**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 24-06-2020
dr. azlina binti abdullah

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  0389215220

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • AZLINA ABDULLAH, Ph.D., Pensyarah Kanan dan juga Ketua Program Antropologi dan Sosiologi di Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau mendapat Ijazah Doktor Falsafah (Pengajian Etnik) dari Institut Kajian Etnik (KITA), UKM. Bidang kepakaran beliau adalah Pengajian Etnik, Sosiologi Organisasi dan Sosiologi Pembangunan. Manakala tumpuan penyelidikan beliau berkaitan ras dan etnisiti, organisasi dan budaya, wanita dan keluarga, komuniti dan kehidupan bandar, dan juga nilai dan jati diri orang muda.

 • mohd mahadee ismail, azlina abdullah, nor azlili hassan, mohd sabri md noor.  (2020).  perkembangan politik era malaysia baharu: pandangan eksklusif belia terpelajar.  - akademika.  161-174. 

   

  nor azlili hassan, mohd mahadee ismail, azlina abdullah, marzudi md yunus, hairol anuar mak din.  (2020).  public perceptions towards belt and road initiative (bri) in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  9201-9213. 

   

  azlina binti abdullah;sivapalan a/l v. selvadurai;sharifah zarina binti syed zakaria;novel anak lyndon.  (2020).  penggunaan telefon pintar dalam kalangan pekebun kecil kelapa sawit dan kaitan gaya kognitif dengan tingkah laku pencarian maklumat .  -

   

  hairol anuar mak din, nor azlili hassan, azlina abdullah, mohd mahadee ismail, marzudi md yunus.  (2020).  hubungan sosial rentas etnik ke arah pengukuhan kesepaduan sosial di malaysia.  - islamiyyat.  107-113. 

   

  azlina abdullah, abdul hafiz abdul rahman, sharifah zarina syed zakaria, sivapalan selvadurai, novel lyndon.  (2019).  literasi media sosial komuniti pekebun kecil iban, sarawak.  - seminar pembangunan orang asal: cabaran dan kelestarian (spoa 2019).  40. 

   

  hairol anuar mak din, nor azlili hassan, azlina abdullah, mohd mahadee ismail, marzudi md yunus.  (2020).  hubungan sosial rentas etnik ke arah pengukuhan kesepaduan sosial di malaysia.  - islamiyyat.  107-113. 

   

  mohd mahadee ismail, azlina abdullah, nor azlili hassan, mohd sabri md noor.  (2020).  perkembangan politik era malaysia baharu: pandangan eksklusif belia terpelajar.  - akademika.  161-174. 

   

  mohd mahadee ismail, zaini othman, nor azlili hassan, nor hafizah abdullah, azlina abdullah & ummi munirah syuhada mohamad zan.  (2019).  nation-building among youths in malaysia : the civic education approach.  - journal of nusantara studies.  390-409. 

   

  novel lyndon, mohd. nor shahizan ali, mohd. fuad mat jali, azlina abdullah, nor aisah areff.  (2019).  sociological perspective on the well-being of the elderly muslim women in malaysia.  - international journal of advanced and applied sciences.  82-91. 

   

  azlina abdullah, nor azlili hassan, novel lyndon, nur hafizah yusoff, ummi munirah syuhada muhamad zan.  (2019).  ethnicity at workplace: value and culture of malaysian malay tradition in organization.  - international journal of advanced and applied sciences.  92-101. 

   

  muhamad azry khoiry, suhaniya kalaisilven and azlina abdullah.  (2018).  a review of minimizing delay in construction industries.  - e3s web of conferences :international conference on civil and environmental engineering (iccee 2018). 

   

  muhamad azry khoiry, suhaniya kalaisilven and azlina abdullah.  (2018).  a review of minimizing delay in construction industries.  - e3s web of conferences :international conference on civil and environmental engineering (iccee 2018). 

   

  azlina abdullah.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

   

  sity daud, mansor mohd noor, azlina abdullah, shazlin amir hamzah.  (2018).  dynamism of the nation and academic leadership.  - 27. 

   

  mansor mohd noor, teo kok seong, azlina abdullah, shazlin amir hamzah, adil johan.  (2018).  intellectuality and social conscience.  - 20. 

   

  azlina abdullah.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

   

  abdul rahman embong, nor hayati sa'at, azlina abdullah.  (2019).  penyelidikan sains sosial malaysia pasca merdeka.  - 297. 

   

  sity daud, mansor mohd noor, azlina abdullah, shazlin amir hamzah.  (2018).  dynamism of the nation and academic leadership.  - 27. 

   

  mansor mohd noor, teo kok seong, azlina abdullah, shazlin amir hamzah, adil johan.  (2018).  intellectuality and social conscience.  - 20. 

   

  azlina binti abdullah;sivapalan a/l v. selvadurai;sharifah zarina binti syed zakaria;novel anak lyndon.  (2020).  penggunaan telefon pintar dalam kalangan pekebun kecil kelapa sawit dan kaitan gaya kognitif dengan tingkah laku pencarian maklumat .  -

   

  azlina binti abdullah.  (2019).  generasi-y berisiko: nilai, bakat dan cabaran kehidupan di abad 21 dan masa depan..  - 1-14. 

   

  azlina abdullah, abdul hafiz abdul rahman, sharifah zarina syed zakaria, sivapalan selvadurai, novel lyndon.  (2019).  literasi media sosial komuniti pekebun kecil iban, sarawak.  - seminar pembangunan orang asal: cabaran dan kelestarian (spoa 2019).  40. 

   

  azlina abdullah, hafiz rahman, sivapalan selvadurai, novel lyndon, sharifah zarina syed zakaria, khairul abidin.  (2019).  what's up?: smallholders' virtual communities.  - mpob ukm special edition impact magazine.  13. 

   

  sivapalan a/l v. selvadurai ,mohd. yusof hussain ,azima abdul manaf , mohd. helmi abd. rahim,rosniza aznie che ros.  (2019).  pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit.  - 1-11.