dr. salina binti nen

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (Psitra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Mendapat Ijazah Pertama dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD dari Victoria University of Melbourne, Australia. Bidang kajian tumpuan ialah kaunseling, penderaan seksual, remaja berisiko, pemulihan dadah dan rehabilitasi . Kaunselor berdaftar dan memberi khidmat kaunseling secara tetap di Pusat Khidmat Pakar Psikologi dan Kaunseling (PKPK) UKM. Juga memberikan khidmat kaunseling secara sukarela bagi pelarian di UNHCR. Ahli Majlis Pendidik Kaunseling Kebangsaan PERKAMA.

 • wan nada marhamah, w. a. r., nen, s., chong, s. t., abdul razak, m. a., subhi, n..  (2022).  relationship between client personality type and client propensity towards therapist style in counselling therapy.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1448-1462. 

   

  jamiah manap, suzana hoesni, salasiah hanin hamjah, salina nen, fazilah idris, mohammad rezal hamzah, maziah ahmad marzuki, farhah hanun ngah.  (2022).  the effect of death remembrance and death readiness quotient (drq) on the muslim community in malaysia.  - e-proceeding of international conference on islamic spiritual care 2021.  41-44. 

   

  mohd nizam, salina nen.  (2022).  self -stigma and attitudes towards seeking counselling services among university students.  - international journal of academic research in progressive education & development.  585-594. 

   

  norulhuda sarnon, ngai suet li, nor jana saim, salina nen.  (2022).  levels of resilience and stress among secondary school students during the covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in business and social sciences.  866-877. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, n. k. tharshini.  (2022).  family conflict among former drug addicts: an empirical study.  - journal of positive school psychology.  4146-4154. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  wan nada marhamah, w. a. r., nen, s., chong, s. t., abdul razak, m. a., subhi, n..  (2022).  relationship between client personality type and client propensity towards therapist style in counselling therapy.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1448-1462. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, n. k. tharshini.  (2022).  family conflict among former drug addicts: an empirical study.  - journal of positive school psychology.  4146-4154. 

   

  quwwatun hafizah mohamad, salina nen, nasrudin subhi.  (2022).  interpersonal relationships and psychological well-being of individuals with childhood sexual abuse history and counsellor roles.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1566-1575. 

   

  salina nen, nasrudin subhi, najwa afiqa rohaizad, haikal anuar adnan.  (2022).  connecting with clients: assessing clients preference of counsellor.  - international journal of academic research in business and social sciences.  878-888. 

   

  mohd nizam, salina nen.  (2022).  self -stigma and attitudes towards seeking counselling services among university students.  - international journal of academic research in progressive education & development.  585-594. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  norhayati mohd noor, salina nen, nor foniza maidin, mariny abdul ghani, rohaya abdullah, samah mohd yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 8. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  salina nen.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 15. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  norhayati mohd noor, salina nen, nor foniza maidin, mariny abdul ghani, rohaya abdullah, samah mohd yusoff.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 8. 

   

  salina nen.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 28. 

   

  salina nen.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 19. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  salina nen.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 15. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  salina nen.  (2022).  rekabentuk penyelidikan kualitatif.  - 1-18. 

   

  salina nen.  (2022).  pengurusan data dan analisis data penyelidikan kualitatif.  - 1-36. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) covid-19.  - 1-89. 

   

  nasrudin subhi, mohd nasir selamat, norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, syafiiqah ali.  (2021).  genius remaja: memperkasa remaja dengan acuan bahasa melayu.  - 1. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, noremy md akhir, hilwa abdullah @ mohd nor.  (2021).  depression, anxiety and fear during the covid-19 pandemic movement control order (mco) in malaysia.  - international conference on humanities and social sciences (ichsos) 2021.  1-12.