encik mohd. shabri bin yusof

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. sambungan :  0389216551

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Shabri bin Yusof adalah pensyarah di Unit Bahasa Asing (UBT) Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK UKM. Beliau memperolehi Ijazah Pertama dengan Kepujian dalam bidang Pengajian Islam dan Arab dari Universiti al Azhar, Egypt (1990) dan Ijazah Sarjana dalam Bidang Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing dari Universiti Leeds, UK (1996). Bidang kajian beliau adalah Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing/Kedua, Analisis Wacana Agama danTerjemahan Arab-Melayu. Beliau merupakan ahli Persatuan Linguistik Malaysia (PLM).

 • mohd shabri yusof.  (2021).  kata nama tentu dan tak tentu.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  muzakkar dan muannath.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian isim.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  huruf arab dan sistem baris.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian perkataan dalam bahasa arab.  - 1-8. 

   

  md. yusof, n., aladdin, a., lateh, n.h., ramli, s., yoan, r.s., yusof, m.s..  (2011).  the translation of foreign language teaching and learning materials for universiti kebangsaan malaysia website: preliminary problems and challenges.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  munif zarirruddin fikri bin nordin & mohd shabri bin yusof.  (2009).  islam & contemporary muslims challenges and issues.  - 297-302. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  kata nama tentu dan tak tentu.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  muzakkar dan muannath.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian isim.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  huruf arab dan sistem baris.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2021).  pembahagian perkataan dalam bahasa arab.  - 1-8.