prof. madya dr. latifah binti abdul majid

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 umilm@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • nuraleya abdul hamid, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2023).  interaksi golongan islam liberal terhadap hadis musykil.  - 155. 

   

  shahidatul ashikin shahran, najah nadiah amran, latifah abdul majid.  (2023).  konsep dan perlaksanaan jihad bagi wanita dari perspektif sarjana islam dan barat.  - 230. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  mohd nasir abdul majid, mazlan ibrahim, latifah abdul majid.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, mazlan ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  salasiah hanin hamjah, norsyamlina che abdul rahim, nurhidayah muhammad hashim, norainan bahari, zuliza mohd. kusrin, latifah abdul majid, rafeah saidon, muhamad zariff illias.  (2022).  a quantitative study on muslim milk mother's understanding of the islamic concept of wet nursing.  - plos one.  1-15. 

   

  norsyamlina che abdul rahim, salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid, zuliza mohd. kusrin, nurhidayah muhammad hashim, rafeah saidon, norainan bahari, muhamad zariff llias, noor ani ahmad.  (2021).  a cross-sectional study on the practice of wet nursing among muslim mothers.  - bmc pregnancy and childbirth.  1-10. 

   

  shahidatul ashikin binti shahran, najah nadiah binti amran & latifah binti abdul majid.  (2018).  ulasan buku: jihad beyond islam.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  nur zainatul nadra zainol, latifah abdul majid, muhd najib abd kadir.  (2015).  implication of nasr hamid abu zayd interpretaions towards women issues in the quran.  - islamiyyat. 

   

  nur zainatul nadra zainol, latifah abdul majid, muhd najib abd kadir.  (2015).  implication of nasr hamid abu zayd interpretation towards women issues in the al-quran.  - islamiyyat. 

   

  mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, latifah abdul majid, hamdi ishak, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin.  (2022).  the paradise concept and discourse according to mufassir fakhr al-din al-razi.  - international journal of academic research in business and social sciences.  690-701. 

   

  salasiah hanin hamjah, norsyamlina che abdul rahim, nurhidayah muhammad hashim, norainan bahari, zuliza mohd. kusrin, latifah abdul majid, rafeah saidon, muhamad zariff illias.  (2022).  a quantitative study on muslim milk mother's understanding of the islamic concept of wet nursing.  - plos one.  1-15. 

   

  latifah abdul majid, nurhidayah muhammad hashim, salasiah hanim hamjah, zuliza mohd kusrin, rafeah saidon, norsyamlina che abdul rahim, norainan bahari.  (2022).  wet-nursing practice in the malay society according to islamic perspective: a cross-sectional study.  - international journal of academic research in business and social sciences.  661-677. 

   

  latifah abdul majid, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak, nasir abdul majid, ameer areff iskandar mohd azhar.  (2022).  ethical disposal of mashaf al-quran damaged by flood disaster in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1518-1529. 

   

  mohd nasir abdul majid, latifah abdul majid, ahmad zaki salleh, mohamad zaharuddin zakaria, irwan mohd subri.  (2022).  polemic of acceptance and rejection of imam al-syafei related to sadd al-dhara'i (blocking the means) as a source of islamic jurisprudence in ijtihad compared to the acceptance of jumhur fuqaha.  - journal of pharmaceutical negative results.  5631-5641. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  mohd nasir abdul majid, mazlan ibrahim, latifah abdul majid.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, mazlan ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  shahidatul ashikin shahran, najah nadiah amran, latifah abdul majid.  (2023).  konsep dan perlaksanaan jihad bagi wanita dari perspektif sarjana islam dan barat.  - 230. 

   

  latifah abdul majid, mazlan ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  mohd nasir abdul majid, mazlan ibrahim, latifah abdul majid.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  nur zainatul nadra zainol, latifah abdul majid, mohd najib abd kader, abdullah sulaiman.  (2022).  akidah & isu-isu pemikiran semasa.  - 11. 

   

  shahidatul ashikin shahran, najah nadiah amran, latifah abdul majid.  (2023).  konsep dan perlaksanaan jihad bagi wanita dari perspektif sarjana islam dan barat.  - 230. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak, haziyah hussin, latifah abd. majid.  (2023).  model mushaf al-quran tadabbur.  - 45. 

   

  nuraleya abdul hamid, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2023).  interaksi golongan islam liberal terhadap hadis musykil.  - 155. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  mohd faizulamri bin mohd saad;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;hamdi bin ishak.  (2023).  pembinaan model al-quran tadabbur berdasarkan keperluan huffaz al-quran.  -

   

  latifah abdul majid, hamdi ishak, faizulamri mohd saad, mohd nasir abdul majid, remy rozainy mohd zainol asri.  (2023).  pembinaan garis panduan pelupusan dan perawatan mushaf al-quran melalui teknologi hijau frgs/1/2020/ss/10/ukm/02/7.  - 1-186. 

   

  latifah abdul majid, nurul suhaida ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2022).  period poverty among urban poor during the covid-19 pandemic in malaysia.  - 2 international cappadocia scientific research congress, mustafa cappodocia resort hotel.  1-9. 

   

  ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;muhd. najib bin abdul kadir;latifah binti abdul majid;wan nasyrudin bin wan abdullah;najah nadiah binti amran;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohd haidhar bin kamarzaman;wan haslan bin khairuddin;hamdi bin ishak.  (2022).  lataif quraniyah sebagai model tadabbur al-quran.  -

   

  hamdi bin ishak;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;mohd faizulamri bin mohd saad;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohamad zulkifli bin abdul ghani.  (2022).  pembinaan model pencarian semantik kosa kata dalam al-quran berdasarkan tafsir tematik.  -