dr. salina binti nen

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 salina.nen@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (Psitra), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Mendapat Ijazah Pertama dari Universiti Malaya, Ijazah Sarjana dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan PhD dari Victoria University of Melbourne, Australia. Bidang kajian tumpuan ialah kaunseling, penderaan seksual, remaja berisiko, pemulihan dadah dan rehabilitasi . Kaunselor berdaftar dan memberi khidmat kaunseling secara tetap di Pusat Khidmat Pakar Psikologi dan Kaunseling (PKPK) UKM. Juga memberikan khidmat kaunseling secara sukarela bagi pelarian di UNHCR. Ahli Majlis Pendidik Kaunseling Kebangsaan PERKAMA.

 • norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamad, khadijah alavi, wan shahrazad wan sulaiman.  (2021).  the level of family social support among parolees in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  453-464. 

   

  sheau tsuey chong,nur syazwani yandoi & loh siew wen. norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, denise koh, tan joo siang, nicole chen lee ping & shin pui san.  (2021).  a study of comparison of narrative in career decision making process using roads metaphoric cards and drawings.  - persidangan kebangsaan kerja sosial kesihatan 2021.  1-25. 

   

  khadijah alavi, salina nen, fauziah ibrahim.  (2021).  meneroka kemahiran kebolehpasaran melalui sukarelawan khidmat bantu di rumah dalam kalangan belia.  - e-bangi.  185-194. 

   

  salina nen, noorfazrina mohd hazari.  (2021).  proses antun seksual kanak-kanak dalam kes inses.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  223-237. 

   

  salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, hilwa abdullah @mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  social support needs in the early stage of the covid-19 pandemic.  - ittp-covid 19.  1-9. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  salina nen.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 15. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  khadijah alavi & salina nen.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 8. 

   

  salina nen.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 28. 

   

  salina nen.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 19. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  salina nen.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 15. 

   

  salina nen.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, noremy md akhir, hilwa abdullah @ mohd nor.  (2021).  depression, anxiety and fear during the covid-19 pandemic movement control order (mco) in malaysia.  - international conference on humanities and social sciences (ichsos) 2021.  1-12. 

   

  sheau tsuey chong,nur syazwani yandoi & loh siew wen. norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, denise koh, tan joo siang, nicole chen lee ping & shin pui san.  (2021).  a study of comparison of narrative in career decision making process using roads metaphoric cards and drawings.  - persidangan kebangsaan kerja sosial kesihatan 2021.  1-25. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) covid-19.  - 1-89. 

   

  salina nen, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, hilwa abdullah @mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  social support needs in the early stage of the covid-19 pandemic.  - ittp-covid 19.  1-9. 

   

  siti marziah zakaria, norizan razak, salina nen, norlida ariffin, kamalia kamisan.  (2021).  domestic violence: the social impact of the movement control order.  - 5th kanita international conference on gender studies (kicgs 2021).  1-11.