dr. mohamad azhan bin yahya

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 azhan@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • ahmad azam bin mohd. shariff;fatimah yusro binti hashim;mohamad azhan bin yahya.  (2023).  pengendalian keterangan dna dalam kes jenayah syariah di malaysia: mewujudkan model standard operating procedure (sop)melalui penambahbaikan undang-undang.  -

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  memperkasakan prinsip syariah dalam pengumpulan keterangan digital dalam kes jenayah syariah.  - 6th muzakarah fiqh & international conference 2022.  1-8. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  memperkasakan prinsip syariah dalam pengumpulan keterangan dokumen digital dalam kes jenayah syariah.  - 6th muzakarah fiqh & international conference 2022.  27-33. 

   

  ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  prosedur mal syariah-satu pengenalan.  - 1-117. 

   

  ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, fatimah yusro hashim.  (2022).  vii. pbl-latihan pendrafan dokumen pliding.  - 1-5. 

   

  mohd zamre mohd zahir, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya, shahrul mizan ismail, mohd shahril nizam md radzi, asma hakimah ab. halim, nor hikma mohamad nor..  (2022).  a study concerning to the tight spot of different work types that can be protected by copyright.  - res militaris.  7057-7065. 

   

  mohd kamel mat salleh, adibah bahori, mohamad azhan yahya.  (2021).  position of fatwa in the constitution: a legal analysis.  - pertanika journal of social science and humanities.  2171-2188. 

   

  ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, asma hakimah ab halim, fatimah yusro hashim, ramalinggam rajamanickam, mohamad rizal abd rahman, mazliza mohamad & mohd azhan yahya.  (2016).  the syariah courses of islamic law of securities and islamic family law: revamping the teaching and learning techniques in ensuring marketability of ukm`s law graduates.  - mediterranean journal of social sciences. 

   

  rasyikah md khalid, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

   

  mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 175. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

   

  mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 16. 

   

  mohamad azhan yahya, muhammad najhan ibrahim, muhammad alif izuddin roslan.  (2022).  kesalahan kesusilaan jenayah syariah.  - 123. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

   

  rasyikah md khalid, nurul hidayat ab rahman, mohamad azhan yahya.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

   

  mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 16. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

   

  mohamad azhan yahya, nurul hidayat ab rahman, rasyikah md khalid.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 175. 

   

  mohamad azhan yahya, muhammad najhan ibrahim, muhammad alif izuddin roslan.  (2022).  kesalahan kesusilaan jenayah syariah.  - 123. 

   

  ahmad azam bin mohd. shariff;fatimah yusro binti hashim;mohamad azhan bin yahya.  (2023).  pengendalian keterangan dna dalam kes jenayah syariah di malaysia: mewujudkan model standard operating procedure (sop)melalui penambahbaikan undang-undang.  -

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  pbl-syarbu.  - 1-2. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  qisas.  - 1-4. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perbincangan meja bulat: hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia.  - perbincangan meja bulat: hukuman dan implikasi hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia.  1-8. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia.  - perbincangan meja bulat: hukuman dan implikasi hukuman jenayah syariah dalam menjamin kesejahteraan keluarga malaysia keluarga sejahtera.  1.