prof. madya dr. norlida hanim binti mohd salleh

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

 ida@ukm.edu.my

No. sambungan :  0132585324

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

   

  tengku kasmini tengku wook, norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah, rozita amirudin.  (2021).  analisis hubungan nilai islam dalam pengurusan modal intelek dengan prestasi hotel di malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-15 (2020-2021).  74-86. 

   

  nurul syafiza che nan, basri abdul talib, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri.  (2021).  kecekapan teknikal pengeluaran padi di bawah seliaan lembaga kemajuan pertanian muda (mada): pendekatan pengeluaran sempadan stokastik.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia perkem ke-15 2020/2021.  202-212. 

   

  wan nur saadah surianshah, lai wei sieng, norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris, hawati janor.  (2021).  faktor mempengaruhi penglibatan belia dalam sektor perladangan kelapa sawit.  - international journal of management studies.  115-140. 

   

  norlida hanim binti mohd salleh;basri bin abdul talib;azrina abdullah al-hadi;roziana binti baharin.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidmatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  -

   

  nik nor rahimah nik ab rahim, jamal othman, norlida hanim mohd salleh, norshamliza chamhuri.  (2021).  a non-market valuation approach to environmental cost-benefit analysis for sanitary landfill project appraisal.  - sustainability.  1-18. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 1.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-208. 

   

  azima abd.manaf, azlan abas, er ah choy, roslan abdul hakim, helen mu hung ting, kim ling geraldine chan, maslida yusof, mohd sallehuddin abd.aziz, muzzneena ahmad mustafa, norasmah othman, norlida hanim mohd salleh, suhana saad, suzanna mohamed isa.  (2019).  akademika: jilid 89, isu 2.  - akademika: jurnal sains sosial dan kemanusiaan asia tenggara.  1-217. 

   

  norlida hanim mohd salleh, shafiin syukor, siti hajar mohd idris.  (2017).  impak pembangunan pelancongan ke atas persekitaran manusia dan fizikal komuniti pulau tioman.  - akademika.  47-60. 

   

  salleh n.h.m., r. othman, t. sarmidi, a. h. jaafar, b.m.n. norghani.  (2012).  tourist satisfaction of the environmental service quality for tioman island marine park.  - indian journal of geo-marine sciences.  41(2):173-179. 

   

  mohd salleh n.h., othman r., sarmidi t., darawi z..  (2011).  a comparison of local community sustainability of livelihood: a case study in redang and tioman islands, malaysia.  - 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management, apbitm 2011; dalian. 

   

  norlida hanim mohd salleh, cheah chee yang, redzuan othman.  (2011).  estimating tourism demand from china market to malaysia.  - 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management, apbitm 2011; dalian. 

   

  mohd salleh n.h., othman r., sarmidi t., darawi z..  (2011).  a comparison of local community sustainability of livelihood: a case study in redang and tioman islands, malaysia.  - 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management, apbitm 2011; dalian. 

   

  norlida hanim mohd salleh, cheah chee yang, redzuan othman.  (2011).  estimating tourism demand from china market to malaysia.  - 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management, apbitm 2011; dalian. 

   

  doris padmini selvaratnam, zaini embong, hamidah yamat, norlida hanim salleh.  (2020).  empowerment & improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  doris padmini selvaratnam, zaini embong, hamidah yamat & norlida hanim.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 26. 

   

  norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abdul hamid jaafar.  (2017).  taman-taman laut di malaysia : kualiti persekitaran dan kelestarian kehidupan.  - 142. 

   

  tamat sarmidi, siong-hook law dan norlida hanim mohd salleh.  (2013).  emerging markets and financial resilience.  - 38-50(3). 

   

  norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, mohd. safar hasim.  (2012).  perlancongan asia barat : permintaan dan impak ekonomi.  - 121. 

   

  doris padmini selvaratnam, zaini embong, hamidah yamat, norlida hanim salleh.  (2020).  empowerment & improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  doris padmini selvaratnam, zaini embong, hamidah yamat & norlida hanim.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 26. 

   

  tamat sarmidi, siong-hook law dan norlida hanim mohd salleh.  (2013).  emerging markets and financial resilience.  - 38-50(3). 

   

  md zyadi md tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, mohd adib ismail, norain mod asri, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 1.  - 79-114. 

   

  redzuan othman dan norlida hanim mohd salleh.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 16, 294-317. 

   

  norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, abdul hamid jaafar.  (2017).  taman-taman laut di malaysia : kualiti persekitaran dan kelestarian kehidupan.  - 142. 

   

  norlida hanim mohd. salleh, redzuan othman, mohd. safar hasim.  (2014).  pelancongan asia barat: permintaan dan impak ekonomi.  - 121. 

   

  norlida hanim mohd salleh, redzuan othman, mohd. safar hasim.  (2012).  perlancongan asia barat : permintaan dan impak ekonomi.  - 121. 

   

  shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

   

  md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

   

  norlida hanim binti mohd salleh;basri bin abdul talib;azrina abdullah al-hadi;roziana binti baharin.  (2021).  kecekapan agensi pelancongan dan perkhidmatan penginapan industri pelancongan malaysia menjelang 2020.  -

   

  noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

   

  zulkefly bin abdul karim;hawati binti janor;norlida hanim binti mohd salleh;mohd azlan shah bin zaidi;norlin binti khalid.  (2021).  pergerakan harga kelapa sawit berdasarkan faktor kejutan luaran dan dalaman serta kesannya ke atas firma berorientasikan sawit dan pertumbuhan ekonomi negara.  -

   

  norlida hanim binti mohd salleh;siti hajar bt. mohd. idris;hawati binti janor;wye chung khain;lai wei sieng.  (2021).  pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalangan golongan muda di sektor kelapa sawit .  -

   

  norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15.