prof. madya dr. salleh bin amat

pensyarah universiti

pusat kajian kepelbagaian pendidikan

No. Telefon Rasmi :  0389216260

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • martina rabai anak lee, salleh amat, salleh amat.  (2022).  hubungan efikasi kendiri dengan pembelajaran regulasi kendiri murid sekolah menengah.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-8. 

   

  nur jannah bali-mahomed, ku suhaila ku johari, mohd izwan mahmud, salleh amat, syazwani saadon.  (2022).  psychological well-being of school counsellors model.  - european journal of educational research.  621-637. 

   

  aminah hanisah md salleh, shahlan surat, salleh amat.  (2022).  pengetahuan neurolinguistik dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah betong, sarawak.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-13. 

   

  florynah bakar, salleh amat.  (2022).  efikasi kendiri, sokongan sosial dan kepuasan kerja dalam kalangan guru.  - jurnal dunia pendidikan.  363-371. 

   

  ericson ginsos, salleh amat.  (2022).  ketagihan permainan video dan tingkah laku agresif dalam kalangan pelajar sepanjang perintah kawalan pergerakan (pkp).  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-10. 

   

  azimatun noor aizuddin, abdul rahman ramdzan, sharifah azween syed omar, zuria mahmud, zarina a. latiff, salleh amat, keng wee teik, ch ng gaik siew, haniza rais, syed mohamed aljunid.  (2021).  genetic testing for cancer risk: is the community willing to pay for it?.  - international journal of environmental research and public health.  1-11. 

   

  jasmi a. talib, amla salleh, salleh amat, simin ghavifekr & azlinda m. ariff.  (2015).  effect of career education module on career development of community college students.  - international journal for educational and vocational guidance.  37-55. 

   

  mohd izwan mahmud, sidek mohd noah, wan marzuki wan jaafar, abu yazid abu bakar & salleh amat.  (2019).  the career readiness construct between dysfunctional career thinking and career self-efficacy among undergraduate students.  - journal of engineering science and technology.  74-81. 

   

  hazaila hassan, abu yazid abu bakar & salleh amat.  (2019).  self-change among low performing officers through organizational counselling and psychology intervention.  - religación: revista de ciencias sociales y humanidades.  460-466. 

   

  salleh amat, shairatul azlin abdul shukor, mohd izwan mahmud.  (2022).  validation of working alliance inventory for supervision (wai-s).  - journal of positive school psychology.  4462-4473. 

   

  mohd izwan mahmud, salleh amat, abu yazid abu bakar, ku suhaila ku johari.  (2022).  career information seeking behavior among university graduates.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2092-2101. 

   

  mohd izwan mahmud, salleh amat, abu yazid abu bakar, chang peng kee, zalinda othman.  (2022).  the effects of career readiness course on students career decision self-efficacy during covid 19.  - specialusis ugdymas.  273-281. 

   

  rorlinda yusof, afifah mohamad radzi, tengku elmi azlina tengku muda, salleh amat, fazilah idris.  (2022).  holistic self-identity model of malaysian gifted students.  - journal of positive school psychology.  471-485. 

   

  salleh amat, alida ali, mohd izwan mahmud, dharatun nissa puad mohd kari, abu yazid abu bakar, zarina mizam mohd ismail, ku suhaila ku johari, mohd hasrul kamarulzaman.  (2022).  needs analysis of soft skills psychoeducational intervention module among aggressive adolescents.  - journal of positive school psychology.  4452-4461. 

   

  abu yazid abu bakar, salleh amat, mohd izwan mahmud.  (2020).  enhancing teachers quality in malaysia: issues and challenges.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  8522-8529. 

   

  ku suhaila ku johari, mohamad isa amat, zuria mahmud, salleh amat.  (2020).  screening process on childrens emotional and behavioral well-being using the play therapy approach.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  703-707. 

   

  muhammad razif ismail, salleh amat, ku suhaila ku johari, zuria mahmud.  (2020).  sandtray therapy for young girls in a shelter home.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  666-670. 

   

  anas zulhifzi buang, ku suhaila ku johari, zuria mahmud, dharatun nissa puad mohd kari, salleh amat.  (2020).  counselors experiences using sandtray therapy for recovery adolescents.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  689-693. 

   

  salleh amat, mohd izwan mahmud, abu yazid abu bakar.  (2020).  multicultural counselling competencies among counsellor trainees in malaysia.  - 13th international conference of education, research and innovation (iceri) 2020.  3542-3546. 

   

  rosli mohd kassim, lilia halim, salleh amat.  (2021).  ekosistem pembelajaran sains penyumbang pemilihan kerjaya bidang stem di mrsm.  - 115. 

   

  nadhirah muhamad arib, salleh amat, salasiah hanin hamjah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 9. 

   

  khirulniza mohd salleh, salleh amat.  (2021).  kes kaunseling dalam komuniti.  - 10. 

   

  abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2021).  kes kaunseling dalam komuniti.  - 174. 

   

  abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2021).  kes kaunseling dalam komuniti.  - 7. 

   

  abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2021).  kes kaunseling dalam komuniti.  - 7. 

   

  nadhirah muhamad arib, salleh amat, salasiah hanin hamjah.  (2021).  kaunseling islam dan kesejahteraan insan.  - 9. 

   

  khirulniza mohd salleh, salleh amat.  (2021).  kes kaunseling dalam komuniti.  - 10. 

   

  hafizhah suzana hussien, salleh amat.  (2020).  fostering learners' engagement through digitalisation in education.  - 12. 

   

  ku suhaila ku johari, salleh amat.  (2020).  pendidikan teras kesejahteraan komuniti.  - 24. 

   

  abu yazid abu bakar, salleh amat.  (2021).  kes kaunseling dalam komuniti.  - 174. 

   

  rosli mohd kassim, lilia halim, salleh amat.  (2021).  ekosistem pembelajaran sains penyumbang pemilihan kerjaya bidang stem di mrsm.  - 115. 

   

  rosma ayu harun, noriah mohd ishak, salleh amat.  (2020).  kecerdasan emosi dalam kalangan pemimpin pelajar universiti.  - 185. 

   

  siti hajar jamal, salleh amat, nasrudin subhi.  (2020).  tatacara pengendalian kaunseling gay dan lesbian.  - 133. 

   

  kamarul md. shah, mohd. radhi abu shahim, salleh amat.  (2019).  kaunseling pelbagai budaya.  - 129. 

   

  norhayati binti mohd noor;amla bt. mohd. salleh;zuria binti mahmud;salleh bin amat;abu yazid bin abu bakar.  (2021).  kompetensi guru kaunseling dalam perlaksanaan perkhidamatan kaunseling keluarga di persekitaran sekolah.  -

   

  rorlinda yusof,tengku elmi tengku muda, afifah mohd radzi, siti aishah hassan, fazilah idris, salleh amat, shafrimen syafril.  (2021).  a study of holistic identity profiling of gifted and talented students in malaysia.  - 2021 virtual wcgtc world conference.  1-21. 

   

  rorlinda yusof, salleh amat, fazilah idris, tengku elmi azlina tengku muda, siti aishah hassan, afifah mohd radzi.  (2021).  model komponen jatidiri holistik pelajar pintar dan berbakat malaysia.  - 1-8. 

   

  rorlinda yusof, salleh amat, fazilah idris, tengku elmi azlina tengku muda, siti aishah hassan, jamaliah hamdan, afifah mohd radzi.  (2021).  instrument jatidiri holistik pelajar pintar dan berbakat malaysia.  - 1-9. 

   

  salleh amat.  (2020).  analisa awal kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik.  - seminar kaunseling kepelbagaian ilmu kreativiti atau populariti dalam kaunseling..  1-21.