encik moktar bin hussain

guru bahasa

pejabat dekan fakulti pengajian islam

No. Telefon Rasmi :  0389215561

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Guru Bahasa, Program Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam UKM Pelajar Sarjana Pendidikan (Sumber dan Teknologi Maklumat), Fakulti Pendidikan UKM

 • moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-idhafah.  - 1-10. 

   

  moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-haal.  - 1-14. 

   

  moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-naat.  - 1-16. 

   

  moktar hussain.  (2021).  ilm al-sarf: al-mujarrad wa al-mazid min al-fi'l.  - 1-7. 

   

  moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-jumlah al-ismiyyah.  - 1-16. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman & yusri mohamad ramli..  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-161. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli.  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-137. 

   

  ahmad sunawari long, mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood, kamaruddin salleh, wan haslan khairuddin, moktar hussain, nur farhana abdul rahman.  (2021).  international journal of islamic thought (ijit).  - international journal of islamic thought (ijit).  1-147. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2020).  international journal of islamic thought vol. 18.  - international journal of islamic thought.  1-145. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2020).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-123. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2019).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-140. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman & yusri mohamad ramli..  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-161. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  moktar hussain, mohd shukari hamzah, zamri arifin.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 50-55 (5). 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyah (al-juz` al-awwal).  - Bab 3: hlm 33-41. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

   

  moktar hussain, mohd shukari hamzah, zamri arifin.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 50-55 (5). 

   

  zamri arifin, moktar hussain.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - Bab 4 : hlm 43-51. 

   

  zamri arifin & moktar husin.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran.  - BAB 4 (43-51). 

   

  nur syazwina mustapa, moktar hussain, salamiah ab. ghani, zuraida shaadon, faizah jusoh, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi & mohd fadzli ismail.  (2017).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (edisi pelajar).  - 186. 

   

  mohd shukari hamzah & moktar hussain.  (2016).  qamus al-mushtarak al-lafzi (kamus polisemi arab-melayu).  - 121. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

   

  mohd. shukari bin hamzah, moktar bin hussain.  (2013).  hayya natakallam al-arabiyyah (mari bercakap bahasa arab).  - 105. 

   

  moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-idhafah.  - 1-10. 

   

  moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-haal.  - 1-14. 

   

  moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-naat.  - 1-16. 

   

  moktar hussain.  (2021).  ilm al-sarf: al-mujarrad wa al-mazid min al-fi'l.  - 1-7. 

   

  moktar hussain.  (2021).  al-qawaid al-nahwiyyah: al-jumlah al-ismiyyah.  - 1-16.