puan norain binti mod asri

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. Telefon Rasmi :  0389213794

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2023).  adakah gamifikasi ‘econ hunt’ releven terhadap motivasi, penglibatan dan prestasi pelajar?: kajian rintis terhadap kursus makroekonomi.  -

   

  norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2023).  transformasi era pembelajaran digital: gajet sebagai media pembelajaran berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.  -

   

  nur syahirah che lah, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, norain mod asri.  (2023).  pelaburan pendidikan bumiputera.  - majalah impak.  36-37. 

   

  nurul sahira shamsuddin, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  penawaran makanan menerusi media sosial oleh wanita b40.  - journal of human capital development.  48-66. 

   

  fatin afiqah zaimi, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2023).  determinants of women labor force partcipation in stem occupations.  - journal of human capital development (jhcd).  33-47. 

   

  maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  working environment for women leadership in stem.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-13. 

   

  nurhamizah binti rashid, yashawini abaquin singaravelu, norain binti mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2023).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem.  - geografia-malaysian journal of society and space.  153-165. 

   

  safwan aqil zin amri, norain mod asri.  (2022).  maklumat covid-19 dan persepsi pengguna.  - jurnal ekonomi malaysia.  107-121. 

   

  nurhamizah rashid, maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem: analisis nvivo.  - jurnal pengurusan.  173-185. 

   

  norain mod asri, ariff syahreezal ragno sogiman, zulkefly abdul karim.  (2020).  kointegrasi antara perbelanjaan awam, hasil awam dan output bagi sektor terpilih.  - jurnal ekonomi malaysia.  43-67. 

   

  nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

   

  norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

   

  md zyadi md tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, mohd adib ismail, norain mod asri, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 1.  - 79-114. 

   

  zulkefly abdul karim dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 13, 235-253. 

   

  mustazar mansur, aminudin mokhtar dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 20, 363-384. 

   

  shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

   

  md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi, jilid 1.  - 114. 

   

  md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

   

  md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 2.  - 74. 

   

  md. zyadi md. tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, shahida shahimi, mohd. adib ismail, noreha halid..  (2010).  prinsip makroekonomi.  - 345. 

   

  riayati binti ahmad;norain binti mod asri.  (2023).  dasar fiskal: isu dan cabaran semasa.  -

   

  norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2023).  adakah gamifikasi ‘econ hunt’ releven terhadap motivasi, penglibatan dan prestasi pelajar?: kajian rintis terhadap kursus makroekonomi.  -

   

  nur syahirah che lah, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, norain mod asri.  (2023).  pelaburan pendidikan bumiputera.  - majalah impak.  36-37. 

   

  norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2023).  transformasi era pembelajaran digital: gajet sebagai media pembelajaran berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.  -

   

  norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15.