dr. salina binti nen

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (Psitra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Mendapat Ijazah Pertama dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD dari Victoria University of Melbourne, Australia. Bidang kajian tumpuan ialah kaunseling, penderaan seksual, remaja berisiko, pemulihan dadah dan rehabilitasi . Kaunselor berdaftar dan memberi khidmat kaunseling secara tetap di Pusat Khidmat Pakar Psikologi dan Kaunseling (PKPK) UKM. Juga memberikan khidmat kaunseling secara sukarela bagi pelarian di UNHCR. Ahli Majlis Pendidik Kaunseling Kebangsaan PERKAMA.

 • alan oh kim lok, siti marziah zakaria, salina nen.  (2024).  komponen-komponen strategik dalam program rehabilitasi yang berkesan untuk sindrom covid berpanjangan: satu soroton literatur bersistematik.  - e-bangi : journal of social sciences and humanities.  61-73. 

   

  chong sheau tsuey, nasrudin subhi, salina nen, denise koh, tan joo siang, nicole chen li ping, shin pui san.  (2023).  development of metaphorical card in identifying work values to reduce youth unemployment.  - 1-132. 

   

  jiang nan, nen salina, sheau tsuey chong, hong juan jiang.  (2023).  trajectory of suicidal ideation among medical students during the covid19 pandemic the role of childhood trauma.  - bmc psychiatry.  1-10. 

   

  tan wan cheng, salina nen, chong sheau tsuey, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak.  (2023).  hubungan sebagai asas coming out: kajian fenomenologi lgb dalam kalangan masyarakat cina di malaysia.  - e-bangi.  378-391. 

   

  jamiah manap, nor jana saim, arena che kasim, norul huda sarnon, noordeyana tambi, aizan sofia amin, salasiah hanin hamjah, salina nen.  (2023).  faktor yang mempengaruhi gaya hidup sihat belia generasi z di malaysia.  - e-bangi (journal of social sciences & humanities).  259-266. 

   

  jiang nan, nen salina, sheau tsuey chong, hong juan jiang.  (2023).  trajectory of suicidal ideation among medical students during the covid19 pandemic the role of childhood trauma.  - bmc psychiatry.  1-10. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  syazwana aziz, muhammad ajib abd razak, salina nen, jamiah manap, suzana mohd. hoesni, mohd nasir selamat.  (2023).  impact of parental monitoring and communication factors on deviant behavior among teenagers in malaysia.  - journal of southwest jiaotong university.  288-298. 

   

  maryam qistina nur-rahman binti ahmad nazri, wan shahrazad wan sulaiman, abdul rahman ahmad badayai, ezarina zakaria, salina nen, fauziah ibrahim, mohammad rahim kamaluddin.  (2023).  examining the social recovery factors in drug addiction using systematic review process.  - international journal of academic research in business and social sciences.  342-359. 

   

  nurul izzaty syazyana ibrahim, muhammad ajib abd razak, nasrudin subhi, chong sheau tsuey, salina nen, azahah abu hassan shaari.  (2023).  the relationship between social support and mental health in secondary school.  - international journal of academic research in business and social sciences.  239-248. 

   

  jiang nan, nen salina, sheau tsuey chong, hong juan jiang.  (2023).  trajectory of suicidal ideation among medical students during the covid19 pandemic the role of childhood trauma.  - bmc psychiatry.  1-10. 

   

  syazwana aziz, muhammad ajib abd razak, salina nen, jamiah manap, suzana mohd. hoesni.  (2023).  adolescent deviant behavior in malaysia.  - journal of southwest jiaotong university.  729-742. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  siti marziah zakaria, salina nen.  (2023).  pengurusan emosi dalam mendepani krisis.  - 11. 

   

  salina nen.  (2022).  covid-19 ancaman kesejahteraan sejagat.  - 15. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, noremy md akhir, salinan nen, hilwa abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 10. 

   

  norhayati mohd noor, salina nen, nor foniza maidin, mariny abdul ghani, rohaya abdullah, samah mohd yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 8. 

   

  fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md. akhir.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  siti marziah zakaria, salina nen.  (2023).  pengurusan emosi dalam mendepani krisis.  - 11. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, noremy md akhir, salinan nen, hilwa abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 10. 

   

  salina nen.  (2022).  covid-19 ancaman kesejahteraan sejagat.  - 15. 

   

  noremy md. akhir, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, hilwa abdullah @ mohd. nor.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 8. 

   

  norhayati mohd noor, salina nen, nor foniza maidin, mariny abdul ghani, rohaya abdullah, samah mohd yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 8. 

   

  salina nen, linda jamaludin, ku suhaila ku johari.  (2022).  penderaan dan pengabaian: melakar semangat pelangi.  - 118. 

   

  salina nen.  (2022).  kaunseling perkahwinan: panduan untuk kaunselor.  - 253. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  salina nen.  (2023).  workplace barriers for youth with disabilities.  - 1-14. 

   

  chong sheau tsuey, nasrudin subhi, salina nen, denise koh, tan joo siang, nicole chen li ping, shin pui san.  (2023).  development of metaphorical card in identifying work values to reduce youth unemployment.  - 1-132. 

   

  jamiah binti manap;fazilah binti idris;suzana binti mohd hoesni;salasiah binti hanin hamjah;salina binti nen;maziah binti ahmad marzuki.  (2023).  pembangunan model kepintaran kesediaan menghadapi kematian (drq).  -

   

  chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;salina binti nen;denise koh choon lian.  (2023).  development of metaphoric card in identifying career identity statuses and work values for job search among young people.  -

   

  salina nen.  (2022).  pengurusan data dan analisis data penyelidikan kualitatif.  - 1-36.