dr. azrina abdullah al-hadi

pensyarah universiti

pusat kajian perniagaan global & ekonomi digital (globde)

 azrna@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2024).  impak penggunaan media sosial terhadap pekebun kecil sawit.  -

   

  norshamliza chamhuri, nur syahirah che lah, peter j. batt, muhammad nadzif bin ramlan, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2024).  exploring consumer attitudes and behaviour towards sustainable helath-related food choices.  - british food journal.  920-937. 

   

  norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2023).  adakah gamifikasi ‘econ hunt’ releven terhadap motivasi, penglibatan dan prestasi pelajar?: kajian rintis terhadap kursus makroekonomi.  -

   

  norshamliza binti chamhuri;norlida hanim binti mohd salleh;azrina abdullah al-hadi;liew chei siang;norain binti mod asri;shahida binti shahimi.  (2023).  kesan pensijilan rspo dan mspo kepada pengeluaran dan analisis perbandingan faedah ekonomi perladangan pekebun kecil kelapa sawit.  -

   

  hazrul izuan bin shahiri;azrina abdullah al-hadi.  (2023).  decomposing the source of low-skilled foreign workers wage advantage in malaysian plantation sector.  -

   

  norshamliza chamhuri, nur syahirah che lah, peter j. batt, muhammad nadzif bin ramlan, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2024).  exploring consumer attitudes and behaviour towards sustainable helath-related food choices.  - british food journal.  920-937. 

   

  hazrul shahiri,zhiming cheng,azrina abdullah al-hadi.  (2021).  why do low-skilled foreign workers have a wage advantage? evidence from the palm oil plantation sector in malaysia.  - population,space and place.  1-8. 

   

  azrina abdullah al-hadi; john bitzan, james peoples.  (2019).  input allocation efficiency in the united states railroad industry: changing work rules and managerial flexibility.  - transportation research part a: policy and practice.  281-296. 

   

  norshamliza chamhuri, nur syahirah che lah, peter j. batt, muhammad nadzif bin ramlan, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2024).  exploring consumer attitudes and behaviour towards sustainable helath-related food choices.  - british food journal.  920-937. 

   

  maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  working environment for women leadership in stem.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-13. 

   

  ahmad fitri hakim ibrahim, hazrul shahiri, azrina abdullah al-hadi, aminudin mokhtar.  (2023).  perbezaan upah buruh asing-tempatan di ladang kelapa sawit: diskriminasi terhadap buruh tempatan.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-13. 

   

  nurhamizah binti rashid, yashawini abaquin singaravelu, norain binti mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2023).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem.  - geografia-malaysian journal of society and space.  153-165. 

   

  hazrul shahiri,zhiming cheng,azrina abdullah al-hadi.  (2021).  why do low-skilled foreign workers have a wage advantage? evidence from the palm oil plantation sector in malaysia.  - population,space and place.  1-8. 

   

  norshamliza chamhuri, nor syahirah che lah, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  industri sawit pemacu kemakmuran ekonomi keluarga malaysia.  - 16. 

   

  nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

   

  md shafiin shukor, norlida hanim mohd salleh, rozilee asid, azrina abdullah al-hadi.  (2022).  perkhidmatan industri pelancongan di malaysia: daya saing dan analisis kecekapan teknikal.  - 156. 

   

  aminudin mokhtar, azrina abdullah al-hadi, siti hajar mohd idris, hazrul izuan shahiri, norlin khalid.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  - 265. 

   

  norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  norshamliza chamhuri, nor syahirah che lah, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  industri sawit pemacu kemakmuran ekonomi keluarga malaysia.  - 16. 

   

  shahida shahimi, hasnah toran, azrina abdullah al-hadi, noor hasni juhdi, zainal rasyid mahayuddin, mohd azlis sani md. jalil, chessda uttraphan a/l eh kan, nur fatin adilah rohaizan.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 16. 

   

  norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

   

  azrina abdullah al-hadi; james peoples.  (2019).  u.s. freight rail economics and policy: are we on the right track?.  - 300. 

   

  aminudin mokhtar, azrina abdullah al-hadi, siti hajar mohd idris, hazrul izuan shahiri, norlin khalid.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  - 265. 

   

  md shafiin shukor, norlida hanim mohd salleh, rozilee asid, azrina abdullah al-hadi.  (2022).  perkhidmatan industri pelancongan di malaysia: daya saing dan analisis kecekapan teknikal.  - 156. 

   

  norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2024).  impak penggunaan media sosial terhadap pekebun kecil sawit.  -

   

  norshamliza binti chamhuri;norlida hanim binti mohd salleh;azrina abdullah al-hadi;liew chei siang;norain binti mod asri;shahida binti shahimi.  (2023).  kesan pensijilan rspo dan mspo kepada pengeluaran dan analisis perbandingan faedah ekonomi perladangan pekebun kecil kelapa sawit.  -

   

  norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2023).  adakah gamifikasi ‘econ hunt’ releven terhadap motivasi, penglibatan dan prestasi pelajar?: kajian rintis terhadap kursus makroekonomi.  -

   

  norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2023).  transformasi era pembelajaran digital: gajet sebagai media pembelajaran berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.  -

   

  norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2023).  promoting sustainable consumption of palm oil through health in an emerging economy.  -