dr. hjh. fatimah yusro binti hashim

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 wardatun@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :


 • noor azlina che hasan, muhamad helmi md said & fatimah yusro hashim.  (2024).  konsep tanggungjawab keibubapaan di malaysia: analisis perundangan literatur.  - kanun dewan bahasa pustaka.  41-62. 

   

  suhaizad saifuddin, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya, mohamad rizal abd rahman & fatimah yusro hashim.  (2024).  examining the application of standard of proof in criminal cases: a comparative analysis of islamic law and common law in malaysia.  - malaysian journal of syariah and law.  11-22. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  the negative view of iraqi law on the crimes of witchcraft and sorcery.  - journal of law and sustainable development.  1-18. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  incest in iraq and the legal view of the act.  - journal of law and sustainable development.  1-24. 

   

  fatimah yusro binti hashim;ahmad azam bin mohd. shariff;mohamad azhan bin yahya;muhamad helmi bin md said.  (2023).  modul kursus pra-perkahwinan islam: kajian terhadap kesesuaian silibus dan tahap keberkesanannya ke arah pengukuhan institusi keluarga islam di selangor dan negeri-negeri zon utara (perlis, kedah dan pulau pinang)..  -

   

  suhaizad saifuddin, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya, mohamad rizal abd rahman & fatimah yusro hashim.  (2024).  examining the application of standard of proof in criminal cases: a comparative analysis of islamic law and common law in malaysia.  - malaysian journal of syariah and law.  11-22. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  incest in iraq and the legal view of the act.  - journal of law and sustainable development.  1-24. 

   

  lana majid hayder, asma hakimah ab halim, noor aziah mohd awal, fatimah yusro hashim.  (2023).  the negative view of iraqi law on the crimes of witchcraft and sorcery.  - journal of law and sustainable development.  1-18. 

   

  jamaluddin, faisal, manfarisyah, fatimah yusro hashim dan muhamad helmi md said.  (2021).  proposed improvement for divorce resolution in aceh and malaysia: a comparative study.  - academic journal of interdisciplinary studies.  193-203. 

   

  asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom, tengku noor azira tengku zainudin.  (2018).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - international journal of asian social science. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 5. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu lekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 191. 

   

  nik ammar wan mohd fauzi & fatimah yusro hashim.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 16. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 5. 

   

  muhammad muhaimin mohd subki, fatimah yusro hashim.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 24. 

   

  nik ammar wan mohd fauzi & fatimah yusro hashim.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 16. 

   

  fatimah yusro hashim, shamsuddin suhor, tengku noor azira tengku zainuddin.  (2009).  isu - isu perundangan di malaysia : satu anjakan paradigma.  - 285-304 (bab 11). 

   

  nor inayah yaakub, fatimah yusro hashim, jasri jamal.  (2008).  undang-undang dalam era teknologi.  - 240-271. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu lekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 191. 

   

  ahmad azam bin mohd. shariff;fatimah yusro binti hashim;mohamad azhan bin yahya.  (2023).  pengendalian keterangan dna dalam kes jenayah syariah di malaysia: mewujudkan model standard operating procedure (sop)melalui penambahbaikan undang-undang.  -

   

  fatimah yusro binti hashim;ahmad azam bin mohd. shariff;mohamad azhan bin yahya;muhamad helmi bin md said.  (2023).  modul kursus pra-perkahwinan islam: kajian terhadap kesesuaian silibus dan tahap keberkesanannya ke arah pengukuhan institusi keluarga islam di selangor dan negeri-negeri zon utara (perlis, kedah dan pulau pinang)..  -

   

  fatimah yusro hashim.  (2023).  ayatul ahkam wa ahadithuha fil munakahat.  - 1-11. 

   

  fatimah yusro hashim.  (2023).  terma munakahat dalam bahasa arab.  - 1-5. 

   

  fatimah yusro hashiim.  (2023).  istilah jurispruden dalam bahasa arab.  - 1-5.