dr. salina binti nen

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (Psitra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Mendapat Ijazah Pertama dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD dari Victoria University of Melbourne, Australia. Bidang kajian tumpuan ialah kaunseling, penderaan seksual, remaja berisiko, pemulihan dadah dan rehabilitasi . Kaunselor berdaftar dan memberi khidmat kaunseling secara tetap di Pusat Khidmat Pakar Psikologi dan Kaunseling (PKPK) UKM. Juga memberikan khidmat kaunseling secara sukarela bagi pelarian di UNHCR. Ahli Majlis Pendidik Kaunseling Kebangsaan PERKAMA.

 • siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen, nor bayah abdul kadir.  (2020).  perception of marital quality among young married couples in selangor.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4115-4129. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

   

  salina nen, naseeha najwa abdullah, mohd. suhaimi mohamad.  (2020).  sexuality and reproductive health education to primary school children: perceived barriers by malaysian parents.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4476-4488. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon, nazirah hassan, siti mariam mursidan.  (2020).  social pressure among former drug addictsafter discharged from drug rehabilitation centre.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4517-4525. 

   

  salina nen.  (2020).  poster penjarakkan sosial.  - 1. 

   
  Tiada Rekod

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 16. 

   

  khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, salina nen, nik hairi omar & ku basyirah ku yaacob.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  salina nen.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

   

  salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 16. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  salina nen.  (2020).  poster penjarakkan sosial.  - 1. 

   

  salina nen.  (2020).  menangani stres secara efektif semasa covid-19.  - 14-17. 

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  siti marziah binti zakaria;nor ba`yah binti abdul kadir;salina binti nen;yuslina binti johari;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan.  -

   

  salina nen.  (2019).  saya ok, awak ok: penjagaan diri kaunselor.  - i sejahtera.  18-20.