dr. norhafizah binti abu hasan

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

No. sambungan :  0389215739

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Norhafizah Abu Hasan (PhD) telah menamatkan pengajian dalam bidang pengurusan menjurus dalam bakat dan pengetahuan pekerja. Tumpuan bidang kajian lebih kepada pemerkasaan pengurusan sumber manusia melihat kepada amalan pengurusan bakat para pekerja dalam organisasi perniagaan. Kajian PhD beliau telah melihat amalan pengurusan bakat dalam perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Terkini, beliau melihat amalan pengurusan bakat dan kepentingannya dalam menggilap ciri-ciri kepimpinan. Beliau juga sedang menyediakan modul pembangunan bakat kepimpinan pelajar bagi membantu membentuk lapisan pemimpin masa depan negara yang berintegriti dan amanah. Kajian terdahulu mencakupi bidang amalan pengurusan bakat dan pengetahuan, komunikasi dalam organisasi perniagaan, pengurusan sumber manusia strategik, pengurusan bakat dalam e-sukan di Malaysia serta pembentukan nilai-nilai murni menerusi amalan pengurusan bakat.

 • norhafizah abu hasan; nur hazimah saufie.  (2021).  the curvilinear effect of talent management on financial and innovation performance of smes.  - international journal of management.  33-45. 

   

  norhafizah binti abu hasan;zizah binti che senik.  (2020).  attract, develop and retain talent in a medical spa: case of skinvalet sdn bhd.  -

   

  nur hafizah yusoff. zurinah tahir, novel lyndon, norhafizah abu hasan, yuza haiqal mohd yunus.  (2020).  wanita dan e-sukan: sosialisasi dan stereotaip gender.  - jurnal komunikasi.  442-457. 

   

  nur hafizah yusoff, novel lyndon, yuza haiqal mohd yunus, zurinah tahir, norhafizah abu hasan.  (2020).  faedah keterlibatan belia di dalam e-sukan.  - akademika.  175-185. 

   

  norhafizah abu hasan.  (2020).  talent managemet in malaysian small and medium enterprises: current trend.  - 139. 

   

  nor asiah omar, najeeb ullah shah, norhafizah abu hasan, mohd helmi ali.  (2019).  the influence of self-efficacy, motivation, and independence on students entrepreneurial intentions.  - journal of nusantara studies (jonus).  1-28. 

   

  norhafizah abu hasan.  (2020).  talent managemet in malaysian small and medium enterprises: current trend.  - 139. 

   

  norhafizah abu hasan.  (2020).  talent managemet in malaysian small and medium enterprises: current trend.  - 139. 

   

  norhafizah binti abu hasan;zizah binti che senik.  (2020).  attract, develop and retain talent in a medical spa: case of skinvalet sdn bhd.  -

   

  norhafizah abu hasan.  (2020).  the interaction effects of knowledge transfer on knowledge assets and innovative performance relationship.  - bam 2020 conference in the cloud.  1-8. 

   

  norhafizah abu hasan.  (2019).  what's up with whatsapp?.  - bangi management review.  31-32. 

   

  norhafizah abu hasan, nur syafiqah mohd shkuri.  (2019).  talent management and halal management - where is the value?.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-9. 

   

  norhafizah abu hasan.  (2019).  talent management practices: attract, develop and retain talented employees.  - 9th international qualitative research conference 2019.  n/a.