prof. madya dr. ermy azziaty binti rozali

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

No. Telefon Rasmi :  0389215621

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • norzaini azman, fariza md sham, nor aniza ahmad, rozan mohamad yunus, nik sabrina abdullah, ermy azziaty rozali, siti jamiaah binti abd jalil.  (2022).  dasar dan pelan tindakan wanita pahang 2022-2026.  - 78. 

   

  noordeyana tambi, mawar safei, ermy azziaty rozali.  (2022).  post-covid tourisms: virtual tourisms as the new travel trends.  - e-bangi: journal of social sciences & humanities.  139-153. 

   

  ezad azraai bin jamsari;md. yazid bin ahmad;ibnor azli bin ibrahim;hakim bin zainal;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;abdull rahman bin mahmood;ermy azziaty binti rozali;napisah karimah binti ismail;mohd hafiz bin safiai.  (2022).  penerokaan konsep dan pembinaan model i-scp (islamic spiritual combat power) bersendikan kekuatan tempur ketenteraan uthmaniyyah.  -

   

  izziah suryani mat resad @ arshad, ermy azziaty rozali, farid mat zain.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 10. 

   

  roziah sidik @ mat sidek, siti nur adilah awang, ermy azziaty rozali, fariza md sham, noor alaudin abdul wahab, suzaily wahab.  (2022).  covid-19 and its effects on mental health - case study for higher learning institution students in malaysia.  - international journal of advanced research.  366-371. 

   

  nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali, shamsul azhar yahya.  (2019).  toleransi agama dan keadilan sosial di bosnia & herzegovina era penguasaan uthmaniyyah abad ke-15 hingga abad ke-17m.  - jurnal al-tamaddun.  89-98. 

   

  muhammad fauzan rosli, ermy azziaty rozali.  (2019).  fasa dasar luar turki: satu kajian di timur laut afrika sejak 1523m.  - islamiyyat.  25-36. 

   

  ermy azziaty rozali, nur ainul basyirah alias.  (2019).  pentadbiran dana wakaf hospital fatih, istanbul 1470m-1824m.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  112-130. 

   

  zulhelman roslan, ermy azziaty rozali.  (2017).  polisi pan-islamisme semasa pemerintahan sultan abd al-hamid ii (1876-1909m).  - islamiyyat. 

   

  ermy azziaty rozali, zamri ab rahman.  (2017).  kecemerlangan futuhat islamiyyah era khulafa al rashidin.  - jurnal al-tamaddun. 

   

  roziah sidik @ mat sidek, siti nur adilah awang, ermy azziaty rozali, fariza md sham, noor alaudin abdul wahab, suzaily wahab.  (2022).  covid-19 and its effects on mental health - case study for higher learning institution students in malaysia.  - international journal of advanced research.  366-371. 

   

  nurul syafina rosman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, mohd roslan mohd nor.  (2021).  peranan harem dalam institusi sosial dan politik uthmaniyyah.  - journal of al-tamaddun.  75-87. 

   

  mawar safei, noordeyana tambi, ermy azziaty rozali.  (2021).  usman awang dan sedili: hubungan daripada pelancongan kesusasteraan dunia.  - geografia-malaysian journal of society & space.  340-354. 

   

  mohd hafiz othman, ermy azziaty rozali, napisah karimah ismail.  (2021).  majalah ahkam johor: sumbangannya dalam perkembangan islam di johor pada akhir abad ke 19.  - journal of al-tamaddun.  1-19. 

   

  ermy azziaty rozali, lukman ibrahim, md yazid ahmad, izziah suryani mat resad, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari.  (2020).  rasulullah`s (pbuh) administration: model of good governance.  - international journal of advanced research.  1195-1202. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohd mazuki, azmi aziz, ermy azziaty rozali.  (2014).  society knowledge of wasatiyyah (moderation) concept.  - 2nd international conference in humanities, social science and global business management..  140-143. 

   

  ermy azziaty.  (2013).  the islamic educations development among the malays society in the early of 20th century and the contribution of kaum muda.  - international conference on the modern development of humanities and social science (mdhss 2013). 

   

  izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & azmul fahimi kamaruzaman.  (2012).  the importance of learning islamic history and civilization of malaysia in the building of human capital and identity of the muslim society in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2011).  methods of increasing learning motivation among students.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

   

  izziah suryani mat resad @ arshad, ermy azziaty rozali, farid mat zain.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 10. 

   

  izziah suryani mat resad@arshad, ermy azziaty rozali, farid mat zain.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 213. 

   

  mohd yusrizal mohd yunus, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali.  (2021).  pembaharuan ketenteraan uthmaniyyah era selim iii.  - 147. 

   

  mahayudin hj. yahaya, mohd. zaki ahmad, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali, ayadurai letchumanan.  (2019).  sejarah islam (500-1918) -teks spm semester 2.  - 360. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  izziah suryani mat resad @ arshad, ermy azziaty rozali, farid mat zain.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 10. 

   

  ermy azziaty rozali, azyati azhani mohd marzuki.  (2019).  wasatiyyah dalam kesepaduan sosial di malaysia.  - 19. 

   

  ermy azziaty rozali.  (2018).  islam dan masyarakat melayu di malaysia: sejarah dan perkembangan.  - 45. 

   

  ermy azziaty rozali, shahrir fahmi mohamad & wan kamal mujani.  (2016).  isu-isu dalam wakaf pendidikan tinggi.  - 7. 

   

  wan kamal mujani, siti nurulizah musa & ermy azziaty rozali.  (2015).  `arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 3 : 20-33. 

   

  izziah suryani mat resad@arshad, ermy azziaty rozali, farid mat zain.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 213. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, wan kamal mujani.  (2021).  kursi sheikh othman sarawak di ukm: sejarah dan wawasan.  - 128. 

   

  norlizah samat @ nasir, ermy azziaty rozali.  (2021).  penubuhan dan pembangunan kolej pengajian islam johor (marsah).  - 139. 

   

  sarani zakaria, andanastuti muchtar, aisyah abdul rahman, wan hanna melini wan mohtar, babul airianah othman, norazlin hassim, abdul munir abd. murad,.  (2021).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2021.  - 57. 

   

  mohd yusrizal mohd yunus, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali.  (2021).  pembaharuan ketenteraan uthmaniyyah era selim iii.  - 147. 

   

  norzaini azman, fariza md sham, nor aniza ahmad, rozan mohamad yunus, nik sabrina abdullah, ermy azziaty rozali, siti jamiaah binti abd jalil.  (2022).  dasar dan pelan tindakan wanita pahang 2022-2026.  - 78. 

   

  ezad azraai bin jamsari;md. yazid bin ahmad;ibnor azli bin ibrahim;hakim bin zainal;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;abdull rahman bin mahmood;ermy azziaty binti rozali;napisah karimah binti ismail;mohd hafiz bin safiai.  (2022).  penerokaan konsep dan pembinaan model i-scp (islamic spiritual combat power) bersendikan kekuatan tempur ketenteraan uthmaniyyah.  -

   

  nurul syafina rosman, ermy azziaty rozali & ezad azraai jamsari.  (2021).  kosem sultan: kepimpinan wanita dalam pentadbiran sosial uthmaniyyah.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (e-kospati 3.0) 2021.  1-14. 

   

  sarani zakaria, aisyah abdul rahman, jaharah a. ghani, zarina abdul latiff, mardina abdullah, abdul munir abd. murad, wan hanna melini wan mohtar, ermy azziaty rozali, mohd hizam hanafiah, kartini aboo talib, mohd aladib samuri, rozainee khairudin, (9).  (2021).  guidelines for conducting oral examination for dissertation/thesis.  - 1-46. 

   

  norshafika muhammad shahril, ermy azziaty rozali & ezad azraai jamsari.  (2021).  sejarah wilayah balkan pra-islam.  - kolokium siswazah dan prasiswazah pengajian arab dan tamadun islam (e-kospati 3.0) 2021.  1-15.