dr. muhammad nazir bin alias

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

No. Telefon Rasmi :  0389213160

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • mohd hafiz bin safiai;khairul anwar @ johari bin mastor;roziah bt. sidik @ mat sidek;ermy azziaty binti rozali;muhammad nazir bin alias;mohd al adib bin samuri;mohd izhar ariff bin mohd kashim.  (2023).  penggunaan parameter altitud matahari -18º bagi penentuan waktu subuh dan implikasinya terhadap sosio ibadah.  -

   

  mohammad zaini bin yahaya;muhammad nazir bin alias;muhammad adib bin samsudin;mohd izhar ariff bin mohd kashim;rosmawati binti mohamad rasit.  (2023).  pembinaan standard penarafan hotel mesra muslim berdasarkan maqasid syariah.  -

   

  muhammad al-ghazalli abdol malek, mohd al adib samuri, muhammad nazir alias.  (2023).  child marriage in malaysia reforming law through the siyasa al-shariyya framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  56-83. 

   

  muhammad nazir alias, ahmad irdha mokhtar, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2023).  maqasid syariah sebagai asas penentuan hukum syarak.  - 130. 

   

  mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;zuliza binti mohd. kusrin;muhammad nazir bin alias.  (2022).  pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah.  -

   

  nurul nadiah zulkarnain, nurina anuar, norliza abd. rahman, siti rozaimah sheikh abdullah, muhammad nazir alias, mashitoh yaacob, zhongren ma, and gongtao ding.  (2021).  cell-based influenza vaccine: current production, halal status assessment, and recommendations towards islamic-compliant manufacturing.  - human vaccines & immunotherapeutics.  2158-2168. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  muhammad al-ghazalli abdol malek, mohd al adib samuri, muhammad nazir alias.  (2023).  child marriage in malaysia reforming law through the siyasa al-shariyya framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  56-83. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan salleh, mohamad nasran mohamad, mohd azlan shah zaidi.  (2022).  bitcoin: the extent of its usability from the perspective of islamic scholars.  - international journal of academic research in business & social sciences.  310-322. 

   

  mohd al adib samuri, muhammad al-ghazalli abdol malek, muhammad nazir alias, peter hopkins.  (2022).  hadith of aisha`s marriage to prophet muhammad: islamic discourse on child marriage.  - international journal of islamic thought.  93-105. 

   

  mohd sham kamis, md jais ismail, muhammad nazir alias, damien mikeng, syahrul ghani zainal abidin, rorlinda yusof.  (2021).  clil approach in encouraging self-efficacy amongst malaysian gifted students for arabic tasks accomplishment.  - journal of language and linguistic studies.  1001-1012. 

   

  nurul nadiah zulkarnain, nurina anuar, norliza abd. rahman, siti rozaimah sheikh abdullah, muhammad nazir alias, mashitoh yaacob, zhongren ma, and gongtao ding.  (2021).  cell-based influenza vaccine: current production, halal status assessment, and recommendations towards islamic-compliant manufacturing.  - human vaccines & immunotherapeutics.  2158-2168. 

   

  nursyahidah alias, nurazzah abd rahman, normaly kamal ismail, zulhilmi mohamed nor & muhammad nazir alias.  (2016).  graph-based text representation for malay translated hadith text.  - 2016 third international conference on information retrieval and knowledge management (camp).  60-66. 

   

  muhammad nazir alias, ahmad irdha mokhtar, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2023).  maqasid syariah sebagai asas penentuan hukum syarak.  - 130. 

   

  mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, lukman hakim mahamod, mohd izhar ariff mohd kashim, rosmawati mohamad rasit, muhammad nazir alias.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah.  - 18. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, mohd sham kamis.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 26. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaid.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah: ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 15. 

   

  mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaid.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah: ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 15. 

   

  mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, lukman hakim mahamod, mohd izhar ariff mohd kashim, rosmawati mohamad rasit, muhammad nazir alias.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah.  - 18. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, mohd sham kamis.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 26. 

   

  mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

   

  amir fazlim yusoff, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 5: 137-170. 

   

  muhammad nazir alias, ahmad irdha mokhtar, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2023).  maqasid syariah sebagai asas penentuan hukum syarak.  - 130. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, muhammad nazir alias, mahimun sardi, nur fasihah ahmad.  (2020).  pendidikan syariah islamiyyah tingkatan 5.  - 220. 

   

  ahmad irdha mokhtar, muhammad nazir alias, hasrin hakim sulong.  (2019).  pendidikan syariah islamiah tingkatan 4.  - 210. 

   

  amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff & muhammad nazir alias.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - 251. 

   

  mohd hafiz bin safiai;khairul anwar @ johari bin mastor;roziah bt. sidik @ mat sidek;ermy azziaty binti rozali;muhammad nazir bin alias;mohd al adib bin samuri;mohd izhar ariff bin mohd kashim.  (2023).  penggunaan parameter altitud matahari -18º bagi penentuan waktu subuh dan implikasinya terhadap sosio ibadah.  -

   

  mohammad zaini bin yahaya;muhammad nazir bin alias;muhammad adib bin samsudin;mohd izhar ariff bin mohd kashim;rosmawati binti mohamad rasit.  (2023).  pembinaan standard penarafan hotel mesra muslim berdasarkan maqasid syariah.  -

   

  mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;najah nadiah binti amran;muhammad nazir bin alias;a`dawiyah binti ismail;nurhafilah binti musa;siti maheran binti ismail @ ibrahim.  (2022).  pembinaan modul advokasi pembendungan perkahwinan kanak-kanak bagi pertubuhan ngo muslim di malaysia.  -

   

  mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;zuliza binti mohd. kusrin;muhammad nazir bin alias.  (2022).  pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah.  -

   

  prof madya dato dr mohd izhar ariff bin mohd kashim; prof. madya datin dr. nurina bt anuar; dr muhammad nazir bin alias; prof. madya dr sahilah binti abd. mutalib; dr mohammad zaini bin yahaya; dr. mohammad safiyyah shahimi.  (2022).  laporan penuh 18 mei 2022 kajian awal penentuan hukum memakan daging kultur (cultured meat) menurut perspektif islam dan sains.  - 1-97.