dr. mohd faizulamri bin mohd saad

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 faizam@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  0389214405

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Faizulamri bin Mohd Saad, merupakan Pensyarah Kanan di Pusat Kajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Berkelulusan Doktor Falsafah dalam bidang Qira’at dan Tafsir (UKM), Sarjana dalam bidang Qira’at, Tafsir dan Fiqh (UKM) dan BA dalam bidang al-Quran dan Qiraat (Maahad Qiraat al-Azhar, Shoubra). Beliau memulakan tugas di Darul Quran JAKIM selama 3 tahun, seterusnya berkhidmat sebagai pensyarah di UKM bermula 2007 sehingga kini. Berpengalaman dalam penulisan buku dan jurnal di peringkat tempatan dan antarabangsa. Beliau juga terlibat dengan pelbagai penyelidikan berkaitan al-Quran, Qira’at, Tahfiz, Tadabbur al-Quran, Pendidikan Khas dan lain-lain.

 • latifah abdul majid, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, mohd nasir abdul majid, ameer arif iskandar mohd azhar.  (2022).  kaedah pelupusan teks al-quran dan bahan terbitan alquran.  - e-jurnal penyelidikan dan inovasi.  95-108. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, nurul asma mazlan, nur zainatul nadra zainol, afrizal nur.  (2022).  criticism towards quranic text with mutawatir status.  - international journal of academic research in business and social sciences.  880-888. 

   

  latifah abdul majid, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, nasir abdul majid, ameer areff iskandar mohd azhar.  (2022).  ethical disposal of mashaf al-quran damaged by flood disaster in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1518-1529. 

   

  mohd afandi mat rani, shahirah said, siti sarah izham, hidayatul sakinah mohd zulkifli, pg ahmad hasanuddin, mohd faizulamri mohd saad, mohd saleh abbas.  (2022).  the book of minhaj al-abidin: the contribution of al-ghazali's thought in the moral education of today's society.  - international journal of mechanical engineering.  93-99. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2022).  the uniqueness of the book of al-hadi: the work of ten qiraat.  - international journal of academic research in business and social sciences (ijarbss).  1726-1737. 

   

  hamdi ishak, mohd hanafi mamat, mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad.  (2019).  learning and student's achievement factors in j-qaf khatam quran model.  - islamiyyat : the journal of islamic studies.  29-38. 

   

  karimuddin nasution, mohd faizulamri mohd saad & wan nasyrudin wan abdullah.  (2018).  pemikiran musdah mulia dalam pembaharuan pentafsiran al-quran.  - islamiyyat. 

   

  nurul asma mazlan, zamri arifin, suhaila zailani, nur aqilah norwahi, mohd faizulamri mohd saad, mohd norazmi nordin, mohd arafat jaafar.  (2022).  indicators for arabic language lectures' competencies in universiti teknologi mara on teaching effectiveness: a hybrid pls-sem modelling approach.  - central asia and the caucasus.  1603-1617. 

   

  latifah abdul majid, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, nasir abdul majid, ameer areff iskandar mohd azhar.  (2022).  ethical disposal of mashaf al-quran damaged by flood disaster in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1518-1529. 

   

  nurul nadiah mustaza, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, sabri mohamad, nur syuhada mohd ataa.  (2022).  the development of akhlaq(morality) in the modern era based on the contemplation of parable from the ad people.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1685-1692. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, nurul asma mazlan, nur zainatul nadra zainol, afrizal nur.  (2022).  criticism towards quranic text with mutawatir status.  - international journal of academic research in business and social sciences.  880-888. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2022).  the uniqueness of the book of al-hadi: the work of ten qiraat.  - international journal of academic research in business and social sciences (ijarbss).  1726-1737. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, mohd nazri ahmad.  (2020).  penghujahan qira'at mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  - 106. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, ashraf ismail, hamdi ishak, haziyah hussin.  (2020).  modul hafazan al-quran fakulti pengajian islam.  - 169. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 136. 

   

  hamdi ishak, muhd najib abdul kadir, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad, haziyah hussin. mohd faizulamri mohd saad, izuli dzulkifli.  (2019).  muyassar modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran.  - 76. 

   

  hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 10. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu giraat di malaysia.  - 11. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu giraat di malaysia.  - 17. 

   

  sabri mohamad & mohd faizulamri mohd saad.  (2017).  pengajian qiraat di malaysia : isu dan cabaran.  - 24. 

   

  aslam farah selamat, hayati hussin & mohd faizulamri mohd saad.  (2017).  epistemologi rasm uthmani dan isu kontemporari al-qur`an.  - 10. 

   

  mohd nazri ahmad & mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  riwayat-riwayat sahih asbab al-nuzul di dalam tafsir nurul ihsan.  - 193. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 136. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, ashraf ismail, hamdi ishak, haziyah hussin.  (2020).  modul hafazan al-quran fakulti pengajian islam.  - 169. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, mohd nazri ahmad.  (2020).  penghujahan qira'at mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  - 106. 

   

  hamdi bin ishak;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;mohd faizulamri bin mohd saad;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohamad zulkifli bin abdul ghani.  (2022).  pembinaan model pencarian semantik kosa kata dalam al-quran berdasarkan tafsir tematik.  -

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  kursus rasm, dabt dan fawasil al-quran.  - 1-14. 

   

  khazri bin osman;abdul ghafar bin don;mohd faizulamri bin mohd saad;mohamad zulkifli bin abdul ghani;zulkifli bin nawawi.  (2021).  pendekatan dakwah terhadap pelajar melalui modul usrah.  -

   

  ameer areff iskandar mohd azhar, latifah abdul majid, mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  kaedah pelupusan teks al-quran dan bahan terbitan al- quran.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath.  1-10. 

   

  ahmad salihin nasaruddin, latifah abdul majid, mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  tinjauan sejarah pemeliharaan dan pemuliharaan mushaf al-quran.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-8.