dr. suzana binti mohd hoesni

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 smh@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213628

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Psikologi perkembangan memfokuskan kepada perhubungan rapat & interpersonal, perkahwinan, cinta, psikologi positif dan kematian . (Developmental Psychology focussing on close and interpersonal relationships, marriage and love, positive psychology and death).

 • siti marziah zakaria, aizan sofia amin, kamalia kamisan, suzana mohd hoesni, norulhuda sarnon.  (2021).  persepsi mengenai sokongan sosial dan konflik peranan dalam kalangan wanita bekerjaya di lembah klang.  - 1-19. 

   

  nor azzatunnisak mohd khatib, abrahman roseliza-murni, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2021).  exploratory factor analysis of the self-compassion scale-malay version: its reliability among adolescents.  - international journal of academic research in business and social sciences.  36-47. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2021).  psikologi rumahtangga: bahagia vs krisis.  - 1-17. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2021).  psikologi permasalahan kritikal rumah tangga, antara benci dan sayang.  -

   

  suzana mohd hoesni.  (2021).  cabaran norma baharu: tanggungjawab warga emas bertambah vs cabaran kanak-kanak di rumah.  - 1-4. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, mohd rezal hamzah.  (2018).  family communication amongst conventional malay man.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  238-252. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 12. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd. nor, nuraimirah zainun.  (2019).  pengurusan stress.  - 10. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  pengurusan stress.  - 8. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd.nor.  (2019).  pengurusan stress.  - 160. 

   

  suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 12. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd. nor, nuraimirah zainun.  (2019).  pengurusan stress.  - 10. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  pengurusan stress.  - 8. 

   

  khaidzir hj ismail, fatimah wati halim & suzana mohd hoesni.  (2018).  islam dan psikologi.  - 14. 

   

  suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd.nor.  (2019).  pengurusan stress.  - 160. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2021).  psikologi rumahtangga: bahagia vs krisis.  - 1-17. 

   

  khadijah alavi, nurfarahizzati zakaria, nurolhuda sarnon, suzana mohd hoesni.  (2021).  meneroka kompetensi pekerja sosial membuat pelaporan kes keganasan rumah tangga.  - persidangan kebangsaan kerja sosial kesihatan 2021.  1-12. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2021).  psikologi permasalahan kritikal rumah tangga, antara benci dan sayang.  -

   

  suzana mohd hoesni.  (2021).  cabaran norma baharu: tanggungjawab warga emas bertambah vs cabaran kanak-kanak di rumah.  - 1-4. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2021).  cabaran norma baharu: tanggungjawab warga emas bertambah vs cabaran kanak-kanak di rumah.  - psitra klinikpsikologi & konsultasi (pkpk.