suhaizad saifuddin, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya, mohamad rizal abd rahman & fatimah yusro hashim.  (2024).  examining the application of standard of proof in criminal cases: a comparative analysis of islamic law and common law in malaysia.  - malaysian journal of syariah and law.  11-22. 

 

mohamad azhan bin yahya;nur laily binti mohammad khadri;asma hakimah binti ab. halim;ramalinggam a/l a.rajamanickam;mohammad nazeri bin osman;nurul hidayat binti ab rahman;shahrul mizan bin ismail;muhamad helmi bin md said;mohd zamre bin mohd zahir.  (2023).  peojek penyelidikan komuniti kekeluargaan dan perundangan islam.  -

 

ahmad azam bin mohd. shariff;fatimah yusro binti hashim;mohamad azhan bin yahya.  (2023).  pengendalian keterangan dna dalam kes jenayah syariah di malaysia: mewujudkan model standard operating procedure (sop)melalui penambahbaikan undang-undang.  -

 

mohamad azhan yahya, mohamad muqri syahiran mohd mustafa, datu hishamuddin datu hasim.  (2023).  qarinah dan sabitan dalam jenayah islam.  - 123. 

 

suhaizad saifuddin, mohd kamel mat salleh, hanifah haydar ali tajuddin & mohamad azhan yahya  .  (2023).  kepentingan pewartaan fatwa dalam penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - international virtual conference on islamic studies, education, social sciences and law (ico-isol 2023).  1. 

 

suhaizad saifuddin, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya, mohamad rizal abd rahman & fatimah yusro hashim.  (2024).  examining the application of standard of proof in criminal cases: a comparative analysis of islamic law and common law in malaysia.  - malaysian journal of syariah and law.  11-22. 

 

nur sarah tajul urus, mohamad azhan yahya.  (2023).  fake news crime: a comparative study between shari'ah and the law.  - international journal of academic research in business and social sciences.  417-425. 

 

adibah bahori, azizah mat rashid, mohamad azhan yahya, suhaizad saifuddin, mohd kamel mat salleh.  (2023).  evidence and prosecution of out-of-wedlock pregnancies: a legal perspective of syariah criminal offences in malaysia.  - journal of legal studies.  1-30. 

 

mohd zamre mohd zahir, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya, shahrul mizan ismail, mohd shahril nizam md radzi, asma hakimah ab. halim, nor hikma mohamad nor..  (2022).  a study concerning to the tight spot of different work types that can be protected by copyright.  - res militaris.  7057-7065. 

 

mohd kamel mat salleh, adibah bahori, mohamad azhan yahya.  (2021).  position of fatwa in the constitution: a legal analysis.  - pertanika journal of social science and humanities.  2171-2188. 

 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, nurul nisa khalid.  (2023).  proses pengumpulan keterangan: dokumen elektronik.  - 123. 

 

mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 175. 

 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

 

mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 16. 

 

mohamad azhan yahya, muhammad najhan ibrahim, muhammad alif izuddin roslan.  (2022).  kesalahan kesusilaan jenayah syariah.  - 123. 

 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

 

rasyikah md khalid, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

 

mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 16. 

 

guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

 

guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

 

mohamad azhan yahya, mohamad muqri syahiran mohd mustafa, datu hishamuddin datu hasim.  (2023).  qarinah dan sabitan dalam jenayah islam.  - 123. 

 

mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, nurul nisa khalid.  (2023).  proses pengumpulan keterangan: dokumen elektronik.  - 123. 

 

mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 175. 

 

mohamad azhan yahya, muhammad najhan ibrahim, muhammad alif izuddin roslan.  (2022).  kesalahan kesusilaan jenayah syariah.  - 123. 

 

fatimah yusro binti hashim;ahmad azam bin mohd. shariff;mohamad azhan bin yahya;muhamad helmi bin md said.  (2023).  modul kursus pra-perkahwinan islam: kajian terhadap kesesuaian silibus dan tahap keberkesanannya ke arah pengukuhan institusi keluarga islam di selangor dan negeri-negeri zon utara (perlis, kedah dan pulau pinang)..  -

 

mohamad azhan bin yahya;nur laily binti mohammad khadri;asma hakimah binti ab. halim;ramalinggam a/l a.rajamanickam;mohammad nazeri bin osman;nurul hidayat binti ab rahman;shahrul mizan bin ismail;muhamad helmi bin md said;mohd zamre bin mohd zahir.  (2023).  peojek penyelidikan komuniti kekeluargaan dan perundangan islam.  -

 

ahmad azam bin mohd. shariff;fatimah yusro binti hashim;mohamad azhan bin yahya.  (2023).  pengendalian keterangan dna dalam kes jenayah syariah di malaysia: mewujudkan model standard operating procedure (sop)melalui penambahbaikan undang-undang.  -

 

suhaizad saifuddin, mohd kamel mat salleh, hanifah haydar ali tajuddin & mohamad azhan yahya  .  (2023).  kepentingan pewartaan fatwa dalam penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - international virtual conference on islamic studies, education, social sciences and law (ico-isol 2023).  1. 

 

suhaizad saifuddin, mohd kamel mat salleh, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya.  (2023).  kepentingan pewartaan fatwa dalam penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - international virtual conference on islamic studies, education, social sciences and law (ico-isol 2023).  1-13.