encik mohd. shabri bin yusof

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

 msy@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Mohd Shabri bin Yusof adalah pensyarah di Unit Bahasa Asing (UBT) Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK UKM. Beliau memperolehi Ijazah Pertama dengan Kepujian dalam bidang Pengajian Islam dan Arab dari Universiti al Azhar, Egypt (1990) dan Ijazah Sarjana dalam Bidang Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing dari Universiti Leeds, UK (1996). Bidang kajian beliau adalah Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing/Kedua, Analisis Wacana Agama danTerjemahan Arab-Melayu. Beliau merupakan ahli Persatuan Linguistik Malaysia (PLM).

 • mohd shabri yusof.  (2023).  tanda baris akhir isim.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  ayat ismiah.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  tanda isim muannath.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof, mohd nazri ahmad.  (2023).  kaedah pembelajaran al-qur'an untuk kanak-kanak.  - prosiding seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath kali ke 5.  361-384. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  isim makrifah.  - 1-8. 

   

  md. yusof, n., aladdin, a., lateh, n.h., ramli, s., yoan, r.s., yusof, m.s..  (2011).  the translation of foreign language teaching and learning materials for universiti kebangsaan malaysia website: preliminary problems and challenges.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul tafsir al-quran.  - 56. 

   

  abu dardaa mohamad, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof, ashraf ismail.  (2022).  modul ilmu tasawuf.  - 66. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, ashraf ismail, mohd shabri yusof.  (2022).  modul ilmu fiqah.  - 59. 

   

  mohd shabri yusof, rashidah zakariya, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail.  (2022).  modul bahasa arab.  - 59. 

   

  ashraf ismail, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul ulum al-quran.  - 48. 

   

  munif zarirruddin fikri bin nordin & mohd shabri bin yusof.  (2009).  islam & contemporary muslims challenges and issues.  - 297-302. 

   

  khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul tafsir al-quran.  - 56. 

   

  abu dardaa mohamad, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof, ashraf ismail.  (2022).  modul ilmu tasawuf.  - 66. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, ashraf ismail, mohd shabri yusof.  (2022).  modul ilmu fiqah.  - 59. 

   

  mohd shabri yusof, rashidah zakariya, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail.  (2022).  modul bahasa arab.  - 59. 

   

  ashraf ismail, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul ulum al-quran.  - 48. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  penanda kata kerja.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  isim makrifah.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  tanda isim muannath.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  tanda baris akhir isim.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2023).  ayat ismiah.  - 1-8.