dr. asma hakimah binti ab. halim

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang antarabangsa & siyar (cilas)

 hakimah@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Asma Hakimah Ab Halim adalah pensyarah di Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi dan seterusnya menyambung pengajiannya di Sekolah Agama Rendah Sungai Merab Luar sehingga tingkatan tiga. Setelah itu, beliau telah mendapat tempat di Sekolah Menengah Agama Persekutuan dan menyelesaikan SPMnya di sekolah tersebut. Dengan kelulusan yang dimiliki melayakkan beliau untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan diterima masuk ke Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya, memperoleh Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LBB) dan melengkapkan ijazah kedua iaitu Ijazah Sarjana Muda Syariah (LLB.S) Sepanjang sesi pengajian tersebut, beliau turut mengambil sijil dalam pentadbiran syarikat (CiCA) di dalam institusi yang sama. Untuk melengkapkan diri sebagai pelajar undang-undang, beliau telah menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan di bawah Tetuan Elida, Imran & Partners di Kajang. Setelah mendirikan rumatangga, beliau menyambung pengajian ke peringkat sarjana di Fakulti Undang-undang, UKM. Berbekalkan sijil sarjana Undang-undang, beliau bertugas sebagai tutor sementara di beberapa buah institusi pengajian tinggi seperti dan sebagai pensyarah di Universiti Multimedia, sebelum diterima masuk sebagai pensyarah sementara di Fakulti Undang-undang, UKM. Setelah itu, beliau menyambung pengajian di peringkat PhD di Glasgow Caledonian University dan dianugerahkan ijazah doktor falsafah pada May 2015. Bidang kajian beliau bertajuk: ‘Sukuk in Malaysia and Dubai: Selected Legal and Shari’ah Issues.’ Di samping tugas-tugas akademik, Asma juga turut aktif terlibat dalam program yang dianjurkan di peringkat badan bukan kerajaan (NGO), menghadiri seminar, perbincangan intelektual dan turut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial.

 • asma hakimah binti ab halim, mustafa `afifi bin ab halim, mohd izzat amsyar mohd arif.  (2024).  financial technology: an overview on shariah and legal implication.  - kne social sciences / 4th international conference on law reform (4th inclar).  1027-1037. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  the negative view of iraqi law on the crimes of witchcraft and sorcery.  - journal of law and sustainable development.  1-18. 

   

  nur mohd iqzuan samsudin, asma hakimah ab. halim, rasyikah md khalid.  (2023).  pemeliharaan alam dan air: perspektif syariah dan isu perundangan.  - 14. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  incest in iraq and the legal view of the act.  - journal of law and sustainable development.  1-24. 

   

  suhaizad bin saifuddin ,asma hakimah binti ab. halim.  (2023).  pengenalan kepada jurispruden islam (usul fiqh).  - 1-45. 

   

  syazwan mohd. yusof, ramalinggam rajamanickam, asma hakimah ab. halim.  (2019).  kebolehterimaan keterangan forensik dari perspektif maqasid syariah.  - akademika.  117-127. 

   

  hakimah yaacob, ruzian markom, asma hakimah.  (2018).  coping with the international standards of basel committee on core principles on effective banking supervision (bcbs): analysis and reform for islamic banking.  - international journal of business and society. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  incest in iraq and the legal view of the act.  - journal of law and sustainable development.  1-24. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  the negative view of iraqi law on the crimes of witchcraft and sorcery.  - journal of law and sustainable development.  1-18. 

   

  mohd zamre mohd zahir, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya, shahrul mizan ismail, mohd shahril nizam md radzi, asma hakimah ab. halim, nor hikma mohamad nor..  (2022).  a study concerning to the tight spot of different work types that can be protected by copyright.  - res militaris.  7057-7065. 

   

  mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaacob, asma hakimah ab. halim.  (2022).  aplikasi model altman untuk meramal kejadian kemungkiran sukuk di pasaran sukuk malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-23. 

   

  alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2020).  corroboration of marriages chapter mirat al-tullab: guide in malay world.  - international journal of academic research in business and social sciences.  128-136. 

   

  asma hakimah ab halim dan ruzian markom.  (2018).  sukuk murabahah under malaysian plural legal system.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  asma hakimah binti ab halim.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam malaysia.  - 15. 

   

  nur mohd iqzuan samsudin, asma hakimah ab. halim, rasyikah md khalid.  (2023).  pemeliharaan alam dan air: perspektif syariah dan isu perundangan.  - 14. 

   

  mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

   

  khurram parvez raja, mariani abdul majid, asma hakimah ab halim.  (2021).  law, regulation and practice of islamic finance with particular reference to malaysia some selected essays.  - 12. 

   

  aminurasyed mahpop, asma hakimah ab halim, hasani mohd ali.  (2021).  law, regulation and practice of islamic finance with particular reference to malaysia.  - 24. 

   

  nur mohd iqzuan samsudin, asma hakimah ab. halim, rasyikah md khalid.  (2023).  pemeliharaan alam dan air: perspektif syariah dan isu perundangan.  - 14. 

   

  asma hakimah binti ab halim.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam malaysia.  - 15. 

   

  suhaimi ab rahman, anuar shah bali mahomed, suraiya osman, abdullaah jalil, asma hakimah ab halim.  (2022).  good governance and the sustainable development goals in southeast asia.  - 12. 

   

  khurram parvez raja, mariani abdul majid, asma hakimah ab halim.  (2021).  law, regulation and practice of islamic finance with particular reference to malaysia some selected essays.  - 12. 

   

  ab halim muhammad dan asma hakimah ab halim.  (2021).  membangun ekonomi manusiawi.  - 7. 

   

  mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

   

  ab halim el-muhammady, mat azid kadir, fadlina kamis, atifah mohd nor, salihaton rafeah sharudin, rossidah hanapi, norazela mat jamil dan asma hakimah ab halim.  (2022).  kaedah 5m dalam mempelajari al qur'an.  - 45. 

   

  abdul halim el muhammady, asma hakimah ab halim.  (2019).  qanun pahang: zaman pemerintahan sultan abdul ghaffar mahyuddin shah (1592-1614m).  - 323. 

   

  suhaizad bin saifuddin ,asma hakimah binti ab. halim.  (2023).  pengenalan kepada jurispruden islam (usul fiqh).  - 1-45. 

   

  muhamad helmi bin md. said, nazura binti abdul manap, suhaizad bin saifuddin, asma hakimah binti ab. halim, mohamad azhan bin yahya, raja mazelan bin raja deraman, zarul izham bin jaapar, masmadhanur aslinda binti ali.  (2023).  keperluan penubuhan dan pewartaan pusat pemulihan bagi memperkasakan pelaksanaan hukuman alternatif kes jenayah syariah di negeri sembilan.  - 1-208. 

   

  mohamad azhan bin yahya;nur laily binti mohammad khadri;asma hakimah binti ab. halim;ramalinggam a/l a.rajamanickam;mohammad nazeri bin osman;nurul hidayat binti ab rahman;shahrul mizan bin ismail;muhamad helmi bin md said;mohd zamre bin mohd zahir.  (2023).  peojek penyelidikan komuniti kekeluargaan dan perundangan islam.  -

   

  jady@zaidi hassim, hanim kamaruddin, muhamad helmi md. said, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, mohammad nazeri osman, mohd faizal jaffar & nur laily mohammad khadri.  (2022).  modul pelaksanaan kaedah alternatif kepada kursus latihan amali/ industri (uuuk 4005) fakulti undang-undang universiti kebangsaan malaysia.  - modul pelaksanaan kaedah alternatif kepada kursus latihan amali/ industri (uuuk 4005) fakulti undang-undang universiti kebangsaan malaysia.  1-5. 

   

  asma hakimah binti ab halim, ab halim muhammad.  (2022).  perundangan islam dalam manuskrip melayu sebelum penjajahan.  - persidangan dan pameran antarabangsa manuskrip melayu 2022.  1-13.