ts. shahrina binti shahrani

guru

pejabat dekan fakulti teknologi & sains maklumat

 shahrina@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Shahrina Shahrani ialah Guru Bahasa di Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia. Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005. Beliau memulakan kerjaya sebagai Guru Bahasa pada tahun 2006. Beliau mempunyai pengalaman dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran bagi kursus Pengaturcaraan, Pangkalan Data, Pangkalan Data Lanjutan, Pemikiran Sistem dan Konsep, dan Pengaturcaraan Web.
  Shahrina Shahrani is a Guru Bahasa at the Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia. She received the Bachelor Degree in Information Technology from Universiti Kebangsaan Malaysia in 2005. She started career as Guru Bahasa in 2006. She has experience in conducting teaching and learning for courses on Programming, Databases, Advanced Databases, System Thinking and Concepts, and Web Programming.

 • masura binti rahmat;tengku siti meriam binti tengku wook;azura binti ishak;noor faridatul ainun binti zainal;shahrina binti shahrani;rohizah binti abd. rahman.  (2024).  savid : pembelajaran asas tanaman sawit berasaskan pendekatan demonstrasi melalui video..  -

   

  shahrina binti shahrani;mohammad faidzul bin nasrudin;azura binti ishak;noor faridatul ainun binti zainal;masura binti rahmat;rohizah binti abd. rahman.  (2024).  ‘didik sawit’ berasaskan web bagi pembelajaran pengenalan industri sawit kepada pelajar sekolah menengah.  -

   

  azura binti ishak;norlin binti khalid;noor faridatul ainun binti zainal;masura binti rahmat;shahrina binti shahrani;rohizah binti abd. rahman.  (2024).  aplikasi mudah alih pembajaan sawit (baja sawit) berasaskan infografik.  -

   

  shahrina shahrani, masura rahmat, rohizah abd rahman, noor faridatul ainun zainal, azura ishak, mohammad faidzul nasrudin.  (2024).  didik sawit : pendedahan industri sawit kepada pelajar sekolah.  - advancing knowledge for success (akses).  76-77. 

   

  masura rahmat, azura ishak, shahrina shahrani, rohizah abd rahman, noor faridatul ainun zainal, tengku siti meriam tengku wook, kauthar mohd daud, nur hanani mansor..  (2024).  memperkasa pekebun sawit melalui pemindahan teknologi video dan pengenalan savid.  - buletin akses vol 5.  82-83. 

   

  rohizah abd rahman, azura ishak, shahrina shahrani, noor faridatul ainun zainal, masura rahmat.  (2016).  impak tahap keyakinan pelajar terhadap pencapaian ujian makmal dalam pelaksanaan makmal kendiri bagi kursus asas pengaturcaraan.  - jurnal teknologi (sciences & engineering).  65-72. 

   

  azura ishak, masura rahmat, shahrina shahrani, noor faridatul ainun zainal, rohizah abd rahman.  (2014).  keselarasan personaliti dengan pemilihan program sains komputer dan teknologi maklumat.  - jurnal teknologi.  49-55. 

   

  kamsuriah ahmad, suhaila zainudin, shahrina shahrani.  (2023).  interactive stem in cyber awareness learning system.  - 2023 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  1-5. 

   

  masura rahmat, shahrina shahrani, rodziah latih, noor faezah mohd yatim, noor faridatul ainun zainal, rohizah ab rahman.  (2012).  major problems in basic programming that influence student.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  noor faridatul ainun zainal, shahrina shahrani, noor faezah mohd yatim, rohizah abd rahman, masura rahmat, rodziah latih.  (2012).  students` perception and motivation towards programming.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  shahrina shahrani, noor faridatul ainun zainal, rohizah abd rahman, masura rahmat, azura ishak.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia mendepani cabaran globalisasi.  - 11. 

   

  masura rahmat, azura ishak, shahrina shahrani, noor faridatul ainun, rohizah abd rahman, & tengku siti meriam tengku wook.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia mendepani cabaran globalisasi.  - 8. 

   

  masura rahmat, noor faridatul ainun zainal, shahrina shahrani, rohizah abd rahman, azura ishak, rodziah latih, marini abu bakar.  (2019).  teknologi komputeran generasi-z.  - 19. 

   

  marini abu bakar, rodziah latih, masura rahmat, noor faridatul ainun zainal, shahrina shahrani, rohizah abd rahman, azura ishak.  (2019).  teknologi komputeran generasi-z.  - 13. 

   

  azura ishak, masura rahmat, shahrina shahrani, noor faridatul ainun zainal & rohizah abdul rahman.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 6 : 60-68. 

   

  masura rahmat, azura ishak, shahrina shahrani, noor faridatul ainun, rohizah abd rahman, & tengku siti meriam tengku wook.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia mendepani cabaran globalisasi.  - 8. 

   

  shahrina shahrani, noor faridatul ainun zainal, rohizah abd rahman, masura rahmat, azura ishak.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia mendepani cabaran globalisasi.  - 11. 

   

  nur syazwani muhamad nasir, shahrina shahrani.  (2022).  aplikasi mudah alih untuk komuniti.  - 15. 

   

  rohizah abd rahman, azura ishak, masura rahmat, shahrina shahrani, noor faridatul ainun zainal, zaihosnita hood & junaidah kasim.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 12. 

   

  azura ishak, masura rahmat, shahrina shahrani, noor faridatul ainun zainal & rohizah abd rahman.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 13. 

   

  masura binti rahmat;tengku siti meriam binti tengku wook;azura binti ishak;noor faridatul ainun binti zainal;shahrina binti shahrani;rohizah binti abd. rahman.  (2024).  savid : pembelajaran asas tanaman sawit berasaskan pendekatan demonstrasi melalui video..  -

   

  shahrina binti shahrani;mohammad faidzul bin nasrudin;azura binti ishak;noor faridatul ainun binti zainal;masura binti rahmat;rohizah binti abd. rahman.  (2024).  ‘didik sawit’ berasaskan web bagi pembelajaran pengenalan industri sawit kepada pelajar sekolah menengah.  -

   

  azura binti ishak;norlin binti khalid;noor faridatul ainun binti zainal;masura binti rahmat;shahrina binti shahrani;rohizah binti abd. rahman.  (2024).  aplikasi mudah alih pembajaan sawit (baja sawit) berasaskan infografik.  -

   

  shahrina shahrani, masura rahmat, rohizah abd rahman, noor faridatul ainun zainal, azura ishak, mohammad faidzul nasrudin.  (2024).  didik sawit : pendedahan industri sawit kepada pelajar sekolah.  - advancing knowledge for success (akses).  76-77. 

   

  masura rahmat, azura ishak, shahrina shahrani, rohizah abd rahman, noor faridatul ainun zainal, tengku siti meriam tengku wook, kauthar mohd daud, nur hanani mansor..  (2024).  memperkasa pekebun sawit melalui pemindahan teknologi video dan pengenalan savid.  - buletin akses vol 5.  82-83.