dr. ros mahwati binti ahmad zakaria

pensyarah universiti

institut alam & tamadun melayu (atma)

 rosmahwati@ukm.edu.my

No. sambungan :  5822

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dilahirkan dan mendapat pendidikan awal di Negeri Melaka sebelum melanjutkan pengajian peringkat Ijazah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Selepas menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda pada tahun 2000, beliau telah diambil bekerja sebagai kurator di Muzium Kesenian Islam Malaysia sehingga tahun 2014 dengan jawatan akhir sebagai Kurator Kanan sebelum melepaskan jawatan dan memberi tumpuan kepada bidang akademik. Beliau pernah berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) sebelum ditawarkan berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2018 sehingga kini sebagai Felo Penyelidik dalam bidang kepakaran Seni dan Budaya Islam Alam Melayu di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM.

 • ahmad safwan raihan, mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  tarjuman al-mustafid: suatu analisis rujukan kitab tafsir secara keseluruhan.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu.  73-80. 

   

  ros mahwati binti ahmad zakaria;mohd syukri yeoh bin abdullah;zuliskandar bin ramli.  (2021).  pelestarian rekaaan mahkota atap masjid vernakular di negeri melaka sebagai seni islam tempatan.  -

   

  nurfarahhana ismail, ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli.  (2021).  pemetaan dan analisis tipologi rekaan mahkota atap masjid tradisional di negeri melaka.  - jurnal arkeologi malaysia.  69-80. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2021).  traditional mosque roof finials in malacca.  - maritime asia heritage survey.  1. 

   

  nur hazirah, ros mahwati ahmad zakaria.  (2020).  taksonomi rebana melayu.  - jurnal arkeologi malaysia.  67-75. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nurfarahhana ismail, zuliskandar ramli, muhammad shafiq mohd ali.  (2019).  mapping the mahkota atap masjid or decorative roof finial of traditional mosques in malacca.  - environment-behaviour proceeding journal.  129-136. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli.  (2018).  nondestructive analysis tests to evaluate the property of quran bindings.  - al-shajarah. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2018).  cotton binding of the quran from the east coast malay peninsula before 20 century: a historical study.  - jurnal al-tamaddun / journal of al-tamaddun.  111-120. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, mohammad anis abdul samad, mohd rohaizat abdul wahab.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 8. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 13. 

   

  mohammad anis abdul samad, zuliskandar ramli, mohd rohaizat abdul wahab, ros mahwati ahmad zakaria.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 9. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nor zalina harun, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 170. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nor zalina harun, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 6. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 13. 

   

  mohammad anis abdul samad, zuliskandar ramli, mohd rohaizat abdul wahab, ros mahwati ahmad zakaria.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 9. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, mohammad anis abdul samad, mohd rohaizat abdul wahab.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 8. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nor zalina harun, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 6. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, yusri mohamad ramli.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 32. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nor zalina harun, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  etnosains warisan budaya alam melayu.  - 170. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 112. 

   

  mohd rohaizat abdul wahab, ros mahwati ahmad zakaria, muhlis hadrawi & zuliskandar ramli.  (2018).  selected topics on archaeology, history and culture in the malay world.  - 243. 

   

  ros mahwati binti ahmad zakaria;mohd syukri yeoh bin abdullah;zuliskandar bin ramli.  (2021).  pelestarian rekaaan mahkota atap masjid vernakular di negeri melaka sebagai seni islam tempatan.  -

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2021).  traditional mosque roof finials in malacca.  - maritime asia heritage survey.  1. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  institut alam & tamadun melayu (atma) ukm lestarikan pengajian dan penyelidikan manuskrip melayu di malaysia.  - ukm senada.  22-23. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar, suhaini md noor, anuar ahmad mohd taqi, muhamad shafiq mohd ali, sri yanti mahadzir, zulhairi midon.  (2020).  buletin tinta melayu bil. 2/2020.  - buletin tinta melayu bil. 2/2020.  1-4. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, ahmad bazri mokhtar.  (2020).  laporan bengkel penyelidikan dan penerbitan manuskrip alam melayu 2020.  - 1-8.