dr. al muslim bin mustapa @ ab rahim

guru bahasa

pejabat dekan fakulti pengajian islam   Biografi/ Biography :


 • wan hilmi wan abdullah mohamad zulkifli abdul ghani al muslim mustapa hamdi ishak latifah abdul majid ahmad munawar ismail.  (2024).  tahap skala kebolehlancaran bacaan al-quran dalam kalangan orang awam menggunakan kaedah speech paper: kajian kes di bangi, selangor.  - proceeding of international seminar on islamic turath and its challenges in malay world 2024 (isitc2024): al azhar a model and reference.  87-89. 

   

  al-muslim mustapa.  (2023).  framework of integration between arabic language and qira`at.  - islamiyyat the interntional journal of islamic studies.  75-81. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam ab rahman, mohammad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2023).  bahasa arab praktikal.  - 1-57. 

   

  taufik, sulthon masud, risalah azizah, al muslim mustapa, murwanti.  (2023).  media video animasi doratoon terhadap kemampuan menyimak bahasa arab siswa mi roudlotul banat sidoarjo.  - al-afidah jurnal pendidikan bahasa arab dan pengajarannya.  234-249. 

   

  al-muslim mustapa, nur syazwina mustapa, faizah jusuh dan faizol azham.  (2022).  modul a bahasa arab siswazah.  - 1-4. 

   

  al-muslim mustapa.  (2018).  the prospects of narrow reading in arabic language for religious students (islamic studies).  - islamiyyat. 

   

  al muslim mustapa, zamri arifin.  (2015).  penentuan dimensi kualiti guru bahasa arab di malaysia.  - islamiyyat. 

   

  m. al-muslim, mohd fadzli ismail, salamiah ab. ghani, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam.  (2020).  what are the features of quality for arabic teachers agreed by students and teachers?.  - journal of education and e-learning research.  56-63. 

   

  al-muslim mustapa, mohd fadzli ismail.  (2020).  language teacher quality characteristics: what the literature shows.  - journal of education and e-learning research.  430-436. 

   

  al-muslim mustapa , zaizul ab rahman, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd faizulamri mohd saad, faizol azham mohamed.  (2018).  qiraahbot's prototype development for an extensive reading activity.  - international journal of civil engineering and technology. 

   

  jaffary awang, muhammad farid, zaizul ab rahman, ahmad sunawari long, al-muslim mustapa.  (2018).  interreligius peace in multicultural society: a critique to the idea of peace multiculturalism.  - international journal of civil engineering and technology. 

   

  zamri ariffin, m. al-muslim.  (2015).  the quality of arabic language teachers in malaysia: facing the fundamental issues.  - mediterranean journal of social sciences.  544-550. 

   

  al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin.  (2022).  an evaluation of the online arabic treasure hunt as learning games activities using the technology acceptance model (tam).  - the 5th innovation and analytics conference & exhibition (iace 2021).  1-6. 

   

  al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2018).  usability of qiraahbot for extensive arabic reading activities.  - international conference on humanities and social sciences (ichss 2018). 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

   

  al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 4.  - 43. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  modul bahasa arab lughah al-quran kelas al-quran dan fardhu ain (kafa).  - 44. 

   

  al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 6.  - 42. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  buku latihan kafa lughat al-quran tahun 3.  - 44. 

   

  al muslim mustapa & zamri ariffin.  (2017).  al lughah al arabiyyah wa adaabuha wa thaqafaatuha fi al mamlakah al arabiyyah al saudiyyah wa maliziya.  - 6. 

   

  al muslim mustapa & zamri arifin.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 19. 

   

  zamri arifin & al muslim mustapa.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 17. 

   

  al muslim mustapa, mohd faizulamri mohd saad & sabri mohamad.  (2015).  wacana al-quran dan al-sunnah.  - Bab 7 : 60-69. 

   

  al muslim mustapa.  (2014).  qadaya mu`asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah.  - Bab 13 : 173-184. 

   

  al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 4.  - 43. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

   

  al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 6.  - 42. 

   

  zulkifli bin nawawi, salamiah ab ghani,dr. al muslim mustapa @ ab rahim,maryam abdul rahman, faizol azham mohamed,ummu hani hashim,muhammad nazri rostam, ibtisam abdullah, nurul atiqah mohd radzi, zainuddin ismail.  (2020).  al-muhadathah wa al-hiwar bi al-arabiyah.  - 94. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

   

  wan hilmi wan abdullah mohamad zulkifli abdul ghani al muslim mustapa hamdi ishak latifah abdul majid ahmad munawar ismail.  (2024).  tahap skala kebolehlancaran bacaan al-quran dalam kalangan orang awam menggunakan kaedah speech paper: kajian kes di bangi, selangor.  - proceeding of international seminar on islamic turath and its challenges in malay world 2024 (isitc2024): al azhar a model and reference.  87-89. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam ab rahman, mohammad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2023).  bahasa arab praktikal.  - 1-57. 

   

  hamdi bin ishak;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;mohd faizulamri bin mohd saad;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohamad zulkifli bin abdul ghani.  (2022).  pembinaan model pencarian semantik kosa kata dalam al-quran berdasarkan tafsir tematik.  -

   

  ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;muhd. najib bin abdul kadir;latifah binti abdul majid;wan nasyrudin bin wan abdullah;najah nadiah binti amran;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohd haidhar bin kamarzaman;wan haslan bin khairuddin;hamdi bin ishak.  (2022).  lataif quraniyah sebagai model tadabbur al-quran.  -

   

  kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -