norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2024).  impak penggunaan media sosial terhadap pekebun kecil sawit.  -

 

norshamliza chamhuri, nur syahirah che lah, peter j. batt, muhammad nadzif bin ramlan, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2024).  exploring consumer attitudes and behaviour towards sustainable helath-related food choices.  - british food journal.  920-937. 

 

nurhamizah rashid, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri.  (2024).  persepsi pelajar terhadap pelaksanaan gamifikasi di luar kampus.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  112-122. 

 

norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2023).  adakah gamifikasi ‘econ hunt’ releven terhadap motivasi, penglibatan dan prestasi pelajar?: kajian rintis terhadap kursus makroekonomi.  -

 

norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2023).  transformasi era pembelajaran digital: gajet sebagai media pembelajaran berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.  -

 

norshamliza chamhuri, nur syahirah che lah, peter j. batt, muhammad nadzif bin ramlan, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2024).  exploring consumer attitudes and behaviour towards sustainable helath-related food choices.  - british food journal.  920-937. 

 

norshamliza chamhuri, nur syahirah che lah, peter j. batt, muhammad nadzif bin ramlan, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2024).  exploring consumer attitudes and behaviour towards sustainable helath-related food choices.  - british food journal.  920-937. 

 

maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  working environment for women leadership in stem.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-13. 

 

nurhamizah binti rashid, yashawini abaquin singaravelu, norain binti mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2023).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem.  - geografia-malaysian journal of society and space.  153-165. 

 

safwan aqil zin amri, norain mod asri.  (2022).  maklumat covid-19 dan persepsi pengguna.  - jurnal ekonomi malaysia.  107-121. 

 

nurhamizah rashid, maisarah mazlan, norain mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem: analisis nvivo.  - jurnal pengurusan.  173-185. 

 

norshamliza chamhuri, nor syahirah che lah, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  industri sawit pemacu kemakmuran ekonomi keluarga malaysia.  - 16. 

 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

 

nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

 

norshamliza chamhuri, nor syahirah che lah, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi.  (2023).  industri sawit pemacu kemakmuran ekonomi keluarga malaysia.  - 16. 

 

norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

 

nurul fathiah aziz, norshamliza chamhuri, norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi.  (2022).  pengurusan kelestarian minyak sawit malaysia.  - 18. 

 

md zyadi md tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, shahida shahimi, mohd adib ismail, norain mod asri, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 1.  - 79-114. 

 

zulkefly abdul karim dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 13, 235-253. 

 

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi, jilid 1.  - 114. 

 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 2.  - 74. 

 

md. zyadi md. tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, shahida shahimi, mohd. adib ismail, noreha halid..  (2010).  prinsip makroekonomi.  - 345. 

 

norain binti mod asri;azrina abdullah al-hadi;norshamliza binti chamhuri.  (2024).  impak penggunaan media sosial terhadap pekebun kecil sawit.  -

 

riayati binti ahmad;norain binti mod asri.  (2023).  dasar fiskal: isu dan cabaran semasa.  -

 

norshamliza binti chamhuri;azrina abdullah al-hadi;norain binti mod asri.  (2023).  promoting sustainable consumption of palm oil through health in an emerging economy.  -

 

norshamliza binti chamhuri;norlida hanim binti mohd salleh;azrina abdullah al-hadi;liew chei siang;norain binti mod asri;shahida binti shahimi.  (2023).  kesan pensijilan rspo dan mspo kepada pengeluaran dan analisis perbandingan faedah ekonomi perladangan pekebun kecil kelapa sawit.  -

 

nur syahirah che lah, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, norain mod asri.  (2023).  pelaburan pendidikan bumiputera.  - majalah impak.  36-37.