**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
dr. suzana binti mohd hoesni

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0389213628

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Psikologi perkembangan memfokuskan kepada perhubungan rapat & interpersonal, perkahwinan, cinta, psikologi positif dan kematian . (Developmental Psychology focussing on close and interpersonal relationships, marriage and love, positive psychology and death).

 • chong, s. t., norulhuda sarnon@kusenin, nor jana saim, fauziah ibrahim, denise koh choon lian, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, khadijah alavi, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2020).  social capital and youth development.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4181-4192. 

   

  siti marziah zakaria, suzana mohd hoesni.  (2020).  pembinaan modul untuk perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak awal usia.  - persidangan k novasi 2020.  1. 

   

  siti marziah zakaria, noremy md. akhir, muhammad izzat ebrahim, hawa rahmat, suzana mohd hoesni.  (2020).  dual-role women in selangor: work-family conflict and its impact on emotional wellbeing.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4103-4114. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

   

  suzana mohd hoesni, haikal anuar adnan, najwa afiqa roshaizad.  (2020).  a preliminary study on the relationship between death anxiety, spiritual well-being and the meaning of life among individuals living in klang valley, malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4130-4139. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, mohd rezal hamzah.  (2018).  family communication amongst conventional malay man.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  238-252. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd.nor.  (2019).  pengurusan stress.  - 160. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd. nor, nuraimirah zainun.  (2019).  pengurusan stress.  - 10. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  pengurusan stress.  - 8. 

   

  suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd. nor, nuraimirah zainun.  (2019).  pengurusan stress.  - 10. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  pengurusan stress.  - 8. 

   

  khaidzir hj ismail, fatimah wati halim & suzana mohd hoesni.  (2018).  islam dan psikologi.  - 14. 

   

  suzana mohd hoesni & khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 14. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  jamiah manap, suzana mohd hoesni, hilwa abdullah@mohd.nor.  (2019).  pengurusan stress.  - 160. 

   

  siti marziah zakaria, suzana mohd hoesni.  (2020).  pembinaan modul untuk perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak awal usia.  - persidangan k novasi 2020.  1. 

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  menyemarakkan cinta ke arah kesejahteraan perkahwinan.  - isejahtera.  37-38. 

   

  siti marziah, zakaria, suzana mohd hoesni,n orulhuda sarnon @ kusenin.  (2019).  kesihatan mental wanita dwi peranan di kuala lumpur: pengaruh konflik peranan, sokongan sosial dan gaya pengurusan tekanan.  - 1-7. 

   

  siti marziah zakaria, noremy md akhir, suzana mohd hoesni, jamiah manap & noor hassline mohamed.  (2019).  kesejahteraan psikologi ibu tunggal di lembah klang: tekanan hidup dan strategi daya tindak.  -

   

  suzana mohd hoesni.  (2019).  ingat mati -perkongsian ilmu (bahagian 2).  - you tube.