dr. azlina binti abdullah

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  0389215220

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • AZLINA ABDULLAH, Ph.D., Pensyarah Kanan dan juga Ketua Program Antropologi dan Sosiologi di Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau mendapat Ijazah Doktor Falsafah (Pengajian Etnik) dari Institut Kajian Etnik (KITA), UKM dan mula berkhidmat di UKM pada Disember 2015. Bidang kepakaran dan penyelidikan adalah dalam Sosiologi Etnik, Sosiologi Organisasi dan Sosiologi Pembangunan. Beliau mempunyai pengalaman lebih 15 tahun dalam pengajaran, penyelidikan dan konsultansi. Rakan-rakan kolaborasi dalam penyelidikan dan penerbitan melibatkan penyelidik dari pelbagai universiti awam dan swasta serta pemegang taruh, dan juga melibatkan pelbagai bidang termasuk kejuruteraan. Selain itu, beliau telah menghasilkan banyak penerbitan artikel jurnal, buku penyelidikan dan juga bab dalam buku. Beliau telah dianugerahkan Anugerah Cemerlang (Pendanaan) Bidang Sains Sosial bagi Anugerah Kecemerlangan MyRA 2019 UKM, dan juga penerima Sijil Penghargaan bagi kategori Anugerah Individu Cemerlang (Keseluruhan) Bidang Sains Sosial.
  AZLINA ABDULLAH, Ph.D., Senior Lecturer and Head of Program of Anthropology and Sociology at the Research Center for Development, Social and Enviromental, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). She obtained her Doctor of Philosophy (Ethnic Studies) from the Institute of Ethnic Studies (KITA), UKM and started working at UKM in December 2015. Her areas of expertise and research are in Sociology of Ethnic, Organizational Sociology and Sociology of Developmental. She has over 15 years of experience in teaching, research and consultation. Collaborative partners in research and publications involve the researchers from various public and private universities as well as stakeholders and involve a wide range of fields including engineering. In addition, she has produced numerous publications of journal articles, research books and even chapters in books. She was awarded the Outstanding Award (Funding) in Social Science for the MyRA 2019 UKM Excellence Award, as well as the recipient of a Certificate of Appreciation for the Outstanding Individual Award (Overall) in the Social Science category.

 • nur najmin naja zamri, azlina abdullah.  (2021).  kesejahteraan sosio-ekonomi komuniti nelayan di endau, mersing, johor.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  199-207. 

   

  aqilah ahmad, azlina abdullah.  (2021).  sosialisasi etnik dalam keluarga, elemen stereotaip dan prejudis serta hubungan sosial mahasiswa dengan etnik lain.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  178-191. 

   

  dayang fitri izzati abdul aziz, azlina abdullah.  (2021).  tahap kebolehpasaran graduan dan cabaran pandemik covid-19 terhadap pekerjaan.  - buku kompilasi kertas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  163-177. 

   

  goh wei sing, azlina abdullah.  (2021).  makna perkahwinan daripada perspektif wanita cina yang melewatkan perkahwinan.  - buku kompilasi kertyas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  192-203. 

   

  mohd mahadee ismail, nor azlili hassan, azlina abdullah, zaini othman, marzudi md yunus, hairol anuar mak din.  (2021).  pembentukan etos nasional belia malaysia: wadah pembinaan negara-bangsa.  - akademika.  3-14. 

   

  fazilah hatta antah, muhamad azry khoiry, khairul nizam abdul maulud, azlina abdullah.  (2021).  perceived usefulness of airborne lidar technology in road design and management: a review.  - sustainability.  1-23. 

   

  azlina abdullah, nor azlili hassan, novel lyndon, nur hafizah yusoff, ummi munirah syuhada muhamad zan.  (2019).  ethnicity at workplace: value and culture of malaysian malay tradition in organization.  - international journal of advanced and applied sciences.  92-101. 

   

  novel lyndon, mohd. nor shahizan ali, mohd. fuad mat jali, azlina abdullah, nor aisah areff.  (2019).  sociological perspective on the well-being of the elderly muslim women in malaysia.  - international journal of advanced and applied sciences.  82-91. 

   

  mohd mahadee ismail, zaini othman, nor azlili hassan, nor hafizah abdullah, azlina abdullah & ummi munirah syuhada mohamad zan.  (2019).  nation-building among youths in malaysia : the civic education approach.  - journal of nusantara studies.  390-409. 

   

  sharifah zarina syed zakaria, raja nur amirah raja abu bakar, nasharudin mat isa, siti nur diyana mahmud, azlina abdullah, che nidzam che ahmad, sharifah intan sharina syed abdullah, nuriah abd. majid, muhammad rizal razman.  (2021).  global citizenship elements in malaysian primary school curriculum towards sustainable development goals (sdgs).  - ecology, environment and conservation.  183-191. 

   

  mohd mahadee ismail, nor azlili hassan, azlina abdullah, hairol anuar mak din, marzudi md yunus, mansor mohd noor.  (2021).  dimensions of national ethos among educated youths in malaysia.  - pertanika social sciences and humanities.  1783-1808. 

   

  fazilah hatta antah, muhamad azry khoiry, khairul nizam abdul maulud, azlina abdullah.  (2021).  perceived usefulness of airborne lidar technology in road design and management: a review.  - sustainability.  1-23. 

   

  mohd mahadee ismail, mansor mohd noor, nor azlili hassan, nor hafizah abdullah, azlina abdullah.  (2020).  implementation strategy of harmony between ethnics among youths in malaysia through national service.  - international journal of academic research in business and social sciences.  283-294. 

   

  nor azlili hassan, mohd mahadee ismail, azlina abdullah, marzudi md yunus, hairol anuar mak din.  (2020).  public perceptions towards belt and road initiative (bri) in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  9201-9213. 

   

  muhamad azry khoiry, suhaniya kalaisilven and azlina abdullah.  (2018).  a review of minimizing delay in construction industries.  - e3s web of conferences :international conference on civil and environmental engineering (iccee 2018). 

   

  nadiea ismail, salasiah hanin hamjah, azlina abdullah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 12. 

   

  azlina abdullah, hafizzaira abdullah, nur hafizah yusoff.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 20. 

   

  rahimah abdul aziz, nur hafizah yusoff, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 245. 

   

  azlina abdullah.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

   

  sity daud, mansor mohd noor, azlina abdullah, shazlin amir hamzah.  (2018).  dynamism of the nation and academic leadership.  - 27. 

   

  nadiea ismail, salasiah hanin hamjah, azlina abdullah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 12. 

   

  azlina abdullah, nor azlili hassan, mansor mohd noor.  (2021).  kelestarian ppembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 13. 

   

  rahimah abdul aziz, nur hafizah yusoff, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 18. 

   

  mashrom muda, rahimah abdul aziz, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial identiti dan integriti.  - 18. 

   

  azlina abdullah, hafizzaira abdullah, nur hafizah yusoff.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 20. 

   

  ramle abdullah, hafiz simin, abdul manam muhamad, azlina abdullah, hairul nizam.  (2020).  orang asli kepercayaan tradisi dan islamisasi.  - 95. 

   

  rahimah abdul aziz, nur hafizah yusoff, azlina abdullah.  (2020).  pembangunan sosial, identiti dan integriti.  - 245. 

   

  abdul rahman embong, nor hayati sa'at, azlina abdullah.  (2019).  penyelidikan sains sosial malaysia pasca merdeka.  - 297. 

   

  sity daud, mansor mohd noor, azlina abdullah, shazlin amir hamzah.  (2018).  dynamism of the nation and academic leadership.  - 27. 

   

  mansor mohd noor, teo kok seong, azlina abdullah, shazlin amir hamzah, adil johan.  (2018).  intellectuality and social conscience.  - 20. 

   

  goh wei sing, azlina abdullah.  (2021).  makna perkahwinan daripada perspektif wanita cina yang melewatkan perkahwinan.  - buku kompilasi kertyas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  192-203. 

   

  dayang fitri izzati abdul aziz, azlina abdullah.  (2021).  tahap kebolehpasaran graduan dan cabaran pandemik covid-19 terhadap pekerjaan.  - buku kompilasi kertas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  163-177. 

   

  norafiqah shahirah ayob, azlina abdullah.  (2021).  budaya konsumerisme dalam kalangan penggemar korea pop (kpop).  - buku kompilasi kertas kerja, persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  204-218. 

   

  aqilah ahmad, azlina abdullah.  (2021).  sosialisasi etnik dalam keluarga, elemen stereotaip dan prejudis serta hubungan sosial mahasiswa dengan etnik lain.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  178-191. 

   

  kartini aboo talib @ khalid, mohd sobhi ishak, mansor mohd noor, norsiah abdul hamid, mohd mahadee ismail, nur atiqah tang abdullah, azlina abdullah, ahmad zul hakimi hassim, bahirah syazana mohamad zan, ummi munirah syuhada, ect all.  (2021).  indeks perpaduan nasional 2021 - laporan awal.  - 1-25.