dr. siti marziah binti zakaria

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  038921523

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Siti Marziah Zakaria (PhD) is a senior lecturer at the Centre for Psychology and Human Well-being Research. Her areas of expertise are women empowerment, life satisfaction, subjective well-being, marital quality and mental health. She completed her PhD at UKM (Phd in Psychology). Master of Science (M.S in Human Development) at UPM and Bachelor of Human Sciences (B.Hsc in Psychology) at IIUM, Malaysia. At the national level, her research group has worked closely with government agencies such as Ministry of Women, Family and Community Development, AADK and ISM. She has written a bunch of journal articles, books, chapters in books and popular writings.

 • siti marziah zakaria, muhammad izzat ebrahim, hawa rahmat.  (2020).  boleh tolong saya? meneroka sokongan sosial yang diperlukan oleh wanita bekerjaya bagi meningkatkan kesejahteraan emosi.  - jurnal e-bangi.  1-13. 

   

  siti marziah binti zakaria; nor ba`yah binti abdul kadir; salina binti nen; yuslina binti johari; abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan.  - 1-9. 

   

  siti marziah zakaria, suzana mohd hoesni.  (2020).  pembinaan modul untuk perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak awal usia.  - persidangan k novasi 2020.  1. 

   

  siti marziah zakaria, noremy md. akhir, muhammad izzat ebrahim, hawa rahmat, suzana mohd hoesni.  (2020).  dual-role women in selangor: work-family conflict and its impact on emotional wellbeing.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4103-4114. 

   

  siti marziah zakaria, asila nur adlynd mohd shukry, salina nen, nor bayah abdul kadir.  (2020).  perception of marital quality among young married couples in selangor.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4115-4129. 

   

  siti marziah zakaria, bazilah raihan mat shawal.  (2018).  the meaning of faith and transformation of religious practices among muslim middle-aged career women.  - akademika. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2017).  selarikah makna kepuasan hidup daripada perspektif wanita pertengahan usia bekerjaya di hulu langat dengan perspektif islam.  - akademika.  119-131. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

   

  siti marziah zakaria, noremy md akhir, nur diyanah hidayat.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 12. 

   

  siti marziah zakaria, noremy md akhir, nur diyanah hidayat.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 12. 

   

  siti marziah zakaria.  (2019).  pengurusan stress.  - 14. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

   

  siti marziah zakaria.  (2020).  mengubah dunia melalui psikologi@ukm.  - 1. 

   

  siti marziah binti zakaria; nor ba`yah binti abdul kadir; salina binti nen; yuslina binti johari; abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  pola komunikasi, penyesuaian hidup dan pengurusan konflik dalam perkahwinan: impak ke atas kualiti perkahwinan.  - 1-9. 

   

  siti marziah zakaria, suzana mohd hoesni.  (2020).  pembinaan modul untuk perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak awal usia.  - persidangan k novasi 2020.  1. 

   

  noordeyana tambi, nasrudin subhi, jamiah manap, mohd nasir selamat, siti marziah zakaria.  (2020).  modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr.  - 1-5. 

   

  siti marziah zakaria.  (2020).  awasi gejala burnout.  - bicara psikologi 2020.  1-11.