encik mohd. shabri bin yusof

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. Telefon Rasmi :  0389216551

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Shabri bin Yusof adalah pensyarah di Unit Bahasa Asing (UBT) Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK UKM. Beliau memperolehi Ijazah Pertama dengan Kepujian dalam bidang Pengajian Islam dan Arab dari Universiti al Azhar, Egypt (1990) dan Ijazah Sarjana dalam Bidang Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing dari Universiti Leeds, UK (1996). Bidang kajian beliau adalah Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing/Kedua, Analisis Wacana Agama danTerjemahan Arab-Melayu. Beliau merupakan ahli Persatuan Linguistik Malaysia (PLM).

 • mohd shazwan mokhtar, junaidi awang besar, muhd norizam jamian, nurjanah mohd jaafar, siti noraini hamzah, abdul muein abadi, sharifah nursyahidah syed annuar, nurhidayu rosli, nor azzatunnisak mohd khatib, daniella mokhtar, che abdullah che ya...et all.  (2023).  prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda 2023 (persada 2023).  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda 2023 (persada 2023).  1-1289. 

   

  mohd nazri ahmad, mohd akil mohd ali, mohd shabri yusof, hamdi ishak.  (2022).  hakikat ta'arud antara hadith-hadith nabi s.a.w dan kesannya terhadap hukum fiqh.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  34-46. 

   

  abu dardaa mohamad, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof, ashraf ismail.  (2022).  modul ilmu tasawuf.  - 66. 

   

  khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul tafsir al-quran.  - 56. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, ashraf ismail, mohd shabri yusof.  (2022).  modul ilmu fiqah.  - 59. 

   

  md. yusof, n., aladdin, a., lateh, n.h., ramli, s., yoan, r.s., yusof, m.s..  (2011).  the translation of foreign language teaching and learning materials for universiti kebangsaan malaysia website: preliminary problems and challenges.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul tafsir al-quran.  - 56. 

   

  abu dardaa mohamad, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof, ashraf ismail.  (2022).  modul ilmu tasawuf.  - 66. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, ashraf ismail, mohd shabri yusof.  (2022).  modul ilmu fiqah.  - 59. 

   

  mohd shabri yusof, rashidah zakariya, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail.  (2022).  modul bahasa arab.  - 59. 

   

  ashraf ismail, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul ulum al-quran.  - 48. 

   

  munif zarirruddin fikri bin nordin & mohd shabri bin yusof.  (2009).  islam & contemporary muslims challenges and issues.  - 297-302. 

   

  khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul tafsir al-quran.  - 56. 

   

  abu dardaa mohamad, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof, ashraf ismail.  (2022).  modul ilmu tasawuf.  - 66. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, ashraf ismail, mohd shabri yusof.  (2022).  modul ilmu fiqah.  - 59. 

   

  mohd shabri yusof, rashidah zakariya, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, ashraf ismail.  (2022).  modul bahasa arab.  - 59. 

   

  ashraf ismail, khazri osman, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani, mohd. shabri yusof.  (2022).  modul ulum al-quran.  - 48. 

   

  mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran bertutur bahasa arab siri 2.  - 1-8. 

   

  zaharom bin ridzwan;mohammad fadzeli bin jaafar;mohd. shabri bin yusof;norwati bt. md. yusof.  (2022).  terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia.  -

   

  mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran bertutur bahasa arab siri 1.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran membaca bahasa arab siri 1.  - 1-8. 

   

  mohd shabri yusof.  (2022).  kemahiran membaca bahasa arab siri 2.  - 1-8.