dr. suzana binti mohd hoesni

pensyarah universiti

pusat pengajian psikologi & pembangunan manusia

 smh@ukm.edu.my

No. sambungan :  3628

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • siti marziah binti zakaria;suzana binti mohd hoesni;norulhuda binti sarnon @ kusenin.  (2019).  kesihatan mental wanita dwi peranan di kuala lumpur: pengaruh konflik peranan, sokongan sosial dan gaya pengurusan tekanan.  - 1-7. 

   

  siti marziah zakaria, noremy md akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohamed.  (2019).  kesejahteraan psikologi ibu tunggal di lembah klang: tekanan hidup dan strategi daya tindak.  -

   

  siti marziah zakaria, nurul shafini shafurdin, noremy md. akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2019).  cabaran hidup ibu tunggal: kesan terhadap kesejahteraan emosi.  - international journal of education, psychology and counseling. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  ingat mati -perkongsian ilmu (bahagian 2).  - you tube. 

   

  suzana mohd hoesni & jamiah manap.  (2019).  pandangan positif terhadap kematian.  - isejahtera.  11-13. 

   
  Tiada Rekod

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  khaidzir hj ismail, fatimah wati halim & suzana mohd hoesni.  (2018).  islam dan psikologi.  - 14. 

   

  suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  noralina omar, khaidzir hj ismail, hanina halimatussadiah hamsan & suzana mohd hoesni.  (2006).  kesejahteraan manusia: perspektif psikologi.  - 42-50(4). 

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  ingat mati -perkongsian ilmu (bahagian 2).  - you tube. 

   

  suzana mohd hoesni & jamiah manap.  (2019).  pandangan positif terhadap kematian.  - isejahtera.  11-13. 

   

  siti marziah zakaria, noremy md akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohamed.  (2019).  kesejahteraan psikologi ibu tunggal di lembah klang: tekanan hidup dan strategi daya tindak.  -

   

  siti marziah binti zakaria;suzana binti mohd hoesni;norulhuda binti sarnon @ kusenin.  (2019).  kesihatan mental wanita dwi peranan di kuala lumpur: pengaruh konflik peranan, sokongan sosial dan gaya pengurusan tekanan.  - 1-7. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2018).  meningkatkan cinta dalam perkahwinan.  - i-sejahtera.