**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
prof. madya dr. ermy azziaty binti rozali

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

No. sambungan :  0389215621

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali, shamsul azhar yahya.  (2019).  toleransi agama dan keadilan sosial di bosnia & herzegovina era penguasaan uthmaniyyah abad ke-15 hingga abad ke-17m.  - jurnal al-tamaddun.  89-98. 

   

  mohd zamri mohamed noor, ermy azziaty rozali.  (2019).  seni ukiran tradisi masyarakat melayu dan seni ukiran islam : adaptasi atau ciplak.  - prosiding simposium antarabangsa falsafah islam falsafah islam dan kesejahteraan tamadun.  187-191. 

   

  ermy azziaty rozali, nur ainul basyirah alias.  (2019).  pentadbiran dana wakaf hospital fatih, istanbul 1470m-1824m.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  112-130. 

   

  nur ainul basyirah, ermy azziaty rozali, shamsul azhar yahya.  (2019).  konsep imperial waqf kerajaan uthmaniyyah dan isu hukum fiqh berkaitannya.  - proceedins international conference on islam, development and social harmony in southeasr asia.  231-240. 

   

  kamal faezi mahzir, ermy azziaty rozali.  (2019).  agihan kekayaan berteraskan pengurusan ekonomi rasulullah s.a.w.  - prosiding simposium antarabangsa falsafah islam falsafah islam dan kesejahteraan tamadun.  75-88. 

   

  nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali, shamsul azhar yahya.  (2019).  toleransi agama dan keadilan sosial di bosnia & herzegovina era penguasaan uthmaniyyah abad ke-15 hingga abad ke-17m.  - jurnal al-tamaddun.  89-98. 

   

  muhammad fauzan rosli, ermy azziaty rozali.  (2019).  fasa dasar luar turki: satu kajian di timur laut afrika sejak 1523m.  - islamiyyat.  25-36. 

   

  ermy azziaty rozali, nur ainul basyirah alias.  (2019).  pentadbiran dana wakaf hospital fatih, istanbul 1470m-1824m.  - jebat: malaysian journal of history, politics & strategic studies.  112-130. 

   

  zulhelman roslan, ermy azziaty rozali.  (2017).  polisi pan-islamisme semasa pemerintahan sultan abd al-hamid ii (1876-1909m).  - islamiyyat. 

   

  ermy azziaty rozali, zamri ab rahman.  (2017).  kecemerlangan futuhat islamiyyah era khulafa al rashidin.  - jurnal al-tamaddun. 

   

  izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & azmul fahimi kamaruzaman.  (2012).  the importance of learning islamic history and civilization of malaysia in the building of human capital and identity of the muslim society in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2011).  methods of increasing learning motivation among students.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohd mazuki, azmi aziz, ermy azziaty rozali.  (2014).  society knowledge of wasatiyyah (moderation) concept.  - 2nd international conference in humanities, social science and global business management..  140-143. 

   

  ermy azziaty.  (2013).  the islamic educations development among the malays society in the early of 20th century and the contribution of kaum muda.  - international conference on the modern development of humanities and social science (mdhss 2013). 

   

  izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & azmul fahimi kamaruzaman.  (2012).  the importance of learning islamic history and civilization of malaysia in the building of human capital and identity of the muslim society in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  salasiah hanin hamjah, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit & ermy azziaty rozali.  (2011).  methods of increasing learning motivation among students.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  mahayudin hj. yahaya, mohd. zaki ahmad, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali, ayadurai letchumanan.  (2019).  sejarah islam (500-1918) -teks spm semester 2.  - 360. 

   

  ermy azziaty rozali, azyati azhani mohd marzuki.  (2019).  wasatiyyah dalam kesepaduan sosial di malaysia.  - 19. 

   

  ermy azziaty rozali.  (2018).  islam dan masyarakat melayu di malaysia: sejarah dan perkembangan.  - 45. 

   

  nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali.  (2018).  wakaf kesihatan di istanbul.  - 81. 

   

  ermy azziaty rozali, azyati azhani mohd marzuki.  (2019).  wasatiyyah dalam kesepaduan sosial di malaysia.  - 19. 

   

  ermy azziaty rozali.  (2018).  islam dan masyarakat melayu di malaysia: sejarah dan perkembangan.  - 45. 

   

  ermy azziaty rozali, shahrir fahmi mohamad & wan kamal mujani.  (2016).  isu-isu dalam wakaf pendidikan tinggi.  - 7. 

   

  wan kamal mujani, siti nurulizah musa & ermy azziaty rozali.  (2015).  `arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 3 : 20-33. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, wan kamal mujani, izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & rabitah mohamad ghazali.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 120-128 (11). 

   

  mahayudin hj. yahaya, mohd. zaki ahmad, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali, ayadurai letchumanan.  (2019).  sejarah islam (500-1918) -teks spm semester 2.  - 360. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  nur ainul basyirah alias, ermy azziaty rozali.  (2018).  wakaf kesihatan di istanbul.  - 81. 

   

  mahayudin yahaya, mohd. zaki ahmad, ezad azraai jamsari, ermy azziaty rozali & ayadurai letchumanan.  (2017).  sejarah islam (500-1918) penggal 2.  - 315. 

   

  farid mat zain, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, izziah suryani, maheram, napisah karimah, rabitah, roziah, salmah ahmad & muhammad hanafi.  (2016).  data penyelidikan bagi dokumentari tv ulama nusantara.  - 268. 

   

  ermy azziaty rozali, shahrir abdullah.  (2018).  garis panduan pembangunan program akademik universiti awam.  -

   

  wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;mohd. nasran bin mohamad;maheram bt. ahmad;roziah bt. sidik @ mat sidek;azmi bin aziz;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid;prof. mad.  (2018).  persepsi masyarakat multi-etnik terhadap wakaf pendidikan tinggi negara.  -

   

  ermy azziaty binti rozali;wan kamal bin mujani;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;farid bin mat zain;ezad azraai bin jamsari;suhaila binti zailani @ ahmad;azmul fahimi bin kamaruzaman;rabitah binti mohamad ghazali.  (2018).  model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w.  -

   

  wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;siti rugayah binti tibek;roziah bt. sidik @ mat sidek;noor inayah bt. yaa`kub;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid.  (2018).  persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia.  -

   

  wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15.