dr. noorazean binti mohd ali

pensyarah universiti

pusat kajian teknologi & pengurusan perisian (softam)

 aliazean@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr Noorazean Mohd Ali ialah pensyarah kanan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, UKM, dan penyelidik di Makmal Teknologi Inovasi Pembelajaran, Pusat Teknologi dan Pengurusan Perisian, UKM. Beliau mengajar Pengaturcaraan Berorientasikan Objek, Kejuruteraan Perisian Berorientasikan Objek dan Kejuruteraan Keperluan Perisian. Minat penyelidikannya adalah dalam pemikiran komputasional, pendidikan pengaturcaraan, pengaturcaraan berorientasikan objek, dan pengaturcaraan berorientasikan aspek.
  Dr Noorazean Mohd Ali is a senior lecturer at the Faculty of Information Sciences and Technology, UKM, and a researcher at the Learning Innovation Technology Lab, Center for Software Technology and Management, UKM. She teaches Object-Oriented Programmimng, Object-Oriented Software Engineering, and Requirements Engineering. Her research interests are in computational thinking, programming education, object-oriented programming, and aspect-oriented programming.

 • tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat nor, hazura mohamed, rodziah latih, noraidah sahari @ ashaari, nor azan mat zin, noorazean mohd ali.  (2024).  seni melangkaui sempadan: meneroka muzium maya e-dagang.  - buletin akses.  62-63. 

   

  zaihosnita hood, noorazean mohd. ali.  (2023).  strategi, jenis dan lokasi anotasi dalam artikel beranotasi penyelidik.  - asia-pacific journal of information technology and multimedia.  258-273. 

   

  asma` binti abu samah;noorazean binti mohd ali;kalaivani a/p chellappan;rosmina jaafar.  (2023).  gamification for project-based assessment: an application toward software engineering course .  -

   

  nazatul aini binti abd majid;noorazean binti mohd ali;hazrati binti husnin;lam meng chun;harwati binti hashim.  (2023).  modul pendigitalan bahan pembelajaran berasaskan augmentasi realiti mudah alih.  -

   

  azianura hani binti shaari;nor fariza binti mohd nor;er ah choy;siti norul huda bt. sheikh abdullah;noorazean binti mohd ali;norhana binti arsad;nazatul aini binti abd majid.  (2023).  pembangunan modul pembelajaran industri sawit berbentuk transmedia storytelling serta aplikasi dalam talian celiksawit:satu pendedahan awal tentang industri perkebunan kelapa sawit malaysia terhadap remaja dan kanak-kanak melalui kaedah pembelajaran atas.  -

   

  aws magableh, zarina shukur, and noorazean mohd. ali.  (2014).  comprehensive aspectual uml approach to support aspectj.  - the scientific world journal.  2014:1-30. 

   

  qais ali batiha, nazatul aini abd majid, noraidah sahari, noorazean mohd ali.  (2023).  analysis of the learning object-oriented programming factors.  - international journal of electrical and computer engineering (ijece).  5599-5606. 

   

  qais batiha, noraidah sahari, nazatul aini, noorazean mohd.  (2022).  adoption of visual programming environments in programming learning.  - international journal on advanced science, engineering and information technology (ijaseit).  1921-1930. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari ashaari, tengku siti meriam tengku wook, noorazean mohd ali.  (2021).  validation of the components and elements of computational thinking for teaching and learning programming using the fuzzy delphi method.  - international journal of advanced computer science and applications (ijacsa).  80-88. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari ashaari, tengku siti meriam tengku wook, noorazean mohd ali.  (2020).  analysis on the requirements of computational thinking skills to overcome the difficulties in learning programming.  - international journal of advanced computer science and applications.  244-253. 

   

  azryna azlen mohd nordin, rodziah latih, noorazean mohd ali.  (2020).  using saas to enhance productivity for software developers.  - journal of theoretical and applied information technology.  4107-4120. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari @ ashaari, tengku siti meriam tengku wook, noorazean mohd ali.  (2022).  pemikiran komputasional dalam pengaturcaraan : model dan amalan.  - 165. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari,tengku siti meriam tengku wook dan noorazean mohd. ali.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 15. 

   

  abdullah mohd zin, marini abu bakar, muriati mukhtar, noorazean mohd ali, norleyza jailani, rodziah latih & syahanim mohd salleh.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 8. 

   

  rodziah latih, azura ishak, noor faridatul ainun zainal, masura rahmat, rohizah abdul rahman, shahrina shahrani & noorazean mohd ali.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 19-24. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari,tengku siti meriam tengku wook dan noorazean mohd. ali.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 15. 

   

  noorazean mohd ali, nazatul aini abd majid, rossilawati sulaiman.  (2019).  teknologi komputeran generasi-z.  - 14. 

   

  abdullah mohd zin, marini abu bakar, muriati mukhtar, noorazean mohd ali, norleyza jailani, rodziah latih & syahanim mohd salleh.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 8. 

   

  noorazean mohd ali & rodziah latih.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 2 : 25-30. 

   

  rodziah latih, azura ishak, noor faridatul ainun zainal, masura rahmat, rohizah abdul rahman, shahrina shahrani & noorazean mohd ali.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 19-24. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari @ ashaari, tengku siti meriam tengku wook, noorazean mohd ali.  (2022).  pemikiran komputasional dalam pengaturcaraan : model dan amalan.  - 165. 

   

  tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat nor, hazura mohamed, rodziah latih, noraidah sahari @ ashaari, nor azan mat zin, noorazean mohd ali.  (2024).  seni melangkaui sempadan: meneroka muzium maya e-dagang.  - buletin akses.  62-63. 

   

  muhammad syahmi khairul khana , noorazean mohd ali.  (2023).  modul latihan bagi sistem pengurusan bisnes suripreneur untuk wanita golongan b40 (latihpreneur).  - 1-20. 

   

  asma` binti abu samah;noorazean binti mohd ali;kalaivani a/p chellappan;rosmina jaafar.  (2023).  gamification for project-based assessment: an application toward software engineering course .  -

   

  nazatul aini binti abd majid;noorazean binti mohd ali;hazrati binti husnin;lam meng chun;harwati binti hashim.  (2023).  modul pendigitalan bahan pembelajaran berasaskan augmentasi realiti mudah alih.  -

   

  azianura hani binti shaari;nor fariza binti mohd nor;er ah choy;siti norul huda bt. sheikh abdullah;noorazean binti mohd ali;norhana binti arsad;nazatul aini binti abd majid.  (2023).  pembangunan modul pembelajaran industri sawit berbentuk transmedia storytelling serta aplikasi dalam talian celiksawit:satu pendedahan awal tentang industri perkebunan kelapa sawit malaysia terhadap remaja dan kanak-kanak melalui kaedah pembelajaran atas.  -