dr. harishon binti radzi

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. sambungan :  0389216541

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr Harishon binti Radzi ialah seorang ahli akademik di UKM berjawatan hakiki Pensyarah Kanan di Program Linguistik.. Pada tahun 1992, beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda (linguistik) di UKM dan kemudiannya ditawarkan jawatan tutur di Jabatan Linguistik, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Beliau kemudiannya memperolehi Ijazah sarjana dalam bidang Linguistik di University of East Anglia, Norwich, England. Beliau memperolehi Ijazah doktor falsafah dari UKM. Minat utama beliau adalah dalam bidang nahu khususnya morfologi dan kemudiannya berkembangan dalam bidang Geolinguistik - selari dengan kajian Phdnya. Beliau turut pakar dalam kajian linguistik berkaitan morfofonologi, morfosintaksis dan morfosemantik serta bidang berkaitan linguistik dan komunikasi. Beliau kini memengang jawatan Ketua Program Linguistik, di Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik. Selain daripada itu, Dr Harishon Radzi juga adalah salah seorang ‘editor’ Jurnal Linguistik yang berstatus Mysite. Beliau turut memegang jawatan sebagai ahli Majlis Persatuan Linguistik sejak tahun 2008 (ahli seumur hidup). Pada tahun 2017 - 2019 beliau telah memegang jawatan ahli Exco Persatuan Kakitangan Akademik UKM (PKAUKM). Beliau telah menerbitkan sejumlah makalah di dalam dan luar negara. Beliau juga telah membentangkan banyak makalah dan prosiding di seminar dan kolokium dalam dan luar negara.

 • harishon radzi, norahayu azal.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 16. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2021).  penanda pengemukaan topik dalam wacana pedagogi semasa aktiviti microteaching.  - seminar kebangsaan penyelidikan & intervensi amalan bilik darjah.  1-12. 

   

  harishon radzi.  (2021).  kendiri pelaksanaan penulisan latihan ilmiah.  - 1-14. 

   

  masrina karim, harishon radzi dan junaini kasdan.  (2021).  laras bahasa gastronomi: ciri keperihalan dan ciri linguistik dalam facebook (suami masak apa hari ini?).  - jurnal linguistik.  50-65. 

   

  prithini deepa a/p kaliappan; mohammad fadzeli jaafar; harishon radzi.  (2021).  selektor yang mempengaruhi sistem panggilan kekeluargaan masyarakat telugu.  - e-bangi.  243-258. 

   

  nor hashimah jalaluddin, mohamed fazal mohamed sultan, harishon radzi, khairul asraaf saari.  (2019).  penyebaran pengaruh dialek melayu thai di malaysia : analisis gis.  - journal of nusantara studies (jonus).  362-389. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema online® journal of language studies.  52-69. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, muhammad faiz aizuddin suhami.  (2019).  dialek melayu perlis: pemetaan geodialek beraplikasikan gis.  - akademika.  139-154. 

   

  nor hashimah jalaluddin, maizatul hafizah abdul halim, harishon radzi, junaini kasdan.  (2017).  penyebaran dialek melayu di langkawi: analisis geolinguistik.  - gema online journal of languages studies.  159-178. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2016).  the kensiu noun phrase.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  81-94. 

   

  maslida yusof, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, karim harun.  (2021).  pelaporan isu kelapa sawit dalam tajuk akhbar dalam talian: analisis pragmatik.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  126-145. 

   

  nor hashimah jalaluddin, wan athirah adilah wan abdul halim, harishon radzi.  (2021).  sorotan dialek di terengganu selepas tiga dekad: perspektif geolinguistik.  - gema online journal of language studies.  77-102. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema online® journal of language studies.  52-69. 

   

  nor hashimah jalaluddin, maizatul hafizah abdul halim, harishon radzi, junaini kasdan.  (2017).  penyebaran dialek melayu di langkawi: analisis geolinguistik.  - gema online journal of languages studies.  159-178. 

   

  nor hashimah jalaluddin, norlisafina, zaharani ahmad, harishon mohd radzi.  (2016).  variasi kata ganti nama dialek di pesisir sungai perak: analisis geographical information system (gis).  - gema online journal of language studies.  109-123. 

   

  nor hashimah jalaluddin, intan safinaz zainudin, zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan & harishon mohd radzi.  (2014).  the dictionary as a source of a lifelong learning.  - procedia social and behavioral sciences - 5th world conference on educational sciences (wces 2013).  1362-1366. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  harishon radzi & nurul jawahir md ali.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 17. 

   

  mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, harishon radzi & nor hashimah jalaluddin.  (2013).  penguasaan bahasa melayu remaja sabah dan sarawak.  - 149-161 (7). 

   

  harishon radzi, norahayu azal.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 16. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  harishon radzi & nurul jawahir md ali.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 17. 

   

  mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, harishon radzi & nor hashimah jalaluddin.  (2013).  penguasaan bahasa melayu remaja sabah dan sarawak.  - 149-161 (7). 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, harishon radzi.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 352. 

   

  norsimah mat awal, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan & nor fariza mohd. nor.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 138. 

   

  nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar dan harishon radzi.  (2009).  kepelbagaian dimensi linguistik.  - 294. 

   

  nor hashimah hj jalaluddin, harishon radzi, maslida yusof, sa`adiah ma`alip, raja masittah raja ariffin.  (2005).  sistem panggilan dalam keluarga melayu : satu dokumentasi.  - 1-263. 

   

  harishon radzi.  (2021).  kendiri pelaksanaan penulisan latihan ilmiah.  - 1-14. 

   

  putri nur hanissha hasyim, harishon radzi.  (2021).  laras bahasa dalam `aplikasi facebook polis daerah penampang`.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-16. 

   

  nursabrina yahya, harishon radzi.  (2021).  gaya bahasa dalam ucapan menteri keselamatan negara malaysia semasa pandemik covid-19.  - persidangan kebangsaan sains sosial dan kemanusiaan 2021 (persada).  1-11. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2021).  penanda pengemukaan topik dalam wacana pedagogi semasa aktiviti microteaching.  - seminar kebangsaan penyelidikan & intervensi amalan bilik darjah.  1-12. 

   

  nur anis syafiqa zulkefly, harishon radzi.  (2021).  penggunaan singkatan dalam sistem pesanan ringkas (sms) majlis keselamatan negara (mkn).  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-15.