**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
dr. salina binti nen

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555



   Biografi/ Biography :
 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (Psitra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Mendapat Ijazah Pertama dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD dari Victoria University of Melbourne, Australia. Bidang kajian tumpuan ialah kaunseling, penderaan seksual, remaja berisiko, pemulihan dadah dan rehabilitasi . Kaunselor berdaftar dan memberi khidmat kaunseling secara tetap di Pusat Khidmat Pakar Psikologi dan Kaunseling (PKPK) UKM. Juga memberikan khidmat kaunseling secara sukarela bagi pelarian di UNHCR. Ahli Majlis Pendidik Kaunseling Kebangsaan PERKAMA.

 • siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen, nor bayah abdul kadir.  (2020).  perception of marital quality among young married couples in selangor.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4115-4129. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

   

  salina nen, naseeha najwa abdullah, mohd. suhaimi mohamad.  (2020).  sexuality and reproductive health education to primary school children: perceived barriers by malaysian parents.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4476-4488. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, salina nen, norulhuda sarnon, nazirah hassan, siti mariam mursidan.  (2020).  social pressure among former drug addictsafter discharged from drug rehabilitation centre.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4517-4525. 

   

  salina nen.  (2020).  poster penjarakkan sosial.  - 1. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 16. 

   

  khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, salina nen, nik hairi omar & ku basyirah ku yaacob.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  salina nen.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

   

  salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 16. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  salina nen.  (2020).  poster penjarakkan sosial.  - 1. 

   

  salina nen.  (2020).  menangani stres secara efektif semasa covid-19.  - 14-17. 

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  siti marziah binti zakaria;nor ba`yah binti abdul kadir;salina binti nen;yuslina binti johari;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan.  -

   

  salina nen.  (2019).  saya ok, awak ok: penjagaan diri kaunselor.  - i sejahtera.  18-20. 

   
  Projek Tempoh Peranan
  psikologi wanita di malaysia 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
  pembangunan model kepintaran kesediaan menghadapi kematian (drq) 01-08-202031-07-2022 Penyelidik Bersama
  kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) krisis covit-19 01-04-202030-09-2020 Ketua Projek
  (Tiada Rekod Tajuk) 24-12-2019 Penyelia
  development of metaphoric card in identifying career identity statuses and work values for job search among young people 15-12-201914-12-2021 Penyelidik Bersama
  model intervensi keganasan terhadap wanita: kesejahteraan psikologi, keselamatan, & sokongan sosial 03-12-201902-12-2020 Penyelidik Bersama
  penilaian keberkesanan inisiatif bersepadu menangani masalah penagihan dadah, substan dan pelencongan sosial dalam kalangan pelaksana, okp dan belia/remaja serta komuniti 15-11-201915-11-2020 Penyelidik Bersama
  pembinaan modul intervensi zuriatcare untuk ibu hamil luar nikah 01-08-201831-01-2020 Penyelidik Bersama
  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk) 16-04-201815-10-2019 Penyelidik Bersama
  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan 01-01-201831-12-2019 Penyelidik Bersama
  mereka bentuk mooc kursus menyantuni remaja berisiko 01-09-201728-02-2019 Penyelidik Bersama
  pemantapan akidah bagi mengatasi masalah "mat rempit" dalam kalangan remaja berisiko di kuala lumpur 01-12-201630-06-2018 Penyelidik Bersama
  kajian terhadap kesejahteraan diri remaja di kawasan perumahan rakyat malaysia 01-10-201630-09-2017 Penyelidik Bersama
  aplikasi khidmat pembelajaran [service-learning] dalam subjek profesion menolong ke atas komuniti remaja berisiko 01-09-201631-08-2017 Ketua Projek
  kecenderungan relaps dan kejayaan mengekalkan kepulihan dalam kalangan penghuni yang tamat mengikuti rawatan dan pemulihan di cure and care rehabilitation centre (ccrc) 01-06-201631-05-2017 Penyelidik Bersama
  pembinaan modul penerokaan kendiri delinkuen 01-10-201531-03-2017 Penyelidik Bersama
  lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
  pembangunan semula komuniti ke arah pertumbuhan pasca trauma (ptg), daya tahan, kemahiran daya tindak dan pengurusan isu psikologi-sosial 01-04-201530-04-2016 Ketua Projek
  perbandingan tahap pengekalan kepulihan antara bekas klien tamat menjalani program penyingkatan ccrc dalam tempoh 6-11 bulan dan pembebasan antara 12-24 02-10-201430-11-2015 Penyelidik Bersama
  makmal pengembangan penjagaan warga tua di al fikrah: pendidikan berteraskan komuniti 01-08-201431-08-2016 Penyelidik Bersama
  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z). 01-07-201430-09-2017 Penyelidik Bersama
  pemerkasaan psikologi dan pembangunan bersepadu dalam kalangan orang asli tasik temenggor 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
  transformasi & citra wanita dalam pengajian phd 01-01-201430-06-2016 Penyelidik Bersama
  bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): salina binti nen 01-01-201431-03-2015 Penyelia
  pembinaan model e-kaunseling: alternatif kepada kaunseling tradisional untuk kaunselor berdaftar 16-12-201315-06-2016 Penyelidik Bersama
  pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
  meneroka pendekatan fenomenologikal sosial jenayah jalanan dan mekanisme pencegahan berasaskan komuniti 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
  pembentukan model pengurangan kemudaratan bagi kanak-kanak berisiko tingkah laku akibat ketidakfungsian keluarga 01-04-201331-03-2016 Penyelidik Bersama
  pembentukan modul pencegahan kanak-kanak/remaja lari daripada rumah 01-04-201331-12-2015 Ketua Projek
  the use of self reflecting journaling in teaching social work and counseling students 01-06-201230-03-2014 Penyelidik Bersama
  profil penjenayah rogol di penjara seksual di malaysia 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
  pembentukan indeks pembangunan kesejahteraan insan untuk bandual parol malaysia 06-06-201105-09-2013 Penyelidik Bersama
  meneroka pengalaman kanak-kanak hilang dan dijumpai semula di malaysia: ke arah pembentukan strategi intervensi dan perlindungan 16-05-201113-05-2013 Penyelidik Bersama
  pengalaman kanak-kanak mangsa dera seksual dan intervasi professional: kajian eksplorasi 01-03-201131-08-2013 Ketua Projek
  penilaian pengalaman ibu mangsa sumbang mahram: ke arah pelan intervensi lebih berkesan 01-03-201129-02-2012 Ketua Projek
  kesihatan seksual di kalangan remaja berisiko di pantai dalam 01-01-201131-12-2016 Penyelidik Bersama
  kajian intervensi kem perkasa 01-01-201131-12-2014 Penyelidik Bersama