dr. asma hakimah binti ab. halim

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang antarabangsa & siyar (cilas)

 hakimah@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Asma Hakimah Ab Halim adalah pensyarah di Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Baru Bangi dan seterusnya menyambung pengajiannya di Sekolah Agama Rendah Sungai Merab Luar sehingga tingkatan tiga. Setelah itu, beliau telah mendapat tempat di Sekolah Menengah Agama Persekutuan dan menyelesaikan SPMnya di sekolah tersebut. Dengan kelulusan yang dimiliki melayakkan beliau untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan diterima masuk ke Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya, memperoleh Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LBB) dan melengkapkan ijazah kedua iaitu Ijazah Sarjana Muda Syariah (LLB.S) Sepanjang sesi pengajian tersebut, beliau turut mengambil sijil dalam pentadbiran syarikat (CiCA) di dalam institusi yang sama. Untuk melengkapkan diri sebagai pelajar undang-undang, beliau telah menjalani latihan dalam kamar selama 9 bulan di bawah Tetuan Elida, Imran & Partners di Kajang. Setelah mendirikan rumatangga, beliau menyambung pengajian ke peringkat sarjana di Fakulti Undang-undang, UKM. Berbekalkan sijil sarjana Undang-undang, beliau bertugas sebagai tutor sementara di beberapa buah institusi pengajian tinggi seperti dan sebagai pensyarah di Universiti Multimedia, sebelum diterima masuk sebagai pensyarah sementara di Fakulti Undang-undang, UKM. Setelah itu, beliau menyambung pengajian di peringkat PhD di Glasgow Caledonian University dan dianugerahkan ijazah doktor falsafah pada May 2015. Bidang kajian beliau bertajuk: ‘Sukuk in Malaysia and Dubai: Selected Legal and Shari’ah Issues.’ Di samping tugas-tugas akademik, Asma juga turut aktif terlibat dalam program yang dianjurkan di peringkat badan bukan kerajaan (NGO), menghadiri seminar, perbincangan intelektual dan turut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial.

 • asma hakimah ab halim.  (2021).  vaksin menurut perspektif islam dan implikasi perundangan terhadap penyebaran berita tidak benar tentang vaksin.  - 1-29. 

   

  hizri hasshan, ruzian markom, asma hakimah ab. halim.  (2021).  pematuhan syariah dalam penyediaan dokumentasi perundangan melibatkan pembiayaan islam dan instrumen pengurusan kekayaan islam di malaysia.  - islamiyyat.  105-114. 

   

  syazwan mohd. yusof, ramalinggam rajamanickam & asma hakimah ab. halim.  (2021).  kedudukan keterangan forensik dari sudut fiqh.  - islamiyyat.  55-66. 

   

  nur mohd iqzuan samsudin asma hakimah ab. halim rasyikah md. khalid.  (2021).  adakah kecerdasan buatan boleh berfungsi sebagai penasihat syariah? analisis peranannya dalam sektor pasaran modal islam.  - islamiyyat.  3-15. 

   

  fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

   

  syazwan mohd. yusof, ramalinggam rajamanickam, asma hakimah ab. halim.  (2019).  kebolehterimaan keterangan forensik dari perspektif maqasid syariah.  - akademika.  117-127. 

   

  hakimah yaacob, ruzian markom, asma hakimah.  (2018).  coping with the international standards of basel committee on core principles on effective banking supervision (bcbs): analysis and reform for islamic banking.  - international journal of business and society. 

   

  asma hakimah ab halim dan ruzian markom.  (2018).  sukuk murabahah under malaysian plural legal system.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  asma hakimah ab halim dan ruzian markom.  (2018).  sukuk murabahah under malaysian plural legal system.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, asma hakimah ab halim.  (2019).  dispute resolution in islamic finance: alternatives to litigation?.  - 24. 

   

  khairunnisa kasa dan asma hakimah ab halim.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 21. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, mashitoh yaacob, ama hakimah ab. halim, jady@zaidi hassim & rooshida merican abdul rahim merican.  (2016).  undang-undang industri: pengguna dan alam sekitar.  - Bab 15 hlm 333-350. 

   

  zinatul ashiqin zainol, jady hashim, asma hakimah ab halim.  (2015).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 248-282 (9). 

   

  siti faridah abdul jabbar & asma hakimah ab halim.  (2015).  research handbook on international financial crime.  - 356-365. 

   

  ruzian markom, asma hakimah abd halim.  (2019).  pengguna dan hak pengguna.  - 19. 

   

  khairunnisa kasa dan asma hakimah ab halim.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 21. 

   

  siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, asma hakimah ab halim.  (2019).  dispute resolution in islamic finance: alternatives to litigation?.  - 24. 

   

  mohd ma'sum billah, asma hakimah ab halim and aminurasyed mahpop.  (2019).  halal cryptocurrency management.  - 13. 

   

  ab halim muhammad dan asma hakimah ab halim.  (2017).  ilmuwan pencerah umat : misi dan wawasan dalam kebangkitan islam di alaf baharu.  - 140. 

   

  abdul halim el muhammady, asma hakimah ab halim.  (2019).  qanun pahang: zaman pemerintahan sultan abdul ghaffar mahyuddin shah (1592-1614m).  - 323. 

   

  asma hakimah ab halim.  (2021).  vaksin menurut perspektif islam dan implikasi perundangan terhadap penyebaran berita tidak benar tentang vaksin.  - 1-29. 

   

  fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

   

  mohamad azhan yahya, asma hakimah ab. halim.  (2020).  garis panduan latihan amali.  - 1-15. 

   

  asma hakimah ab halim.  (2020).  kaedah fiqh iii.  - 1-9. 

   

  asma hakimah ab halim.  (2020).  qawa'id fiqhiyyah ii (kaedah fiqh/islamic legal maxim).  - 1-13.