encik muhammad nazir bin alias

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 nazir@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213160

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • mohd sham kamis, muhammad nazir alias, maimun aqsha lubis , damien mikeng, syahrul ghani zainal abidin , md.jais ismail, rorlinda yusof.  (2021).  learning arabic using telegram in the laptop: the language learning style of malaysian gifted learners.  - journal of language and linguistic studies.  591-599. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, ahmad irdha mokhtar, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd sham kamis, nursyahidah alias.  (2021).  a review of maslahah mursalahand maqasid shariahas methods of determining islamic legal ruling.  - turkish journal of computer and mathematics education.  2994-3001. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin.  (2021).  hukum perkahwinan kanak-kanak dalam islam.  - konsultasi dan dailog bersama pengarah jabatan agama negeri dan ketua hakim syarie mahkamah syariah negeri berkenaan isu perkahwinan kanak-kanak.  1-15. 

   

  mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, lukman hakim mahamod, mohd izhar ariff mohd kashim, rosmawati mohamad rasit, muhammad nazir alias.  (2021).  aspek penjagaan nyawa (hifz al-nafs) dalam pengelasan hotel mesra muslim.  - international research conference on shariah compliant industries (ircsi).  950-966. 

   

  mohd sham kamis, muhammad nazir alias, nik abdul rahim nik abdul ghani, norhayuza mohamad, aini akmar mohd kasim, mohammad firdaus mohammad hatta.  (2020).  readiness of understanding the arabic terms in usul fiqh.  - journal of education and e-learning research.  100-103. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  nursyahidah alias, nurazzah abd rahman, normaly kamal ismail, zulhilmi mohamed nor & muhammad nazir alias.  (2016).  graph-based text representation for malay translated hadith text.  - 2016 third international conference on information retrieval and knowledge management (camp).  60-66. 

   

  nursyahidah alias, nurazzah abd rahman, normaly kamal ismail, zulhilmi mohamed nor & muhammad nazir alias.  (2016).  graph-based text representation for malay translated hadith text.  - 2016 third international conference on information retrieval and knowledge management (camp).  60-66. 

   

  mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

   

  johana mohd taib, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & amir fazlim yusoff.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 4: 91-136. 

   

  amir fazlim yusoff, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 5: 137-170. 

   

  amir husin mohd nor, muhammad nazir alias, amir fazlim yusoff & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 6: 171-196. 

   

  muhammad nazir alias, amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff, mohd fadhil mohd faudzi, siti arpah jaafar & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 1: 1-40. 

   

  mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

   

  muhammad nazir alias, amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff, mohd fadhil mohd faudzi, siti arpah jaafar & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 1: 1-40. 

   

  amir husin mohd nor, muhammad al-adib samuri, muhammad nazir alias, hashim mehat, amir fazlim yusoff & mudasir rosder.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 3: 67-90. 

   

  johana mohd taib, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & amir fazlim yusoff.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 4: 91-136. 

   

  amir fazlim yusoff, amir husin mohd nor, muhammad nazir alias & johana mohd taib.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - Bab 5: 137-170. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, muhammad nazir alias, mahimun sardi, nur fasihah ahmad.  (2020).  pendidikan syariah islamiyyah tingkatan 5.  - 220. 

   

  ahmad irdha mokhtar, muhammad nazir alias, hasrin hakim sulong.  (2019).  pendidikan syariah islamiah tingkatan 4.  - 210. 

   

  amir husin mohd nor, amir fazlim yusoff & muhammad nazir alias.  (2010).  kesalahan jenayah aqidah menurut kerangka perundangan di malaysia.  - 251. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin.  (2021).  hukum perkahwinan kanak-kanak dalam islam.  - konsultasi dan dailog bersama pengarah jabatan agama negeri dan ketua hakim syarie mahkamah syariah negeri berkenaan isu perkahwinan kanak-kanak.  1-15. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail,muhammad nazir alias, aliza alias, abdul muhaimin mahmood..  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-60. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, sahilah abd mutalib, nurina anuar, mat noor mat zain, muhammad nazir elias, muhammad zaini yahaya, wan masluqma..  (2020).  penentuan hukum plasma darah dalam makanan menurut islam (fatwa kebangsaan).  - 1-54. 

   

  zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, mumammad nazir alias, aliza alias.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan cadangan kajian di jakim.  1-23. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18.