puan norain binti mod asri

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. Telefon Rasmi :  0389213794

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • fitrah binti mohamed; norain binti mod asri.  (2022).  informasi covid-19 sebagai barang awam: analisis nvivo.  - e-bangi.  94-110. 

   

  safwan aqil zin amri, norain mod asri.  (2022).  maklumat covid-19 dan persepsi pengguna.  - jurnal ekonomi malaysia.  107-121. 

   

  norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

   

  norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks s ( pekali gini ).  - 1. 

   

  norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks r ( keluk lorenz ).  - 1. 

   

  safwan aqil zin amri, norain mod asri.  (2022).  maklumat covid-19 dan persepsi pengguna.  - jurnal ekonomi malaysia.  107-121. 

   

  nurhamizah rashid, maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem: analisis nvivo.  - jurnal pengurusan.  173-185. 

   

  norain mod asri, ariff syahreezal ragno sogiman, zulkefly abdul karim.  (2020).  kointegrasi antara perbelanjaan awam, hasil awam dan output bagi sektor terpilih.  - jurnal ekonomi malaysia.  43-67. 

   

  norain mod asri, zulkefly abdul karim, norlaila abu bakar, zafirah husin, muhammad harith hasnan, muhammad idris hamid.  (2018).  pengurusan fiskal pihak berkuasa tempatan yang berstatus majlis bandaraya di zon tengah semenanjung malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia. 

   

  norain mod asri, zulkefly abdul karim, fariza ahmad, raihana ramli.  (2015).  pengurusan fiskal kerajaan negeri di semenanjung malaysia: analisis autoregressive distributed lag (ardl).  - jurnal ekonomi malaysia.  97-120. 

   

  md zyadi md tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, mohd adib ismail, norain mod asri, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 1.  - 79-114. 

   

  mustazar mansur, aminudin mokhtar dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 20, 363-384. 

   

  zulkefly abdul karim dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 13, 235-253. 

   

  azrina abdullah al-hadi, norain mod asri, shahida shahimi, zulkefly abdul karim.  (2005).  ke arah kedah maju : antara perancangan dan keupayaan.  - Bab 10 : hlm 127-149. 

   

  shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

   

  md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi, jilid 1.  - 114. 

   

  md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

   

  md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 2.  - 74. 

   

  md. zyadi md. tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, shahida shahimi, mohd. adib ismail, noreha halid..  (2010).  prinsip makroekonomi.  - 345. 

   

  norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

   

  norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks s ( pekali gini ).  - 1. 

   

  norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks r ( keluk lorenz ).  - 1. 

   

  norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks q ( cukai harta tempatan ).  - 1. 

   

  norain mod asri.  (2021).  ekonomi pencukaian bab 4 buku teks p ( cukai terpilih terhadap pendapatan modal ).  - 1.