dr. hjh. fatimah yusro binti hashim

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

No. Telefon Rasmi :  0389216359

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • fatimah yusro hashim, anisah che ngah, mohammad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  penentuan nasab melalui prinsip undang-undang keterangan islam.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  57-66. 

   

  ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, mohd zamre mohd zahir, fatimah yusro hashim.  (2021).  buli di malaysia: permasalahan dan penyelesaiannya dari perspektif syariah.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  3-13. 

   

  fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2021).  pengurusan pandemik covid-19 menurut sunnah nabawiah.  - jurnal al-sirat.  170-185. 

   

  fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2021).  pengurusan pandemik covid-19 menurut sunnah nabawiah.  - international conference and muktamar on prophetic sunnah (icmas 2021).  1-12. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, fatimah yusro hashim.  (2021).  keterangan dokumen elektronik: proses pengumpulannya di peringkat pra perbicaraan dalam kes mal syariah di malaysia.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  67-77. 

   

  jamaluddin, faisal, manfarisyah, fatimah yusro hashim dan muhamad helmi md said.  (2021).  proposed improvement for divorce resolution in aceh and malaysia: a comparative study.  - academic journal of interdisciplinary studies.  193-203. 

   

  asma hakimah ab halim, ahmad azam mohd shariff, nur khalidah dahlan, fatimah yusro hashim, ruzian markom, tengku noor azira tengku zainudin.  (2018).  diversified method in teaching and learning muamalat towards sustainable legal education in islamic finance.  - international journal of asian social science. 

   

  ahmad azam mohd shariff, nazura abdul manap, asma hakimah ab halim, fatimah yusro hashim, ramalinggam rajamanickam, mohamad rizal abd rahman, mazliza mohamad & mohd azhan yahya.  (2016).  the syariah courses of islamic law of securities and islamic family law: revamping the teaching and learning techniques in ensuring marketability of ukm`s law graduates.  - mediterranean journal of social sciences. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 5. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu lekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 191. 

   

  nik ammar wan mohd fauzi & fatimah yusro hashim.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 16. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu kekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 5. 

   

  muhammad muhaimin mohd subki, fatimah yusro hashim.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 24. 

   

  nik ammar wan mohd fauzi & fatimah yusro hashim.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 16. 

   

  fatimah yusro hashim, shamsuddin suhor, tengku noor azira tengku zainuddin.  (2009).  isu - isu perundangan di malaysia : satu anjakan paradigma.  - 285-304 (bab 11). 

   

  nor inayah yaakub, fatimah yusro hashim, jasri jamal.  (2008).  undang-undang dalam era teknologi.  - 240-271. 

   

  muhamad helmi md said, fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman.  (2021).  isu lekeluargaan dan undang-undang di malaysia.  - 191. 

   

  fatimah yusro hashim, mohamad azhan yahya.  (2021).  pengurusan pandemik covid-19 menurut sunnah nabawiah.  - international conference and muktamar on prophetic sunnah (icmas 2021).  1-12. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, dr. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perniagaan.  - 1-67. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, . nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  prosedur pentadbiran harta pusaka.  - 1-92. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48. 

   

  asma hakimah binti ab halim, siti naaishah binti hambali, fatimah yusro hashim, nazura abdul manap.  (2020).  mediation in islamic family law disputes: an overview & experience of the ukm legal aid and mediation centre.  - webinar persidangan serantau asiaengage ke 5.  1.