dr. ros mahwati binti ahmad zakaria

pensyarah universiti

institut alam & tamadun melayu (atma)

No. sambungan :  5822

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Dilahirkan dan mendapat pendidikan awal di Negeri Melaka sebelum melanjutkan pengajian peringkat Ijazah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Selepas menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda pada tahun 2000, beliau telah diambil bekerja sebagai kurator di Muzium Kesenian Islam Malaysia sehingga tahun 2014 dengan jawatan akhir sebagai Kurator Kanan sebelum melepaskan jawatan dan memberi tumpuan kepada bidang akademik. Beliau pernah berkhidmat di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) sebelum ditawarkan berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2018 sehingga kini sebagai Felo Penyelidik dalam bidang kepakaran Seni dan Budaya Islam Alam Melayu di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM.

 • ros mahwati ahmad zakaria.  (2020).  manifestasi hubungan budaya melayu dan cina dalam ukiran kayu seni bina islam alam melayu.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2020.  479-490. 

   

  nurfarahhana ismail, ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli & aszulhida aman.  (2020).  variasi bentuk dan analisis ragam hias mahkota atap masjid vernakular sebagai hiasan seni islam di melaka tengah.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2020.  91-106. 

   

  nur hazirah, ros mahwati ahmad zakaria.  (2020).  pelestarian permainan muzik kertuk dalam kalangan penduduk di negeri kelantan.  - international journal of the malay world and civilisation.  11-18. 

   

  nurfarahhana ismail, ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli, nur farriehah azizan, mohammad razin norman.  (2020).  advanced technology of 18th-20th century roof crown as a decorative arts islamic mosque in central malacca, malacca.  - international journal of advanced research in engineering and technology (ijaret).  471-484. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  identiti kaligrafi alam melayu.  - utusan malaysia.  29. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, nurfarahhana ismail, zuliskandar ramli, muhammad shafiq mohd ali.  (2019).  mapping the mahkota atap masjid or decorative roof finial of traditional mosques in malacca.  - environment-behaviour proceeding journal.  129-136. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, zuliskandar ramli.  (2018).  nondestructive analysis tests to evaluate the property of quran bindings.  - al-shajarah. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2018).  cotton binding of the quran from the east coast malay peninsula before 20 century: a historical study.  - jurnal al-tamaddun / journal of al-tamaddun.  111-120. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 112. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, yusri mohamad ramli.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 32. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria & zuliskandar ramli.  (2018).  selected topics on archaeology, history and culture in the malay world.  - 12. 

   

  mohd rohaizat abdul wahab, ros mahwati ahmad zakaria, muhlis hadrawi & zuliskandar ramli.  (2018).  selected topics on archaeology, history and culture in the malay world.  - 243. 

   

  mohd rohaizat abdul wahab, zuliskandar ramli, ros mahwati ahmad zakaria & mohammad anis abdul samad.  (2018).  etnomatematik : matematik dalam kehidupan masyarakat.  - 9. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, yusri mohamad ramli.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 32. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria & zuliskandar ramli.  (2018).  selected topics on archaeology, history and culture in the malay world.  - 12. 

   

  mohd rohaizat abdul wahab, zuliskandar ramli, ros mahwati ahmad zakaria & mohammad anis abdul samad.  (2018).  etnomatematik : matematik dalam kehidupan masyarakat.  - 9. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 112. 

   

  mohd rohaizat abdul wahab, ros mahwati ahmad zakaria, muhlis hadrawi & zuliskandar ramli.  (2018).  selected topics on archaeology, history and culture in the malay world.  - 243. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  inovasi busana tradisional raja permaisuri agong.  - utusan malaysia.  24. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  kaedah mudah penjagaan manuskrip.  - utusan malaysia.  29. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  kamasyhuran sutera uthmaniyah.  - utusan malaysia.  29. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  keindahan falsafah awan larat ukiran kayu.  - utusan malaysia.  29. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  identiti kaligrafi alam melayu.  - utusan malaysia.  29.