dr. harishon binti radzi

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

 naslin@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr Harishon binti Radzi ialah seorang ahli akademik di UKM berjawatan hakiki Pensyarah Kanan di Program Linguistik.. Pada tahun 1992, beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda (linguistik) di UKM dan kemudiannya ditawarkan jawatan tutur di Jabatan Linguistik, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Beliau kemudiannya memperolehi Ijazah sarjana dalam bidang Linguistik di University of East Anglia, Norwich, England. Beliau memperolehi Ijazah doktor falsafah dari UKM. Minat utama beliau adalah dalam bidang nahu khususnya morfologi dan kemudiannya berkembangan dalam bidang Geolinguistik - selari dengan kajian Phdnya. Beliau turut pakar dalam kajian linguistik berkaitan morfofonologi, morfosintaksis dan morfosemantik serta bidang berkaitan linguistik dan komunikasi. Beliau kini memengang jawatan Ketua Program Linguistik, di Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik. Selain daripada itu, Dr Harishon Radzi juga adalah salah seorang ‘editor’ Jurnal Linguistik yang berstatus Mysite. Beliau turut memegang jawatan sebagai ahli Majlis Persatuan Linguistik sejak tahun 2008 (ahli seumur hidup). Pada tahun 2017 - 2019 beliau telah memegang jawatan ahli Exco Persatuan Kakitangan Akademik UKM (PKAUKM). Beliau telah menerbitkan sejumlah makalah di dalam dan luar negara. Beliau juga telah membentangkan banyak makalah dan prosiding di seminar dan kolokium dalam dan luar negara.
  Dr Harishon binti Radzi is an academician at UKM with the position of Senior Lecturer in the Linguistic Programme. In 1992, he obtained his Bachelor`s Degree (linguistics) at UKM and was later offered a speech position at the Department of Linguistics, Faculty of Social Sciences and Humanities. He then obtained his master`s degree in Linguistics at the University of East Anglia, Norwich, England. He obtained his doctorate from UKM. His main interests

 • siti noraini hamzah, harishon radzi, junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin.  (2023).  penyebaran varian leksikal kata ganti nama di daerah cameron highlands: analisis geolinguistik.  - jurnal linguistik.  048-060. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2023).  kajian intertekstualiti menerusi bahasa dan kepimpinan.  - jurnal linguistik.  34-47. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2023).  penanda pengenukaan topik dalam wacana pedagogi: satu analisis wacana kritis.  - gema online journal of language studies.  75-93. 

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2023).  pendokumentasian dan pemaparan awal: analisis kajian lapangan di kelantan utara.  - international journal of the malay world and civilisation.  13-29. 

   

  junaini kasdan, harishon radzi, julaina nopiah.  (2023).  variants of emotion lexicons, marah (angry) and malas (lazy) in langkawi island: a geo-linguistic analysis.  - lingua.  69-822. 

   

  nor hashimah jalaluddin, mohamed fazal mohamed sultan, harishon radzi, khairul asraaf saari.  (2019).  penyebaran pengaruh dialek melayu thai di malaysia : analisis gis.  - journal of nusantara studies (jonus).  362-389. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema online® journal of language studies.  52-69. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, muhammad faiz aizuddin suhami.  (2019).  dialek melayu perlis: pemetaan geodialek beraplikasikan gis.  - akademika.  139-154. 

   

  nor hashimah jalaluddin, maizatul hafizah abdul halim, harishon radzi, junaini kasdan.  (2017).  penyebaran dialek melayu di langkawi: analisis geolinguistik.  - gema online journal of languages studies.  159-178. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, zaharani ahmad, harishon radzi.  (2016).  the kensiu noun phrase.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  81-94. 

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2023).  penanda pengenukaan topik dalam wacana pedagogi: satu analisis wacana kritis.  - gema online journal of language studies.  75-93. 

   

  maslida yusof, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, karim harun.  (2021).  pelaporan isu kelapa sawit dalam tajuk akhbar dalam talian: analisis pragmatik.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  126-145. 

   

  nor hashimah jalaluddin, wan athirah adilah wan abdul halim, harishon radzi.  (2021).  sorotan dialek di terengganu selepas tiga dekad: perspektif geolinguistik.  - gema online journal of language studies.  77-102. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema online® journal of language studies.  52-69. 

   

  nor hashimah jalaluddin, maizatul hafizah abdul halim, harishon radzi, junaini kasdan.  (2017).  penyebaran dialek melayu di langkawi: analisis geolinguistik.  - gema online journal of languages studies.  159-178. 

   

  nor hashimah jalaluddin, intan safinaz zainudin, zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan & harishon mohd radzi.  (2014).  the dictionary as a source of a lifelong learning.  - procedia social and behavioral sciences - 5th world conference on educational sciences (wces 2013).  1362-1366. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  harishon radzi & nurul jawahir md ali.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 17. 

   

  mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, harishon radzi & nor hashimah jalaluddin.  (2013).  penguasaan bahasa melayu remaja sabah dan sarawak.  - 149-161 (7). 

   

  harishon radzi, norahayu azal.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 16. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  harishon radzi & nurul jawahir md ali.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 17. 

   

  mohammad fadzeli jaafar (ed.). zaharani ahmad, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, nor hashimah jalaluddin, idris aman, mohammad fadzeli jaafar, rogayah a razak.  (2014).  pengenalan linguistik : teoretis dan aplikasi.  - 181-206. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, zaharani ahmad, harishon radzi & nor hashimah jalaluddin.  (2013).  penguasaan bahasa melayu remaja sabah dan sarawak.  - 149-161 (7). 

   

  mohd suhaimi mohamad, zoraini ibrahim, zaleha yazid, ida rosnita ismail, mohd nasir selamat, nadia noor awal, norazlin hassim, harishon radzi, che abdullah che ya, harith faruqi sidek, siti nora mhd isa, noor alaudin abdul wahab, muhamad alias md jedi, sa.  (2022).  kamus kompetensi generik.  - edisi pertama.  1-59. 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, norsimah mat awal, harishon radzi.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 352. 

   

  norsimah mat awal, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan & nor fariza mohd. nor.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - 138. 

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2023).  jati diri dialek melayu kelantan di pasir mas: analisis geolinguistik.  - international conference on social sciences and humanities.  1-18. 

   

  harishon radzi.  (2023).  pemahaman bahasa melayu (tatabahasa).  - 1-37. 

   

  anis nadzirah nasir, harishon radzi.  (2023).  keterserlahan ceramah syamsul debat menerusi penggunaan aspek bukan prosa: satu analisis morfologi.  - persidangan kebangsaan sarjana muda.  1-13. 

   

  doratya anak gerry, harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, saripah banseng.  (2023).  sorotan kajian lepas bahasa iban pemangkin kajian terkini.  - internasional conference on social sciences and humanities.  1-11. 

   

  harishon radzi.  (2022).  linguistik dan aplikasi skbl 2033 - bahasa dan sains kesihatan.  - 1-21.