prof. madya dr. mohd hafizuddin syah bangaan abdullah

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 m_hafiz@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr. Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah merupakan pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana dari Monash University, Australia dan Doktor Pentadbiran Perniagaan (DBA) dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pengurusan risiko. Beliau mengajar kursus-kursus pengurusan risiko dan pengurusan kewangan. Bidang kepakaran dan penyelidikan beliau ialah enterprise risk management (ERM). Selain pengajaran dan penyelidikan, beliau juga terlibat dalam beberapa projek perundingan dengan industri seperti Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM), Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia dan International Shari’ah Research Academy (ISRA). Beliau merupakan Ahli dalam Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Risiko (NSC 25/TC 8), Jabatan Standard Malaysia dan juga Ahli Persatuan Pengurusan Risiko dan Insurans Malaysia (MARIM). Selain itu, Dr Mohd Hafizuddin juga pernah dilantik sebagai Marker/ Examiner untuk Modul Pengurusan Risiko oleh Chartered Secretaries Malaysia (MAICSA).
  Dr. Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah is a senior lecturer at the Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia. He obtained his master degree from Monash University, Australia and a Doctor of Business Administration (DBA) from Universiti Kebangsaan Malaysia in the area of risk management. He teaches risk management and financial management courses. His primary area of expertise and research is enterprise risk management (ERM). Apart from teaching and research, he also engaged in a few project consultations with the industry such as Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM), the Department of Occupational Safety and Health Malaysia, International Shari’ah Research Academy (ISRA). He is currently a Member of the Technical Committee for Risk Management (NSC 25/TC 8), the Department of Standards Malaysia, and the Malaysian Association of Risk and Insurance Management (MARIM). Dr. Mohd Hafizuddin was a Marker/ Examiner for Risk Management Module by Chartered Secretaries Malaysia (MAICSA).

 • ummu ajirah abdul rauf, mazzlida mat deli, maryam jamilah ashaari, ainul huda jamil, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti intan nurdiana wong abdullah.  (2024).  optimizing financial performance: a framework for malaysian public higher education through enterprise risk management.  - international conference on humanities, social science and business management (ichssbm-2024).  1-15. 

   

  ummu ajirah abdul rauf, ainul huda jamil, maryam jamilah ashaari, mazzlida mat deli, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, aisyah abdul rahman, siti intan nurdiana wong abdullah.  (2024).  are information systems crucial in higher education? evidence from empirical study.  - 3rd international conference on multidisciplinary research for sustainable innovation (3rd icmrsi).  1-17. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah , amira azmi, rubayah yaakob, hendon redzuan.  (2024).  risk management literacy level among oil palm smallholders in malaysia.  - jurnal manajemen hutan tropika.  129-137. 

   

  ummu ajirah abdul rauf, mazzlida mat deli, maryam jamilah ashaari, ainul huda jamil, siti intan nurdiana wong abdullah.  (2024).  cb-sem modelling on work coordination and enterprise risk management towards performance of malaysian public higher education.  - 4th international conference on advancing knowledge from multidisciplinary perspectives in engineering & technology.  1-16. 

   

  norlin binti khalid;rubayah binti yakob;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2023).  the role of food and energy market structure, political risk and macroeconomic factors within brics in forecasting palm oil demand..  -

   

  shahida shahimi, hafizuddin-syah b.a.m, hanisah s.f.  (2023).  sustainability practices and financial profitability: the case of the worlds top 20 crude palm oil producers.  - sage open.  1-14. 

   

  rubayah yakob, mohd hafizuddin-syah bangaan abdullah, sajiah yakob, nooraida yakob, nurul hidayah md. razali, hairolanuar mohamad.  (2022).  analysis of enterprise risk management practices in malaysian waqf institutions.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  569-585. 

   

  rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2019).  contract comprehension: prudent takaful claim decision.  - asian journal of management cases.  1-23. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, rubayah yakob, azlia asmira ruslee.  (2019).  penentu pemilikan takaful mikro dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah.  - journal of nusantara studies.  101-125. 

   

  sajiah yakob, hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - south east asian journal of management.  1-23. 

   

  rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m, nurfarhana hani badrul hisham.  (2019).  demographic analysis towards the understanding of education takaful (islamic insurance) plan.  - geografia malaysian journal of society and space.  92-105. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah , amira azmi, rubayah yaakob, hendon redzuan.  (2024).  risk management literacy level among oil palm smallholders in malaysia.  - jurnal manajemen hutan tropika.  129-137. 

   

  shahida shahimi, hafizuddin-syah b.a.m, hanisah s.f.  (2023).  sustainability practices and financial profitability: the case of the worlds top 20 crude palm oil producers.  - sage open.  1-14. 

   

  bahariatulaini badri harun, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2023).  financial capability: a bibliometric analysis and sustainable future research directions.  - journal of law and sustainable development.  1-30. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2023).  systematic literature review on the empirical evidence in waqf studies.  - journal of economic cooperation and development.  1-31. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, roziana baharin.  (2023).  penentu kecekapan institusi wakaf.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-16. 

   

  hendon redzuan, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  prinsip pengurusan risiko dan insurans.  - 355. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, norlin khalid, muhammad faliq abd razak.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 10. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2021).  pembangunan harta wakaf: isu dan cabaran di malaysia.  - 25. 

   

  shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti hanisah fuad.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 11. 

   

  mohd. badrul hakimi daud, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, hafizi ab. majid.  (2020).  case studies in sukuk.  - 9. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, norlin khalid, muhammad faliq abd razak.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 10. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2021).  pembangunan harta wakaf: isu dan cabaran di malaysia.  - 25. 

   

  shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti hanisah fuad.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 11. 

   

  shahida shahimi, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd. badrul hakimi daud, hafizi ab. majid.  (2020).  case studies in sukuk.  - 12. 

   

  mohd. badrul hakimi daud, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah, shahida shahimi, hafizi ab. majid.  (2020).  case studies in sukuk.  - 9. 

   

  siti rahimah umar, norlinda omar, mohd nizam ab rahman, kadir arifin, ain basirah zulkifly, mohamad iqmal arbayin, zai azira mohd radzi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, rahaida ramli, shurianie rahim, mohd noor faizal mohd nadzir, mohammad zakie mo.  (2022).  e-buku kompilasi prosedur operasi standard (sop) pencegahan penularan wabak covid-19 universiti kebangsaan malaysia.  - 107. 

   

  hendon redzuan, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  prinsip pengurusan risiko dan insurans.  - 355. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hawati janor.  (2020).  performance and enterprise risk management: solving firm's dilemma.  - 112. 

   

  md daud ismail, doris padmini s. selvaratnam, hazrul izuan shahiri, mara ridhuan che abdul rahman, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2020).  buku panduan latihan industri fakulti ekonomi dan pengurusan.  - 32. 

   

  shahida shahimi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd badrul hakimi daud.  (2020).  case studies in sukuk.  - 127. 

   

  ummu ajirah abdul rauf, ainul huda jamil, maryam jamilah ashaari, mazzlida mat deli, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, aisyah abdul rahman, siti intan nurdiana wong abdullah.  (2024).  are information systems crucial in higher education? evidence from empirical study.  - 3rd international conference on multidisciplinary research for sustainable innovation (3rd icmrsi).  1-17. 

   

  ummu ajirah abdul rauf, mazzlida mat deli, maryam jamilah ashaari, ainul huda jamil, siti intan nurdiana wong abdullah.  (2024).  cb-sem modelling on work coordination and enterprise risk management towards performance of malaysian public higher education.  - 4th international conference on advancing knowledge from multidisciplinary perspectives in engineering & technology.  1-16. 

   

  ummu ajirah abdul rauf, mazzlida mat deli, maryam jamilah ashaari, ainul huda jamil, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti intan nurdiana wong abdullah.  (2024).  optimizing financial performance: a framework for malaysian public higher education through enterprise risk management.  - international conference on humanities, social science and business management (ichssbm-2024).  1-15. 

   

  norlin binti khalid;rubayah binti yakob;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2023).  the role of food and energy market structure, political risk and macroeconomic factors within brics in forecasting palm oil demand..  -

   

  aisyah binti abdul rahman;hawati binti janor;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2023).  are the largest malaysian banks valued more highly?.  -