dr. mohd manawi bin mohd akib

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah   Biografi/ Biography :

 • Mohd Manawi Mohd Akib memperoleh Ijazah Sarjana Muda daripada Universiti al-Azhar, Mesir dalam bidang Tafsir Wa Ulum al-Qur’an pada tahun 2006, Ijazah Sarjana daripada Universiti Malaya pada tahun 2011 dalam bidang Pemikiran Islam, dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Falsafah Islam pada tahun 2018 di Universiti Malaya. Sekarang beliau merupakan pensyarah universiti di Pusat Kajian al-Qu’an dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Dakwah & Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) pada Julai 2017 hingga Febuari 2020 dan pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM cawangan Dungun, Terengganu pada tahun 2011-2012. Beliau juga merupakan pensyarah sambilan di Universiti Terbuka Malaysia, OUM dan di Program Pengajian Usuluddin, Unit Pengajian Awam (UMCCED) sejak tahun 2014 sehingga kini. Bidang penyelidikannya ialah falsafah Islam, pemikiran Islam, Akidah dan Tafsir al-Qur’an dan akhlak. Beliau telah menghasilkan sebuah buku terbitan Dewan Bahasa & Pustaka (DBP) pada tahun 2018 yang bertajuk “Gambaran Syurga Menurut Fakhr al-Din al-Razi”, di samping empat artikel berindeks Scopus/ESCI dan 17 penulisan berwasit di dalam beberapa jurnal dan prosiding berkaitan bidang ini. Beliau juga terlibat dalam empat geran penyelidikan daripada Universiti Malaya dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

 • mohd manawi bin mohd akib;latifah binti abdul majid;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;hamdi bin ishak.  (2024).  pembangunan model psikoterapi al-razi berasaskan al-tafsir al-kabir terhadap kesihatan jiwa..  -

   

  latifah a.m, nurul suhaida ibrahim, mohd manawi mohd akib, mohd arif nazri, mohd nasir abdul majid.  (2024).  pentakrifan kemiskinan haid menurut perspektif islam.  - umran -international journal of islamic and civilizational studies.  1-11. 

   

  farah mohd ferdaus, hamdi ishak, mohd manawi mohd akib.  (2023).  elemen psikoterapi islam berdasarkan doa nabi ibrahim as.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  32-41. 

   

  mohd nazri ahmad, hamdi ishak, mohd akil muhamed ali, fadlan mohd othman, mohd manawi mohd akib.  (2023).  metode pengaplikasian pendalilan al-qur'an al-karim.  - tinta artikulasi membina ummah.  90-104. 

   

  farah mohd ferdaus, mohd manawi mohd akib, hamdi ishak.  (2023).  elements of islamic psychotherapy on prophet ibrahim ass prayer.  - international journal of academic research in progressive education and development.  544-554. 

   

  mohd manawi mohd akib, hamdi ishak, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, sharifah basirah syed muhsin.  (2023).  penciptaan jiwa dari sudut ilmu tafsir dan falsafah islam tumpuan terhadap pemikiran fakhr al-din al-razi.  - jurnal akidah & pemikiran islam (afkar).  231-252. 

   

  farah mohd ferdaus, mohd manawi mohd akib, hamdi ishak.  (2023).  elements of islamic psychotherapy on prophet ibrahim ass prayer.  - international journal of academic research in progressive education and development.  544-554. 

   

  sharifah basirah syed muhsin, che zarrina saari, mohd manawi mohd akib.  (2023).  sufi breathing as a relaxation technique for stress management control.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1323-1331. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, nurul adillah mohammad tormizi, mohd manawi mohd akib, mohd nazri ahmad, najamuddin petta solong.  (2023).  comparative analysis between lataif quraniyyah (quranic subtleties) and tadabbur al-quran (quranic reflection).  - international journal of academic research in progressive education and development.  1008-1015. 

   

  mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, latifah abdul majid, hamdi ishak, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin.  (2022).  the paradise concept and discourse according to mufassir fakhr al-din al-razi.  - international journal of academic research in business and social sciences.  690-701. 

   

  mohd manawi mohd akib, che zarrina saari, sharifah basirah syed muhsin.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 14. 

   

  izuli dzulkifli, mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 7. 

   

  wan fakhrul razi wan mohamad, mohd manawi mohd akib, abdul hadi awang, muhammad fakhrur razi shahabudin.  (2021).  pemantapan akidah dan hadis melalui aplikasi teknologi industri revolusi 4.0.  - 8. 

   

  mohd manawi mohd akib, che zarrina sa'ari, sharifah basirah syed muhsin, abur hamdi usman.  (2020).  wacana tokoh & kemasyarakatan dalam pengajian islam.  - 11. 

   

  izuli dzulkifli, mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi ahmed zabidi.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 178. 

   

  mohd manawi bin mohd akib;latifah binti abdul majid;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;hamdi bin ishak.  (2024).  pembangunan model psikoterapi al-razi berasaskan al-tafsir al-kabir terhadap kesihatan jiwa..  -

   

  farah mohd ferdaus, mohd manawi mohd akib, hamdi ishak.  (2021).  pengukuhan psikospiritual: kajian terhadap kepentingan ibadah doa.  - seminar antarabanga ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-15. 

   

  anisatul qalbi mohd sofiyuddin, mohd musa sarip, mohd manawi mohd akib, nor adha abd. hamid.  (2021).  disorder of sex development (dsd) penyakit atau kecacatan.  - seminar antara universiti pengajian lepas ijazah (sapli) 2021.  401-412.