dr. salina binti nen

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (Psitra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Mendapat Ijazah Pertama dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD dari Victoria University of Melbourne, Australia. Bidang kajian tumpuan ialah kaunseling, penderaan seksual, remaja berisiko, pemulihan dadah dan rehabilitasi . Kaunselor berdaftar dan memberi khidmat kaunseling secara tetap di Pusat Khidmat Pakar Psikologi dan Kaunseling (PKPK) UKM. Juga memberikan khidmat kaunseling secara sukarela bagi pelarian di UNHCR. Ahli Majlis Pendidik Kaunseling Kebangsaan PERKAMA.

 • chong sheau tsuey, nasrudin subhi, salina nen, denise koh, tan joo siang, nicole chen li ping, shin pui san.  (2023).  development of metaphorical card in identifying work values to reduce youth unemployment.  - 1-132. 

   

  jiang nan, nen salina, sheau tsuey chong, hong juan jiang.  (2023).  trajectory of suicidal ideation among medical students during the covid19 pandemic the role of childhood trauma.  - bmc psychiatry.  1-10. 

   

  salina nen.  (2023).  workplace barriers for youth with disabilities.  - 1-14. 

   

  tan wan cheng, salina nen, chong sheau tsuey, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak.  (2023).  hubungan sebagai asas coming out: kajian fenomenologi lgb dalam kalangan masyarakat cina di malaysia.  - e-bangi.  378-391. 

   

  chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;salina binti nen;denise koh choon lian.  (2023).  development of metaphoric card in identifying career identity statuses and work values for job search among young people.  -

   

  jiang nan, nen salina, sheau tsuey chong, hong juan jiang.  (2023).  trajectory of suicidal ideation among medical students during the covid19 pandemic the role of childhood trauma.  - bmc psychiatry.  1-10. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  jiang nan, nen salina, sheau tsuey chong, hong juan jiang.  (2023).  trajectory of suicidal ideation among medical students during the covid19 pandemic the role of childhood trauma.  - bmc psychiatry.  1-10. 

   

  wan nada marhamah, w. a. r., nen, s., chong, s. t., abdul razak, m. a., subhi, n..  (2022).  relationship between client personality type and client propensity towards therapist style in counselling therapy.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1448-1462. 

   

  quwwatun hafizah mohamad, salina nen, nasrudin subhi.  (2022).  interpersonal relationships and psychological well-being of individuals with childhood sexual abuse history and counsellor roles.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1566-1575. 

   

  salina nen, nasrudin subhi, najwa afiqa rohaizad, haikal anuar adnan.  (2022).  connecting with clients: assessing clients preference of counsellor.  - international journal of academic research in business and social sciences.  878-888. 

   

  mohd nizam, salina nen.  (2022).  self -stigma and attitudes towards seeking counselling services among university students.  - international journal of academic research in progressive education & development.  585-594. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, noremy md akhir, salinan nen, hilwa abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 10. 

   

  salina nen.  (2022).  covid-19 ancaman kesejahteraan sejagat.  - 15. 

   

  fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md. akhir.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  norhayati mohd noor, salina nen, nor foniza maidin, mariny abdul ghani, rohaya abdullah, samah mohd yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 8. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, noremy md akhir, salinan nen, hilwa abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 10. 

   

  noremy md. akhir, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, hilwa abdullah @ mohd. nor.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 8. 

   

  salina nen.  (2022).  covid-19 ancaman kesejahteraan sejagat.  - 15. 

   

  fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md. akhir.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  norhayati mohd noor, salina nen, nor foniza maidin, mariny abdul ghani, rohaya abdullah, samah mohd yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 8. 

   

  salina nen, linda jamaludin, ku suhaila ku johari.  (2022).  penderaan dan pengabaian: melakar semangat pelangi.  - 118. 

   

  salina nen.  (2022).  kaunseling perkahwinan: panduan untuk kaunselor.  - 253. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  salina nen.  (2023).  workplace barriers for youth with disabilities.  - 1-14. 

   

  chong sheau tsuey, nasrudin subhi, salina nen, denise koh, tan joo siang, nicole chen li ping, shin pui san.  (2023).  development of metaphorical card in identifying work values to reduce youth unemployment.  - 1-132. 

   

  chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;salina binti nen;denise koh choon lian.  (2023).  development of metaphoric card in identifying career identity statuses and work values for job search among young people.  -

   

  salina nen.  (2022).  pengurusan data dan analisis data penyelidikan kualitatif.  - 1-36. 

   

  salina nen.  (2022).  lgbt: aku keliru! kembali kepada fitrah.  - 1-19.