dr. azrina bt. abdullah al-hadi

pensyarah universiti

pusat perniagaan global & ekonomi digital (globde)

 azrna@ukm.edu.my

No. sambungan :  5734

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • azrina abdullah al-hadi; john bitzan, james peoples.  (2019).  input allocation efficiency in the united states railroad industry: changing work rules and managerial flexibility.  - transportation research part a: policy and practice.  281-296. 

   

  kok wooi yap, doris padmini selvaratnam & azrina abdullah al-hadi.  (2018).  analisis empirikal faktor-faktor yang mempengaruhi perbelanjaan kesihatan awam di malaysia.  - proceedings of the national conference on the sciences and social sciences (nacoss) 2018. 

   

  ummi amirah alias, hairunnizam wahid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  analisis kecekapan kutipan dan agihan oleh institusi zakat: satu kajian semula terhadap majlis agama islam negeri.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12 2017.  142-152. 

   

  ummi amirah alias, hairunnizam wahid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia : satu pendekatan analisis gelagat.  - 411. 

   

  mohd shawal sidek, mariani abdul majid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  the effect of islamic and conventional banking efficiency on economic growth.  - prosiding persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-12 2017.  776-787. 

   

  azrina abdullah al-hadi; john bitzan, james peoples.  (2019).  input allocation efficiency in the united states railroad industry: changing work rules and managerial flexibility.  - transportation research part a: policy and practice.  281-296. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  ummi amirah alias, hairunnizam wahid & azrina abdullah al-hadi.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia : satu pendekatan analisis gelagat.  - 411. 

   

  azrina abdullah al-hadi, norain mod asri, shahida shahimi, zulkefly abdul karim.  (2005).  ke arah kedah maju : antara perancangan dan keupayaan.  - Bab 10 : hlm 127-149. 

   
  Tiada Rekod