua sama.  - gema online journal of language studies. 

   

  hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, mohammed azlan mis, khazriyati salehuddin.  (2016).  analisis eufemisme kematian masyarakat melayu sarawak dari perspektif semantik kognitif.  - gema online: journal of language studies.  53-71. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  mohammed azlan mis.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa, sastera dan budaya.  - Bab 6 : 66-76. 

   

  mohammed azlan mis, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal & sharifah raihan syed jaafar.  (2015).  malaysia indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - Bab 2 : 23-32. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohd. rodzi razak.  (2015).  malaysia-indonesia bahasa sastera dan budaya.  - Bab 1 : 13-19. 

   

  idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 11-27 (1). 

   

  mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

   

  mohammed azlan mis.  (2020).  pilihan bahasa dan lingua franca.  - 128. 

   

  maslida yusof, mohamad rodzi abd razak, mohammed azlan mis & yusmilayati yunos.  (2016).  hubungan malaysia-indonesia : sejarah politik dan keselamatan.  - 189. 

   

  maslida yusof, mohammed azlan mis, yusmilayati yunos & mohamad rodzi abd. razak.  (2015).  malaysia-indonesia : bahasa sastera dan budaya.  - 229. 

   

  idris aman & mohammed azlan mis.  (2014).  variasi bahasa.  - 190. 

   

  norsimah m.awal, m.azlan mis, hafriza burhanudeen & nor zakiah a.hamid.  (2006).  glosari bahasa melayu-bahasa indonesia.  - 87. 

   

  mohammed azlan mis.  (2020).  dialektologi.  - 1-9. 

   

  mohammed azlan mis.  (2019).  sikap warga kota kepada bahasa melayu positif.  - ruangan sastera dan budaya berita harian.  69. 

   

  mohammed azlan mis dan willmay athena.  (2018).  code-switching in dusun society.  - special issue ukm-iic 2018 impact. 

   

  mohammed azlan mis.  (2018).  bahasa utama suku kaum di negeri sarawak..  - kongres seni sarawak. 

   

  hamidah abdul wahab, imran ho abdullah, khazriyati salehuddin, mohammed azlan mis.  (2017).  semandin dalam masyarakat melayu sarawak.  - sari penyelidikan - kongres budaya 2017.  46-47.