dr. muhammad adnan bin pitchan

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

No. Telefon Rasmi :  0389213860

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr. Muhammad Adnan Pitchan adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Beliau memperolehi Ijazah Kedoktoran dalam bidang Komunikasi Massa daripada Universiti Putra Malaysia. Kebanyakan kajian beliau adalah mengenai dasar dan isu komunikasi dalam era baharu di bawah kluster komunikasi untuk perubahan sosial. Beliau juga sering menjadi rujukan oleh pihak media atas kepakaran beliau,

 • muhammad adnan pitchan.  (2022).  kebebesan media | kawalan ke atas media perlu.  - astro awani. 

   

  muhammad adnan pitchan.  (2022).  wajar ada kawalan ke atas media, kekal kesejahteraan rakyat berbilang kaum.  - astro awani.  1-2. 

   

  muhammad adnan bin pitchan;normah bt. mustaffa.  (2022).  pengaplikasian model kap (knowledge, attitudes, and practices) dalam keselamatan pembelian barangan dalam talian oleh golongan belia.  -

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2021).  the adoption and trend of over-the-top streaming media among the malaysian audiences.  - annals of the romanian society for cell biology.  1109-1127. 

   

  muhammad adnan pitchan, siti zobidah omar.  (2019).  dasar keselamatan siber malaysia: tinjauan terhadap kesedaran netizen dan undang-undang.  - jurnal komunikasi.  103-119. 

   

  muhammad adnan pitchan, siti zobidah omar, akmar hayati ahmad ghazali.  (2019).  amalan keselamatan siber pengguna internet terhadap buli siber, pornografi, e-mel phishing dan pembelian dalam talian.  - jurnal komunikasi.  212-227. 

   

  muhammad adnan pitchan, siti nur husna abd rahman & mohd izhar ariff mohd kashim.  (2018).  teori al-daruriyyat dan penggunaan media sosial: satu perbincangan konsep.  - jurnal komunikasi-malaysian journal of communication. 

   

  wan amizah wan mahmud & muhammad adnan bin pitchan.  (2017).  media baharu dan institusi raja di malaysia: kes penghinaan raja-raja di media sosial.  - jurnal komunikasi.  406-417. 

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2021).  the adoption and trend of over-the-top streaming media among the malaysian audiences.  - annals of the romanian society for cell biology.  1109-1127. 

   

  muhammad adnan pitchan; sharifah nur azita syed anuwa.  (2021).  kesan pelaksanaan pusat internet desa ke atas penduduk luar bandar di beranang dan tanjung sepat.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  70-87. 

   

  krishnapriyaa kovalan, siti zobidah omar, lian tang, jusang bolong, rusli abdullah, akmar hayati ahmad ghazali, muhammad adnan pitchan.  (2021).  a systematic literature review of the types of authentication safety practices among internet users.  - international journal of advanced computer science and applications.  829-837. 

   

  asma md isa, wan amizah wan mahmud, haslina mohamed hassan, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2020).  netflix and quandary of content regulation in malaysia.  - solid state technology.  4775-4786. 

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan, shariffah mamat.  (2020).  ott media and content regulation: a systematic review and meta-analysis.  - test engineering and management.  9655-9665. 

   

  muhammad adnan pitchan.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, muhammad adnan pitchan.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  muhammad adnan pitchan.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 1.  - 171. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, muhammad adnan pitchan.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  muhammad adnan pitchan.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  abdul latiff ahmad & muhammad adnan pitchan.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 10. 

   

  muhammad adnan pitchan.  (2022).  kebebesan media | kawalan ke atas media perlu.  - astro awani. 

   

  muhammad adnan pitchan.  (2022).  wajar ada kawalan ke atas media, kekal kesejahteraan rakyat berbilang kaum.  - astro awani.  1-2. 

   

  muhammad adnan bin pitchan;normah bt. mustaffa.  (2022).  pengaplikasian model kap (knowledge, attitudes, and practices) dalam keselamatan pembelian barangan dalam talian oleh golongan belia.  -

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  muhammad adnan pitchan.  (2021).  press freedom: what is the status of malaysia?.  - astro seithigal (berita tamil).