ts. dr. ros mahwati binti ahmad zakaria

pensyarah universiti

institut alam & tamadun melayu (atma)

No. Telefon Rasmi :  5822

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dilahirkan dan mendapat pendidikan awal di Negeri Melaka sebelum melanjutkan pengajian peringkat Ijazah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Selepas menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda pada tahun 2000, beliau telah diambil bekerja sebagai kurator di Muzium Kesenian Islam Malaysia sehingga tahun 2014 dengan jawatan akhir sebagai Kurator Kanan sebelum melepaskan jawatan dan memberi tumpuan kepada bidang akademik. Beliau pernah berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) sebelum ditawarkan berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2018 sehingga kini sebagai Felo Penyelidik dalam bidang kepakaran Seni dan Budaya Islam Alam Melayu di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM.

 • muhammad uzair ismail, zuliskandar ramli, ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  islamic art influences on several batu aceh gravestones in sumatra and the malay peninsular: revisited.  - the islamic quarterly.  1-38. 

   

  ros mahwati binti ahmad zakaria;zuliskandar bin ramli.  (2022).  pelestarian dan pemetaan rebana perak sebagai warisan melayu islam tradisional negeri perak.  -

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar.  (2022).  warisan tinta melayu: ilmu manuskrip melayu.  - 12. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  seni ragam hias masjid tradisional alam melayu sebagai kesinambungan kesenian dunia islam.  - jurnal tuah.  84-92. 

   

  muhammad uzair ismail, zuliskandar ramli, ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  hubungan awal asia tenggara dengan bangsa turkic di india dari sudut sejarah dan seni islam.  - jurnal arkeologi malaysia.  27-39. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nurfarahhana ismail, zuliskandar ramli, muhammad shafiq mohd ali.  (2019).  mapping the mahkota atap masjid or decorative roof finial of traditional mosques in malacca.  - environment-behaviour proceeding journal.  129-136. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli.  (2018).  nondestructive analysis tests to evaluate the property of quran bindings.  - al-shajarah. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2018).  cotton binding of the quran from the east coast malay peninsula before 20 century: a historical study.  - jurnal al-tamaddun / journal of al-tamaddun.  111-120. 

   

  muhammad uzair ismail, zuliskandar ramli, ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  islamic art influences on several batu aceh gravestones in sumatra and the malay peninsular: revisited.  - the islamic quarterly.  1-38. 

   

  nurfarahhana ismail, ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli, nur farriehah azizan, mohammad razin norman.  (2020).  advanced technology of 18th-20th century roof crown as a decorative arts islamic mosque in central malacca, malacca.  - international journal of advanced research in engineering and technology (ijaret).  471-484. 

   

  mohammad anis abdul samad, zuliskandar ramli, mohd rohaizat abdul wahab, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  types and design of traditional rehal in the east coast of peninsula malay.  - journal of engineering and applied sciences.  9626-9631. 

   

  shahrul hilmi othman, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, razif mohamed salleh, alyasak berhan, ros mahwati ahmad zakaria, muammar ghaddafi hanafiah, rabiatul adawiyah mohd kamal, amani ali..  (2019).  muamalat in mirat al-thullab: one introduction.  - journal of advanced research in dynamical and control systems.  245-250. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli.  (2018).  nondestructive analysis tests to evaluate the property of quran bindings.  - al-shajarah. 

   

  muhammad uzair ismail, zuliskandar ramli, ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  turco-persian influence in the islamic art of the malay archipelago.  - proceedings of the 9th asbam international conference (archeology, history, & culture in the nature of malay) (asbam 2021).  140-148. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar.  (2022).  warisan tinta melayu: ilmu manuskrip melayu.  - 12. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  gastronomi alam melayu.  - 15. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar.  (2022).  warisan tinta melayu: ilmu manuskrip melayu.  - 267. 

   

  nor zalina harun, ros mahwati ahmad zakaria & muhamad shafiq mohd ali.  (2021).  teknologi warisan alam melayu.  - 6. 

   

  nor zalina harun, ros mahwati ahmad zakaria, muhamad shafiq mohd ali.  (2021).  teknologi warisan alam melayu.  - 215. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  gastronomi alam melayu.  - 15. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar.  (2022).  warisan tinta melayu: ilmu manuskrip melayu.  - 12. 

   

  nor zalina harun, ros mahwati ahmad zakaria & muhamad shafiq mohd ali.  (2021).  teknologi warisan alam melayu.  - 6. 

   

  siti nor baya mat yacob, siti nor azhani mohd tohar, ros mahwati ahmad zakaria.  (2021).  teras ilmu memacu revolusi industri.  - 13. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nor zalina harun, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 6. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar.  (2022).  warisan tinta melayu: ilmu manuskrip melayu.  - 267. 

   

  nor zalina harun, ros mahwati ahmad zakaria, muhamad shafiq mohd ali.  (2021).  teknologi warisan alam melayu.  - 215. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nurfarahhana ismail, zuliskandar ramli.  (2021).  seni islam alam melayu reka bentuk mahkota atap masjid warisan negeri melaka.  - 163. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nor zalina harun, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 170. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 112. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, junaini kasdan, ahmad bazri mokhtar, suhaini md noor, muhamad shafiq mohd ali, sri yanti mahadzir.  (2022).  buletin tinta melayu bil.2 2022.  - 1-4. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, junaini kasdan, ahmad bazri mokhtar, suhaini md noor, muhamad shafiq mohd ali, sri yanti mahadzir.  (2022).  buletin tinta melayu bil 1/2022.  - 1-4. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2022).  pembekal kertas import alam melayu.  - buletin tinta melayu.  3. 

   

  ros mahwati binti ahmad zakaria;zuliskandar bin ramli.  (2022).  pelestarian dan pemetaan rebana perak sebagai warisan melayu islam tradisional negeri perak.  -

   

  ros mahwati ahmad zakaria, junaini kasdan, ahmad bazri mokhtar, suhaini md noor, anuar ahmad mohd taqi, muhamad shafiq mohd ali, sri yanti mahadzir.  (2021).  buletin tinta melayu bil.3 2021.  - 1-4.