dr. mohd faizulamri bin mohd saad

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 faizam@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Mohd Faizulamri bin Mohd Saad, merupakan Pensyarah Kanan di Pusat Kajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Berkelulusan Doktor Falsafah dalam bidang Qira’at dan Tafsir (UKM), Sarjana dalam bidang Qira’at, Tafsir dan Fiqh (UKM) dan BA dalam bidang al-Quran dan Qiraat (Maahad Qiraat al-Azhar, Shoubra). Beliau memulakan tugas di Darul Quran JAKIM selama 3 tahun, seterusnya berkhidmat sebagai pensyarah di UKM bermula 2007 sehingga kini. Berpengalaman dalam penulisan buku dan jurnal di peringkat tempatan dan antarabangsa. Beliau juga terlibat dengan pelbagai penyelidikan berkaitan al-Quran, Qira’at, Tahfiz, Tadabbur al-Quran, Pendidikan Khas dan lain-lain.

 • mohd faizulamri mohd saad, nur syuhada mohd ataa, sabri mohamad, hamdi ishak.  (2023).  analisis elemen kbat dalam dokumen standard kurikulum dan penilaian (dskp) hifz al-quran di bawah kurikulum bersepadu tahfiz (kbt).  - jurnal amu (tinta artikulasi membina ummah).  80-89. 

   

  latifah abdul majid, hamdi ishak, faizulamri mohd saad, mohd nasir abdul majid, remy rozainy mohd zainol asri.  (2023).  pembinaan garis panduan pelupusan dan perawatan mushaf al-quran melalui teknologi hijau frgs/1/2020/ss/10/ukm/02/7.  - 1-186. 

   

  pipin armita, mohd faizulamri mohd saad.  (2023).  the concept of writing in the quran: analysis of the terms kataba, khat and satara.  - journal of quran and tafseer studies.  68-87. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  mohd faizulamri bin mohd saad;mohd. nazri bin ahmad;sabri bin mohamad.  (2023).  penghujahan qiraat mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  -

   

  hamdi ishak, mohd hanafi mamat, mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad.  (2019).  learning and student's achievement factors in j-qaf khatam quran model.  - islamiyyat : the journal of islamic studies.  29-38. 

   

  karimuddin nasution, mohd faizulamri mohd saad & wan nasyrudin wan abdullah.  (2018).  pemikiran musdah mulia dalam pembaharuan pentafsiran al-quran.  - islamiyyat. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, nur syuhada mohd ataa, sabri mohamad, hamdi ishak.  (2023).  quranic exegesis of al-bahr al-muhit: narration of hadith and isra'iliyyat.  - international journal of academic research in progressive education and development.  735-743. 

   

  latifah abdul majid, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, nasir abdul majid, ameer areff iskandar mohd azhar.  (2022).  ethical disposal of mashaf al-quran damaged by flood disaster in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1518-1529. 

   

  nurul asma mazlan, zamri arifin, suhaila zailani, nur aqilah norwahi, mohd faizulamri mohd saad, mohd norazmi nordin, mohd arafat jaafar.  (2022).  indicators for arabic language lectures' competencies in universiti teknologi mara on teaching effectiveness: a hybrid pls-sem modelling approach.  - central asia and the caucasus.  1603-1617. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, nurul asma mazlan, nur zainatul nadra zainol, afrizal nur.  (2022).  criticism towards quranic text with mutawatir status.  - international journal of academic research in business and social sciences.  880-888. 

   

  nurul nadiah mustaza, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, sabri mohamad, nur syuhada mohd ataa.  (2022).  the development of akhlaq(morality) in the modern era based on the contemplation of parable from the ad people.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1685-1692. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak, haziyah hussin, latifah abd. majid.  (2023).  model mushaf al-quran tadabbur.  - 45. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2022).  mushaf al-quran: penulisan dan penandaan.  - 181. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, ashraf ismail, hamdi ishak, haziyah hussin.  (2020).  modul hafazan al-quran fakulti pengajian islam.  - 169. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 11. 

   

  nur hanisah mohd nor afandi, najah nadiah amran, mohd faizulamri mohd saad.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 12. 

   

  hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 10. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu giraat di malaysia.  - 17. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu giraat di malaysia.  - 11. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak, haziyah hussin, latifah abd. majid.  (2023).  model mushaf al-quran tadabbur.  - 45. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2022).  mushaf al-quran: penulisan dan penandaan.  - 181. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad.  (2022).  pengajian ilmu qiraat: teori dan praktikal.  - 187. 

   

  mohd nazri ahmad & mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  riwayat-riwayat sahih asbab al-nuzul di dalam tafsir nurul ihsan.  - 193. 

   

  latifah abdul majid, hamdi ishak, faizulamri mohd saad, mohd nasir abdul majid, remy rozainy mohd zainol asri.  (2023).  pembinaan garis panduan pelupusan dan perawatan mushaf al-quran melalui teknologi hijau frgs/1/2020/ss/10/ukm/02/7.  - 1-186. 

   

  mohd faizulamri bin mohd saad;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;hamdi bin ishak.  (2023).  pembinaan model al-quran tadabbur berdasarkan keperluan huffaz al-quran.  -

   

  mohd faizulamri bin mohd saad;mohd. nazri bin ahmad;sabri bin mohamad.  (2023).  penghujahan qiraat mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  -

   

  hamdi bin ishak;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;mohd faizulamri bin mohd saad;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohamad zulkifli bin abdul ghani.  (2022).  pembinaan model pencarian semantik kosa kata dalam al-quran berdasarkan tafsir tematik.  -

   

  khazri bin osman;abdul ghafar bin don;mohd faizulamri bin mohd saad;mohamad zulkifli bin abdul ghani;zulkifli bin nawawi.  (2021).  pendekatan dakwah terhadap pelajar melalui modul usrah.  -