dr. ng lay shi

pensyarah universiti

pusat pengajian bahasa & linguistik

 lizng@ukm.edu.my

No. sambungan :  6536

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • azianura hani shaari, mohammad rahim kamaluddin & ng lay shi.  (2019).  laporan geran penyelidikan frgs/1/2016/ss06/ukm/02/2: fenomena jenayah cinta siber di malaysia.  -

   

  yeap chun keat, ng lay shi.  (2019).  a study on the teaching of non-chinese students in malaysia chinese primary schools.  - opcion.  1912-1934. 

   

  yeap chun keat, yap teng teng, ng lay shi.  (2019).  the learning situation of non chinese students in chinese primary schools in malaysia.  - international chinese language education.  94-101. 

   

  ng lay shi.  (2019).  developing a game-based chinese classifiers call program for l2 learners of chinese language in ukm.  - 1-5. 

   

  lay shi ng, siew ming thang, noorizah mohd. noor.  (2018).  the usage of social networking sites for informal learning: a comparative study between malaysia students of different gender and age group.  - international journal of computer-assisted language learning and teaching. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  ng lay shi.  (2016).  evolution in language studies.  - 21. 

   

  ng lay shi.  (2016).  evolution in language studies.  - 21. 

   

  ng lay shi.  (2019).  developing a game-based chinese classifiers call program for l2 learners of chinese language in ukm.  - 1-5. 

   

  azianura hani shaari, mohammad rahim kamaluddin & ng lay shi.  (2019).  laporan geran penyelidikan frgs/1/2016/ss06/ukm/02/2: fenomena jenayah cinta siber di malaysia.  -

   

  shahizah ismail hamdan, amrah abdul majid, fuzirah hashim, fadhil hay mansor ravichandran vengadasamy, azianura hani shaari, ng lay shi, normalis amzah, zalina mohd. lazim & anita harris satkunananthan.  (2018).  insan budiman modul 3.  -

   

  lay shi ng & teng teng yap.  (2018).  video subtitling and dubbing activities in the foreign language classroom.  - glocall 2018 conference & 15th china call conference 2018. 

   

  ng lay shi.  (2017).  gammaticalization in malaysian mandarin.  - international symposium on chinese in the marritime silk road.