prof. madya dr. nazri bin muslim

pensyarah universiti

pusat citra universiti (citra ukm)

No. sambungan :  0389216914

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah dan profesor madya di pusat citra, ukm. berpengalaman mengajar, menerbit dan menyelidik melebihi 12 tahun. ba (um), ma (utm) dan phd (um). bidang kepakaran ialah sosiologi perlembagaan, kajian etnik dan pengurusan kualiti.

 • wan zulkifli wan hassan, nazri muslim, rozmel abdul latiff dan nani rahayu sallihudin.  (2020).  practice in certain school and fanatic inclination to one school: a study among malaysian shafii mazhab within islamic civilization context.  - journal of engineering and applied sciences.  586-595. 

   

  nazri muslim.  (2020).  strategi pembinaan negara bangsa malaysia.  - buletin citra.  20-21. 

   

  nazri muslim.  (2020).  usah tafsir perlembagaan secara harfiah.  - berita harian (muka sepuluh).  10. 

   

  nazri muslim, nik yusri musa, helimy haris, haryate abdul hamid.  (2019).  ethnic relations in malaysian from the perspective of the quran.  - langkawi international multidisciplinary conference 2019 (limc 2019). proceeding: international conference on government islamic law. 

   

  nazri muslim dan helimy aris.  (2019).  interaksi kaum berpaksi kemaslahatan.  - ruangan agama: berita harian. 

   

  kassim bahali, abdul latif samian, nazri muslim, nurul shazana abdul hamid.  (2018).  measuring the sun depression angle of dawn with a dslr camera.  - sains malaysiana. 

   

  nazri muslim and mansor mohd noor.  (2012).  evaluation of effectiveness of teaching compulsory course in public institutions of higher education malaysia.  - procedia-social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  rozita ibrahim, nazri muslim & ahmad hidayat buang.  (2011).  multiculturalism and higher education in malaysia.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  sity daud, dzuraidah abd. wahab, roziah sidik @ mat sidek, nazri muslim, wan kamal mujani, kamarulzaman ibrahim and nur riza suradi.  (2011).  a perception on the effectiveness of undergraduate and graduate programmes management through an iso certification scope merger.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  nazri muslim and mansor mohd noor.  (2012).  evaluation of effectiveness of teaching compulsory course in public institutions of higher education malaysia.  - procedia-social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  rozita ibrahim, nazri muslim & ahmad hidayat buang.  (2011).  multiculturalism and higher education in malaysia.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  sity daud, dzuraidah abd. wahab, roziah sidik @ mat sidek, nazri muslim, wan kamal mujani, kamarulzaman ibrahim and nur riza suradi.  (2011).  a perception on the effectiveness of undergraduate and graduate programmes management through an iso certification scope merger.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  azizi umar, nazri muslim, wan zulkifli wan hassan, zulkifli mohamad.  (2019).  muafakat ummah dalam kerangka politik sejahtera.  - 17. 

   

  nazri muslim, abdul latif samian & hazwani che abdul rahim.  (2018).  institusi perubatan islam: akal budi melayu.  - 33. 

   

  nazri muslim & abdul latif samian.  (2018).  institusi perubatan islam: akal budi melayu.  - 161. 

   

  nazri muslim, abdul latif samian.  (2018).  sains dan teknologi : wahana akal budi melayu.  - 188. 

   

  roziah sidik @ mat sidek, nazri muslim, nor azlina sidek, noraini mustapha, mohd jailani abdullah, siti norhidayah mohd sufie & ahmad sobrie haji abdul rahman.  (2018).  institusi perubatan islam : akal budi melayu.  - 53. 

   

  azizi umar, nazri muslim, wan zulkifli wan hassan, zulkifli mohamad.  (2019).  muafakat ummah dalam kerangka politik sejahtera.  - 17. 

   

  nazri muslim, abdul latif samian & hazwani che abdul rahim.  (2018).  institusi perubatan islam: akal budi melayu.  - 33. 

   

  wan norasyikin wan ismail, nazri muslim, abdul latif samian.  (2018).  sains dan teknologi : wahana akal budi melayu.  - 17. 

   

  nazri muslim.  (2018).  institusi perubatan islam : akal budi melayu.  - 16. 

   

  nazri muslim & abdul latif samian.  (2018).  institusi perubatan islam: akal budi melayu.  - 5. 

   

  shahrir abdullah, mashitoh yaacob, nazri muslim, fazilah idris, nasrudin yunos, wan zulkifli wan hassan.  (2019).  buku panduan amalan pendidikan berimpak tinggi (high-impact educational practices-hieps) dalam matapelajaran pengajian umum.  - 103. 

   

  nazri muslim, abdul latif samian.  (2018).  sains dan teknologi : wahana akal budi melayu.  - 188. 

   

  nazri muslim & abdul latif samian.  (2018).  institusi perubatan islam: akal budi melayu.  - 161. 

   

  abdul latif samian dan nazri muslim.  (2017).  sains di alam melayu.  - 305. 

   

  nazri muslim & abdul latif samian.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 403. 

   

  nazri muslim.  (2020).  usah tafsir perlembagaan secara harfiah.  - berita harian (muka sepuluh).  10. 

   

  nazri muslim.  (2020).  strategi pembinaan negara bangsa malaysia.  - buletin citra.  20-21. 

   

  nazri muslim dan helimy aris.  (2019).  interaksi kaum berpaksi kemaslahatan.  - ruangan agama: berita harian. 

   

  nazri muslim dan nik yusri musa.  (2019).  islam hormati perbezaan agama, bangsa.  - berita harian, ruang agama. 

   

  nazri muslim.  (2019).  perkasa agenda memasyarakatkan perlembagaan.  - berita harian: muka sepuluh kolumnis.