dr. salina binti nen

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 salina.nen@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555



   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (Psitra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Mendapat Ijazah Pertama dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD dari Victoria University of Melbourne, Australia. Bidang kajian tumpuan ialah kaunseling, penderaan seksual, remaja berisiko, pemulihan dadah dan rehabilitasi . Kaunselor berdaftar dan memberi khidmat kaunseling secara tetap di Pusat Khidmat Pakar Psikologi dan Kaunseling (PKPK) UKM. Juga memberikan khidmat kaunseling secara sukarela bagi pelarian di UNHCR. Ahli Majlis Pendidik Kaunseling Kebangsaan PERKAMA.

 • sheau tsuey chong, salina nen, thang wei xiong, ong gui mei, denise koh, nasrudin subhi, tan joo siang, nicole chen lee ping, shin pui san.  (2021).  metaphoric drawing narrative career counselling: teaching work value and career identity statuses via experiential learning method.  - international journal of academic research in progressive education and development.  671-685. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamad, khadijah alavi, wan shahrazad wan sulaiman.  (2021).  the level of family social support among parolees in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  453-464. 

   

  siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen, nor bayah abdul kadir.  (2020).  perception of marital quality among young married couples in selangor.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4115-4129. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

   

  salina nen, naseeha najwa abdullah, mohd. suhaimi mohamad.  (2020).  sexuality and reproductive health education to primary school children: perceived barriers by malaysian parents.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4476-4488. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  salina nen.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 15. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 16. 

   

  khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  salina nen.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 15. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  salina nen.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

   

  salina nen.  (2020).  skpk6013 teori kaunseling dan terapi -existential theory.  - 1-25. 

   

  siti marziah binti zakaria; nor ba`yah binti abdul kadir; salina binti nen; yuslina binti johari; abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan.  - 1-9. 

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  salina nen.  (2020).  pengumpulan data kualitatif.  - 1-50. 

   

  salina nen.  (2020).  tindakan hasil dan penamatan.  - 1-39.